Лаптоп плюс софтуер по избор
Интернет магазин
Безвъзмездно финансиране по програма 
„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурност в малките и средните предприятия”
Електронно QR меню за заведения
Мобилно приложение за разносна търговия Microinvest Handy
Софтуер за хотели
Софтуер с абонаментен план и включена винаги последна версия
Онлайн система за магазини Мicro.bg
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X