3.07.055
1. Connector OpenCart - поддръжка версия 4, оптимизация на работа при конфликти
2. Warehouse Data Exchange:
    - опция за забраняване на актуализация данни при импорт партньори
    - допълнителна проверка за съществуване на документ
    - търсене партньор стриктно по ключово поле
    - при плазно поле плащане се генерира задължение
3. Utility Center:
    - сортиране по номер на инвойса при избор на документ
    - оптимизация интерфейс
    - работа с нов тип лиценз
    - оправено автоматично стартиране
    - нов тип операция - Advanced Purchase
4. Експорт Делта Про - доработка, експорт по периоди(ден, седмица, месец), оптимизирана контировка изписване
5. Глобално производство - използване режим на транзакции
6. Asseco:
    - за експорт добавена операция Изписване
    - обработка промоционални стоки
    - се слага статус активен за партньор при импорт
    - коментар от поръчка е добавен в забележка
    - посочване код на потребител за поръчки
7. Атол РМК - проверка празни задължителни полета
8. Device Manager Scales - оптимизирана работа при зареждане
9. Orders Received - добавено съобщение за нова поръчка, корекция при зареждане на документа (Invalid report file path.)
10. Експорт Плюс Минус 7 - нов счтоводен експорт
11. ВинПром - увеличен таймаут FTP
12. EDI Ecode - оптимизация закръгляне
13. Експорт Питагор - добавено условие за експорт плащания, допълнителен таг VAT163
14. Barcode Generator, Currency Rates - оптимизация
15. Aлкохолни декларации за Русия:
    - Оправена грешка при зареждане на страри декларации(при избор от списъка)
    - Добавено зареждане маркирани стоки в декларация
16. Import/Export EDI MARS (Metro ):
    - Добавен е импорт на фактури, сваляне на каталога
    - Нова опция за избор на потребителя
    - Нов алгоритъм за мапване при създаване на стока от каталога
    - Нов ендпоинт epos-article-library за BG
    - Нова опция за повторно импортиране на фактура
    - Оптимизация при мапване на стоки - да се гледат и скрити
    - Подобрено логиране
    - Запис на инвойса към ExternalInvoiceNumber за Румъния
17. WarehousePro Import Export GombaShop:
    - Пропускат се партньори за изпращане
    - Оптимизирано определяне на стоките и партньорите от магазина
    - Корекция при добавяне на доставката
    - Изпращане на мапинга на съществуващите стоки и партньори
    - Пропускане на невалидни партньори
    - Корекция при мапване на партньори към поръчки
18. Electronic Archive:
    - Корекция при зареждане на типове плащания за документи
    - Печат на логотипа в таблицата OperationHeader
19. Orders Handler:
    - Редизайн на интерфейса
    - Изчисляване на MaxQuantity
    - Блокиране на теглене за бройни стоки
20. WarehousePro CRPT Connector - Нов модул за връзка с ЦРПТ/ЧЗ - Русия
21. WarehousePro Rebuild NextAcct - Нов модул за поправка на NextAcct
22. QRMenu - Оптимизация на филтъра blacklist
23. Sales Controller Communicator - Нов модул за комуникация с VSDC
24. Microinvest API - Корекция на парсера на true/false стойности
25. Import Intrare Romania - нов модул за импорт на фактури от CSV, Румъния
26. WarehousePro Export To Datecs Scales - нов модул за програмиране на везни Datecs CS15
27. File Scheduler - избиране на документи в подпапки
28. 1C 8.3 RU - корекция ревизия
3.07.054
1. Connector OpenCart - импорт на опции с префикс "o"
2. Експорт Бизнес Навигатор - нов модул на експорта
3. 1С 8.3 RU - ново ключево поле за контрагент
4. Warehouse Data Exchange
    - нулев платеж за операция
    - импорт плащане към операция по номер
    - избор ключево поле за партьор
    - НДС 0 за партньор с TaxNo 999999999
5. Експорт Питагор - нов модул за експорта
6. DeltaExport
    - допълнителни условия за обработка
    - добавени нови контировки
    - динамически списък типове плащания
    - изписване за Експорт 2021
7. Import/Export ERP NAV - филтриране разделител полета
8. Microinvest API:
    - Добавена е поддръжка на https порта;
    - Коригиран Encoding за swagger.
