3.07.018
1. Преход на продукта до Net Framework 4;
2. Оптимизация при определяне на стоки по баркодове.
3.07.017
1. Добавена възможност за работа с няколко конфигурации от Microinvest Склад Pro.
2. Добавена обработка на изключенията, които се получават при добавяне на стока при работа с драйвер на АТОЛ.
3. Добавено игнориране на стоки без баркодове при експорт към PDT.
4. Подобрено е прехвърлянето на префикс в тегловите баркодове за PDT CipherLab.
5. Оптимизация на методите на експорт\импорта в PDT за подобряване на скоростта на работа.
6. Обновена е библиотеката на ScanCity в приложението.
7. Коригирано несъответствие - грешка на номериране при експорт на стоки.
8. Отстранен е проблема с не намерени компоненти на драйвера АТОЛ. Грешката се появява заради различните версии на драйвера.
3.07.016
1. Добавена възможност за избор\отмяна на избор на групи за експорт, чрез контекстното меню.
2. Добавена възможност за експорт на файл с акцизни баркодове за ЕГАИС Мениджир, само за Русия.
3. Добавена възможност да експорт на цената в името на стока.
4. Добавена възможност да не се експортират количества в Терминал на Събиране на Данни (ТСД) за определени модели.
5. Добавена поддръжка на ТСД, работещи чрез драйвер АТОЛ, например: Opticon SMART 3001\1005.
6. Променено - когато се маркира група от стоки от по-високо ниво, и вложени групи също се маркират.
7. Добавено групиране на неидентифицирани баркодове или алкокодове.
8. В комплект е включена библиотеката CipherLab.dll и не са необходимо отделно да инсталира библиотеки.
9. Оправено зареждане на подгрупи при работа с Access.
10. Оправен експорт на стоки от служебна групата.
11. Променено поведението при отрицателен брой на стоки в склада в ТСД ще се предава стойност 0 за някои ТСД.
12. При експорт на стоки, не се предават специалните символи от имената на стоки %, #, &, * и др.
13. Добавени по информативни съобщения, които връщат някои от устройства.
14. Оправено определение на стоките за Казахстан / Беларус
15. Оправена цена на дребно в прозореца Данните на стоката при операция Доставка
3.07.015
1. Промяна на закръгляване за Беларус.
2. Подкрепа на акцизни баркодове (за Русия).
3. Възможност да се посочи групи на стоки за експорт.
4. Възможност да се посочи реда на качване на полетата за експортиране (освен качването на устройства).
5. Възможност за промяна на количеството в предварителен преглед.
6. Възможност да премахнете позицията за импортиране в предварителен преглед.
7. Възможността да експортирате стоки във файл с кодиране и разделител по избор.
8. Качване на стоки с няколко баркода на ред за всеки баркод. Променено за правилно зареждане в ТСД.
9. Автоматично създаване на стоки в базата данни при импортиране на данни от ТСД.
10. Комуникация със сервизи на Microinvest за запитване на името на стоките по баркодове.
11. Експорт на стоки директно към устройства Mindeo 3590 (ScanCity) и CipherLab 8300 (ScanCode).
12. Поддръжка за CipherLab 8200 (ScanCity).
13. Мащабируемост на главния прозорец на приложението.
14. Промяна на дизайн на интерфейса на приложението.
15. Уведомяване при въвеждане на не-цифрови стойности.
3.07.014
1. При експорт на стоки от базата в текстов файл (.txt), програмата прави запис на три идентични файла, но с различена кодировка: ASCII, Unicode и UTF-8.
2. Промяна при поддръжката на терминали CipherLAB 8000/8001.
Опции за избор: "CipherLAB 8000/8001 - type 1" и "CipherLAB 8000/8001 - type 2" са обединени в едно.
Добавена е поддръжка на символи: (запетая; точка и запетая; табулация;) за разделители, ползвани при четена на данните от терминала. Изборът им става автоматично.
3.07.013
1. Разширен е списъкът с възможни разделители при въвеждане на данни от файл.
3.07.012
1. Добавена е обработка на тегловни баркодове при Експорт на стоки от базата.
3.07.011
1. Добавен бутон за Експорт на стоки от базата и запазване във файл.
2. Добавена възможност за избор на COM порт от номер 1 до 50.
3.07.010
1. Коригиран е проблем със съвместимост на мобилен терминал Casio DT930
3.07.009
1. Добавена е възможност за въвеждане на данни от файл.
2. След прочитане на данните, отрицателните количества не се добавят към операцията.
3. Последно прочетените данни се запазват в CSV файл.
3.07.008
1. Добавена е поддръжка на мобилен терминал CipherLAB 8000/8001 - type 1, който чете данните представени в 4 колони.
2. Добавена е поддръжка на мобилен терминал CipherLAB 8000/8001 - type 2, който чете данните представени в 2 колони.
3. Добавен е румънски превод на приложението.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X