4.00.058
1. Оптимизация на работа с много бази.
2. Визуализиране на английски превод при липса на такъв за избрания език.
3. Отстраняване на грешка при валидация на регистрационен номер за актуализация.
4.00.057
1. Добавена функция "Възстановяване в копие".
2. Автоматино пускане на Microinvest Архи Про при стартиране на операционната система.
3. Оптимизирана е функционалност възстановяване на база.
4. Оптимизирана е функционалност възстановяване на база от Dump файл.
5. Оптимизирана е функционалност изтриване на база.
6. Оптимизация при работа на турски език и работа с MySQL.
7. Оптимизация в раздел "Действия". Добавени са нови съобщения.
4.00.056
1. Усъвършенстване на механизма за изтриване на папка при архивиране.
2. Промяна на местоположението и името на файла за запис на събития - %ProgramData%\Microinvest\Archi Pro\Actions.Log.
3. Добавена възможност за архивиране в cloud (pCloud или др.) на генерираните копия на касови бележки и X/Z отчет в pdf формат.
4. Възможност за избор на режим на възстановяване, като ново копие или върху съществуваща база.
5. В директория за копиране на архивираните файлове, се поставят и архивираните касови бележки.
6. Опресняване на списъка с бази данни в раздел "Инстументи", при смяна на сървъра.
7. Извеждане на съобщение за статус (резултат), при натискане на бутон "Поправка".
8. Разпознаване на бази данни на Хотел Pro. При откриване на такава база се изписва името на продукта.
9. При стартиране на програмата не се извършва качване на файлове в облака и липсва отметка за "Архивиране в pCloud", докато не се въведат валидни име и парола за достъп.
10. Корекции на превод в раздел "Инструменти".
4.00.055
1. Добавен турски език.
2. Добавен немски език.
3. Добавен английски език в регистрационната форма в pCloud.
4. Добавен руски език в регистрационната форма в pCloud.
4.00.054
Архивиране в pCloud
4.00.053
Възможност за автоматично стартиране при следните операционни системи:
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
4.00.050
1.    Автоматично архивиране върху USB flash drive.
2.    Увеличаване размера на основния прозорец на програмата.
4.00.001
1. Добавена възможност за автоматично изчистване на .log файл след архивиране на база.
2. Добавена информацията при архивиране: освен текущия процент, се визуализира и индекс на текуща и общ брой бази данни, които ще се архивират.
3. Добавено автоматично стартиране на архивирането при включване на определени USB дискови устройства.
4. Добавена възможност за извършване на поправка на база данни.
5. Добавена възможност за изтриване на база данни.
6. Добавен дървовиден изглед при избор за възстановяване на архив.
7. Добавена възможност за автоматично архивиране на нови бази данни.
8. Добавено съобщение в случаите, когато не може да се възстанови архив поради разлика във версията на сървъра.
9. Оптимизация на грешките за невалидни конфигурационни данни.
10. Други малки оптимизации, корекции и подобрения.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X