9. WarehousePro Import Export Seliton
    - Добавен е избор на полето за SKU;
    - Направена е поддръжка на вариациите;
    - Добавен е избор на типа на операция;
    - Добавена е възможност за разплащане на операция с избрания тип;
    - Добавена е възможност за фактуриране на операция.
10. Branch Management:
    - Нов модул Branch Management за синхронизации на операции между вериги.
11. Warehouse Orders Received:
    - Рефакторинг на модула, актуализация на версията на Crystal-а.
12. Connector WooCommerce:
    - Добавено е логиране на заявки;
    - Запис на ДДС номера към нов партньор от Billing.Address2 при сваляне на поръчката.
13. WarehousePro Import Export GombaShop:
    - Преработен е механизъм за обработка на поръчките;
    - Оптимизация при съпоставяне на стоки, партньори;
    - Автоматично създаване на партньори при бързи поръчки.
14. OrdersHandler:
    - Добавени са датата на поръчка за фактуриста;
    - Добавена е опция за премахване на стока от поръчката;
    - Корекция при печат на локалната операция;
    - Добавен е нов прозорец за управление на приоритета на поръчки;
    - Маркиране на поръчката, като принтирана;
    - Визуализация на часа на приключване на поръчката;
    - Оцветяване на фактурираната поръчка в зелено (статус 4);
    - Подредба на готовите поръчки по дата;
    - Преработена логика за запис към базата на обработена стока;
    - Зареждане на фактурираните поръчки (статус 4);
    - Редизайн на документа за печат;
    - Печат при последна записана стока;
    - Корекция на SrcDocID при трансформация;
    - Ускоряване на зареждане на модула с прилагане на кеша.
15. WarehousePro Clear Obligations:
    - Добавени са тип на операция и тип на плащане за разплащания.
16. Import/Export EDI MARS (Metro ) :
    - Корекция на SQL за да се пълни SaleEventDTO по документи.
3.07.053
1. Connector OpenCart - оптимизация, добавено опционално попълване на хедърите meta_h1 на продуктовата информация
2. Connector EDI Asseco(Coca-Cola) - нов модул, обмен с информационната система
3. Warehouse Data Exchange - възможност за избор на ключова продуктова област, оптимизация
4. Import/Export Black Sea Gold - нов модул, обмен с информационна система
5. Export SoftSystem - нов модул, експорт в счетоводство
6. Import/Export Carlsberg - към експорта е добавен тип операция по изписване
7. Ажур Инвойс - към експорта е добавен отчет за изпълнение на вида операция
8. WarehousePro Automatic Transfers Restaurant - добавена възможност за определяне на условието за количество за преместване
9. DeltaPro Export - нов модул, експортът към Delta Pro е преработен, функционалността е разширена
10. Utility Center - добавено разширено регистриране на грешки в режим UCService, тип стартиране - Автоматично (отложен старт)
11. Нов модул Electronic Archive - Модул за създаване на електронни архиви на издадени документи
12. Нов модул Microinvest API - Модул за създаване на операции и управление на номенклатури от външен софтуер
13. MaxBonus Nomenclatures Export - Корекция на превода
14. QR Menu - Актуализация за работа с последен DeviceManager
15. WarehousePro Russian EDI Connector - Разширен е списък с държави; Извличане на кода от ДопСведТов
16. WarehousePro E-mail SMS Marketing - Рефакторинг на модула, добавено е детайлно логиране
17. Connector WooCommerce
- Корекция при сваляне на подгрупи на четвърто ниво, детайлизация на лога;
- Добавени са нови опции "Брой стоки за групова актуализация" и "Разширен лог";
- Добавено е нулиране на sale_price, ако стоката не е в промоция
18. WarehousePro Import Export Seliton - Дребни оптимизации; Добавена е поддръжка на параметъра afterTimestamp;
3.07.052
1. Експорт Делта -
    Извършена промяна на данните извличани за Данъчна основа и ДДС;
    Изграден нов Разширен експорт към Microinvest Делта Pro;
    Добавена възможност за експорт на операции с вид на стоката Хляб/Брашно;
    Добавена възможност за експорт на операции по чл. 163а от ЗДДС;
    Добавена възможност за експорт на операции при наличие на тип стоки: Работа, Услуга и Плащане.

2. Лицензиране - оправен съвместен достъп към лиценза от различни модули
3. Конектор OpenCart -    добавен информационен прозорец със сигнал за получаване на поръчка,
                        разширено обработване на грешки при загуба на връзка при попълване на директорията
                        броят на нивата на свързване на стоки към групи - 4
                        филтриране по променени стойности на количества и цени (оптимизация на обмена)
                        коригирана грешка при проверка на обект за работа
4. Обмен на складови данни - зададен е лимит за съхранение на импортирани файлове (100 най-нови архива)
5. Utility Center - забрана за стартиране на прозореца за настройка с потребителски права, когато сървис UCService работи
6. Global Production - оправена обработка на празен списък с обекти, принудителна инициализация на връзката към базата данни
7. Rebuild Store - оптимизирано преизчисляване без изчистване на таблицата на магазина
8. Orders Handler - нов модул
9. Import/Export EDI MARS (Metro) - нов модул
10. Промени по интерфейса
11. Експорт Ажур L - счетоводство - оптимизация.
3.07.051
1. Service Action - Оптимизация закръгляне в база данни до 6 знак
2. WarehousePro SQL Scheduler - Не се генерират празни файли
3. Device Manager Scales - Добавено зареждане на стоки от операция
4. Warehouse Data Exchange - Импорт на операции с код 34(Рекламация), обработка на поле srcdocid, описание вид плащане в поле TransactionNumber
5. Connector OpenCart - Обработка поле custom_field(данни за фактура econt), синхронизация производител само в режим нови стоки, нови функции заявки за БД, поддръжка multistore
6. Goods Optimizer - Оправена заявка за стоки с количества
7. 1C v8.2(1.2) Data Exchange Ukraine - Оправен избор документи за експорт
8. Экспорт Делта - Корекция ДДС покупки
9. Атол РМК - Добавена работа с маркирани стоки
10. WarehousePro Manage Routes - Увеличен интервал до 2025 година
11. DeviceServer - Синхронизация на заявки към базата данни
12. Connector Prestashop - Предаване отстъпка в поле цена 8
13. Добавен е нов модул CardBox Manager - Управление на карти, отстъпки и промоции в https://cardbox.bg
14. Добавен е нов модул Import Recipes From Excel - Модул за импорт на рецепти от Excel
15. Добавен е нов модул Electronic Points Excel Import - Модул за начисляване на точки/аванс по списъка от Excel
16. Корекция на WarehousePro Alcoholic Declarations - Подобрение при импорта на XML
17. Корекция на WarehousePro Russian EDI Connector:
    Добавени възможности:
     - Импорт на Стокова разписка (DP_TOVTORGPR)
     - Нов прозорец за избор на стока
     - Създаване на операция като Заявка
     - Валидация на марки OSU_02_37
18. Корекция на WooCommerce Connector:
    Добавена е възможност за сваляне на остатъци като операция Поръчка.
    Добавена е възможност за актуализация по-избор на:
     - Продукти
     - Категории
     - Продукти - Име
     - Продукти - Категория
     - Продукти - Цена
     - Продукти - Количество
     - Продукти - Описание
3.07.050
1. Glovo - ограничение от 9999 записа на файл, опция за качване само на налични стоки
2. eXite - разделно експортиране на фактури и стокови разписки в папки, експортиране на кредитни и дебитни известия, свързани по номера на фактурата
3. Възможност за стартиране на UC в режим service с произволен конфигурационен файл.
4. Обмен с KKM Port - усъвършенстване за работа с устройства през LAN интерфейса
5. Cloudcart - оптимизация при синхронизацията между онлайн магазина и Warehouse Pro.
6. Shopiko - оптимизация при синхронизацията между онлайн магазина и Warehouse Pro.
7. GombaShop - оптимизация при синхронизацията между онлайн магазина и Warehouse Pro.
8. Export Nielsen- оптимизация при експорт на стоки без баркод.
3.07.048
1. Актуализация на библиотеките на Microinvest Склад Pro .Net 4
2. WarehouseProRussianEDIConnector - добавен е EDI Taxcom.
3. Warehouse Data Exchange - нови тагове в operations - Currency_Code, CurrencyRate
4. Актуализация на функцията Преизчисляване на рецепти
5. 1C 8.3 - добавен е документ Плащане с карта
6. WarehouseProAlcoholicDeclarations - оптимизация за Access
7. Connector WooCommerce - актуализация на количества и цени на вариациите, оптимизация при работа с вариации, стабилизация на модула при високо натоварване
8. Connector PrestaShop - добавен е номен на фактура в забележка, променено е полето за тегло от Ratio към NormalQtty, променен е формат на полето Забележка на документа.
9. e-Shop Connector - оптимизирана е процедурата за обработка на опашката от задачи, добавен е филтър на бележки по вида на плащане и регистрация на бележките в Microinvest Warehouse Pro.
10. UC Server Manager - Оптимизирана е процедура за обработка на списъка със сървъри.
11. Import/Export Hellenic FTP - добавена е възможност за експорта на изписване, добавен е префикс към номера на документа
12. Import/Export Hermes - добавена е възможност за експорта на изписване, добавен е префикс към номера на документа
13. Import/Export Disco - добавена е възможност за експорта на изписване
14. Vinprom, Avendi - използване на userrealtime за автоматичен експорт
15. Экспорт Mihalkovo - корекция на параметри за връзка с FTP сървъра
16. Import/Export ECOD - запис в забележка на DocumentDate вместо ExpectedDeliveryDate
17. Експорт Unilever - нов модул
18. Экспорт Конто 5 - нов модул
19. Connector DreamShop - добавен е филтър на изтрити стоки, оптимизация при работа с групи от Microinvest Склад Pro, оптимизация при работа в режима на СУПТО, добавен е избор на ключево поле за стока.
20. Топ Бизнес - добавен е избор на ключево поле за партньора.
21. Ажур Инвойс - добавен е избор на допълнителни полета за партньора, актуализация на полета 18,19,20,21 на файла RDET.
22. Ажур Счетоводство - добавен е избор на допълнителните полета за партньора.
3.07.047
1. Import/Export Mihalkovo - нов модул за експорта на данни
2. Import/Export Euro07 - нов модул за експорта на данни
3. 1C 8.3 Казахстан - добавени са полета за експорт на производство, добавен е документ за безкасово плащане
4. 1C 8.3 - добавен е Вид на операция в Отчет за продажбите на дребно, отделено е безкасово плащане за продажбите на дребно
5. Warehouse Data Exchange - проверка на уникалността при импортиране на контрагенти чрез полета eMail и Bulstat, проверка чрез eMail (ако кодът не е намерен), обработка на полета при зареждане, независимо от регистъра
6. WarehousePro Electronic Points - оптимизация
7. Экспорт Delta Pro - нов формат на експорта 2021_ч2, добавен е таг BankAccounts за експорт на партньори
8. Warehouse Pro File Scheduler - добавени са допълнителни протоколи за сигурност при отваряне на връзка
9. DeviceServer - проверка на количества при създаване на продажба в базата данни с партиди
10. Connector OpenCart - оптимизация при работа с product_discount, поддръжка за версия 3.0.3.7
11. Connector PrestaShop - добавени са допълнителни протоколи за сигурност при отваряне на връзка, оптимизирана е работа с количества без вариации, обработка на статусите на поръчки, оптимизиране на интерфейса, импортиране на номенклатури
12. Экспорт Топ Бизнес - нов експорт
13. Экспорт Ажур Счетоводство - оптимизация
14. Reader/Scanner - поддръжка на четеца RFID W20(Mifare14443AMF) USB
15. Import production - нов модул за директен импорт на документи за производство (комплексно производство, FIFO)
16. Connector DreamShop - нов модул за интеграция с онлайн магазин DreamShop
17. WarehouseProAlcoholicDeclarations - рефакторинг на кода и поддръжка на декларациите 7 и 8
18. WoocommerceDataExchange - добавен е механизм за изтегляне на номенклатура от сайта
19. WarehouseProRussianEDIConnector - добавена е опция "без смяна на име" при импорт на съществуващите стоки
20. Import/Export ERP Hellenic - добавено е използване на допълнителни мерни единици
3.07.046
1. Delta Pro Export - корекция на закръгляне, обработка на стока с тип услуга, фиксиран дублиран таг , нов формат на Експорт 2021
2. Оправена работа с речника
3. Warehouse Pro Deleted Documents Trace - корекция отчети
4. Device manager scales - добавен избор на стоки според състоянието в Warehouse Pro, дължината на името е ограничена до 85 знака
5. Штрих miniPOS - добавен параметри за стоки
6. 1C 8.3 Казахстан - добавена е дефиницията за юридическо лице / физическо лице, експорт на разплащателни сметки, добавяне на аналитични сметки към различни видове документи
7. Възможност за стартиране на UC като сървис.
8. Warehouse Pro SQL Scheduler - форматът на датата във файла на шаблона е променен (той се записва ръчно и не зависи от системните параметри), потребителско разширение на файла <>
9. Възможност за стартиране на множество копия на UC с параметри.
10. Възможност за стартиране с произволен UC config: параметър -ucconfig: UtilityCenterConfigFileName.config
11. Подобрен batch режим на UC - стартира се без визуална поддръжка (начален екран, основният прозорец и иконата в тавата не се показват)
12. Експорт Ажур Счетоводство - добавен знак минус към сумите на кредитна бележка, добавена група стоки по избор на потребителя
13. Warehouse Data Exchange - добавена е възможност за посочване на потребителски код при импортиране на данни
14. Warehouse Pro File Scheduler - добавен избор на криптиране за FTP режим
15. 1C 8.3 - премахнато поле на документа Връщане от купувача - промени в конфигурацията на 1C, оптимизиран PKO
16. Експорт в FSD - видът на фактурата и номерата на продажбите са променени от int на nvarchar
17. Оптимизация на базата данни WarehousePro - Множество DB файлове - фиксирана дефиниция на версията MSSQL, режим на съвместимост, попълване на системната таблица
18. WarehousePro Database Optimizer - незначителни подобрения
19. Import/Export Sofstock - нов сървър
20. Warehouse Pro Orders Received - брой копия по подразбиране 1
21. OpenCart Connector - автоматична корекция на типове данни product_discount и product_special таблици, поддръжка за версия 3.0.3.6
22. Преработени модули към .Net Framework 4.5
3.07.045
1. Import/Export ECOD - оправено изчислението на ДДС за стоки от различни пратки във фактурата по време на експорт,
    оправено изчисляване на общата сума на ДДС за документ
    добавено - обработката на документи се извършва в съответствие с таблицата ecrreceipts
    CodeByBuyer - стойността се взима от Note1 на основния партньор
2. EDK Експорт - добавено определение на вида на продукта (1 - продукт, 2 - произведен продукт) по атрибута: ако A е в един от каталозите на продуктите, тогава стойността е 2
3. ERP Hellenic - в случай на грешка с обекта, поръчката се добавя към служебен обект
4. MACCA-K v3 - оптимизиране на зареждане на артикули, добавена обработка на документи за връщане и ревизия.
5. Service Action - добавена възможност за преизчисляване на рецепти за различни периоди от време
6. OpenCart Connector:
    добавена възможност за редакция на metatitle за категории,
    зареждане на изображения за категории,
    имената на изображения се изписват като SEO име за продукти,
    добавена идентификация на грешката в секретния ключ на сайта
    добавена TLS1.2 поддръжка за https
    разширен интервал на id за product_discount
7. Импорт/Експорт EDI Disco - добавена проверка за празно ключово поле на партньора, коефициентът на трансформация не се взима в предвид
8. WarehousePro Orders Received - добавен документ за рекламация (код 34), добавена възможност за избор на принтер за печат
9. Разделени списъци с драйвери на DeviceManager.dll - всеки модул има свой списък.
10. Warehouse Data Exchange - фиксирана работа с партньорски филтър, тип лиценз Base
11. Utility Center - когато избирате разписание трябва да натиснете Старт, за да стартирате сървъра
12. Добавен експортен модул Business NAVIGATOR
13. Нов експорт - Ажур-Л Инвойс 2016
14. File Scheduler - преработен FTP интерфейс, добавена възможност за манипулиране на файлове на SFTP и FTP сървъра
15. EDI BORA - добавена възможност за избор на документи за експорт, премахнат префикс на стоките, добавена сметка каса.
16. Нов експорт - Ажур-Л Счетоводство
17. Нов експорт - Pepsi
18. Експорт Delta Pro - разпределение на добавената ставка на ДДС
19. Нов модул - Russian EDI Connector
20. Алкохолни декларации - актуализиран
21. AutoCorrect - актуализиран
22. Изисква се код за актуализация на Utility Center
3.07.044
1. 1C 8.3 редакция 3 - оправен е експорт на данни за ДДС.
2. Warehouse Data Exchange - добавена е проверка за непопълнени полета.
3. Kasbi 02MF Online - оптимизация при контрол на остатъци и регистрация на типовете плащания.
4. Штрих MiniPOS - актуализация на формата на данни за алкохолна продукция, оптимизация на експорта на продажби.
5. Reader/Scanner - оптимизация при работа с DataMatrix.
6. Warehouse Pro File Scheduler - коригирана инсталация на модула.
7. 1С 8.3 за Казахстан - нов модул.
8. Service Utility - нов модул на служебни функции на Microinvest Склад Pro.
9. WooCommerce - модул за обмен на данни с интернет-магазин WooCommerce
3.07.037
1. Модул Reader / Scanner - възможност за избор на устройства за въвеждане на дани.
2. Модуль 1C v8.2(2.0) Data Exchange KZ - възможността за комбиниране на продажбите на дребно.
3. Добавена локализация за немски език.
4. Добавена възможност за използване на външни речници за превод.
5. Модул Import/Export VAT.GOV.BY XML - експорт на фактури за Беларус.
6. Модул Incotex Mercury ECR Offline - подобрения в ЕГАИС.
7. Модул Warehouse DataExchange - добавен импорт на документ с тип 38.
8. Модул OpenCart Import - добавена възможност за импортиране на промоционална цена.
9. Модул OpenCart DataExchange - добавена възможност за качване на промоционална цена, възможността за качване на опциите отделно (без контрол на количества).
10. Модул Import/Export Android - оптимизация.
11. Модул Warehouse Pro SQL Scheduler - добавен разделител "enter" (0x0d 0x0a).
12. Модул AMC Offline - Офлайн режим за AMC.
13. Обновен модул на алкохолна декларация.
3.07.027
1. Модул OpenCart Import (MSSQL) – нов, импорт на номенклатурата от базата данни на електронния магазин OpenCart.
2. Модул Warehouse Pro Rebuild Store – нов, изчисляване на складовите количества.
3. Модуль Warehouse Pro E-mail SMS Marketing – нов, автоматично изпращане на E-mail или SMS уведомление на клиентите относно състоянието на баланса, отстъпките и специалните предложения.
4. Модул OpenCart Data Exchange – оптимизация, увеличаване скоростта на обмена.
5. Модул Uniwell ECR – коригиране на грешките, свързани с обмена.
6. Модул Import/Export Android - коригиране на грешките, оптимизация.
7. Модул ОПТ-Лайн РМК – нов, обмен на данни с работното място на касиера ОПТ-Лайн.
8. Модул Device Manager Scales – възможност за добавяне на допълнително поле към описанието на стоката при зареждане на везните (при условие, че везните подържат тази функция).
3.07.024
1. Модул Uniwell ECR – добавен нов модел касов апарат за ЮАР (DX Terminals)
2. Модул OpenCart Data Exchange – изменен, добавена възможност за обновяване на данни, променена процедура за зареждана на описание/ия, разширен вход в системата
3. Модул 1C v8.2(2.0) Data Exchange – добавено поле Цена на дребно в документи за доставка
4. Модул InvoRapid Electronic Invoices – изменен и оптимизиран индентификатора на документи
3.07.020
1. Актуализиран драйвер за Алфа-400К (до версия 0.9.0.30)
2. Обмен с касов сървър CashLink
3. Нови инструменти:
1. Warehouse Pro Alcoholic Declarations – Алкохолни декларации
2. Warehouse Pro Database Optimization - Прехвърляне на база данни към оптимизирана нова (MS SQL)
3. Warehouse Pro Global Production - Глобално производство
4. Warehouse Pro Import Export Recipes - Импорт/експорт на рецепти
5. Warehouse Pro Automatic Transfer – Автоматичен трансфер
6. Warehouse Pro Barcode Generator – Генератор на баркодове
7. Warehouse Pro Feedback – Система за регистрация на удовлетвореността на клиента (хардуер на Microinvest)
8. Warehouse Pro Deleted Documents Trace – Проследяване на анулирани документи
9. Warehouse Pro Goods Optimizer - Оптимизация на стоки
10. Warehouse Pro Goods Price Trace – Проследяване на промените на продажните цени
11. Warehouse Pro Database Optimizer – Оптимизация на база данни (MSSQL)
4. Актуализация на ръководство за потребителя
3.07.019
1. DatecsDP500+ - фиксират се внесени/платени суми, z-отчети
2. 1C – оптимизирано време за обмяна на документи
3. Нов модул за връзка с касов апарат Unisystem
3.07.018
1. 1C 7.7. - Експорт на производствени файлове в документ Счетоводна справка; оптимизирана справка за отстъпки в цените
2. 1С 8.2. - Добавена възможност за локализация на експортиращия файл за адаптация към съществуващата конфигурация на 1С (по примера на 1C 7.7.)
3. Datecs DP500+ - възможност за работа с SD-карта в онлайн и офлайн режим, отчет по видове плащания
4. Обновен драйвер за Меркурий 150.3 (до версия 1.1.12)
5. Обновен драйвер за Альфа-400К (до версия 0.9.0.28)
6. Добавена поддръжка на румънски език
3.07.017
1. Подобрен обмен на данни с фискално устройство Касби-02МФ при онлайн режим на работа
2. Warehouse Data Еxchange: възможност за свободен избор на папки за входящи и изходящи файлове
3. Усъвършенстван метод за създаване на архив за изпращане на фактурата към потребитал в eFactura
4. Усъвършенстван метод за получаване на данни за количествата стоки в склада при работа с Штрих-М-Кассир
5. Добавен нов модул за управление на документооборота в NAV
6. Обновен модул за синхронизация с версия 5.0 на SummerCart
7. Подобрена инициализация с com-порта при работа с баркод четец/скенер
8. Добавен модул за изпълнение на SQL заявки в SQL Scheduler
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X