4.00.105
1. Увеличен максималния брой архиви.
2. Промяна на сървъра, на който се качват облачните архиви.
3. Добавени различни планове за облачно архивиране.
4.00.104
1. Диференциране на e-mail при правилно и неправилно архивиране.
2. Добавен прогрес бар на процеса на архивиране.
3. Отстранен проблем при копиране по мрежа, за компютри, които не са в общ домейн.
4. Оптимизация на създаване на архив.
4.00.103
1. Добавена е съвместимост с Windows 11.
2. Вградено използване на SMO.
3. Елиминирана е инсталацията на .NET Framework 2.
4. Съвместимост с всички версии на SQL сървър.
5. Подобрено управление на сървисите в системата.
6. Добавена възможност за изпращане на email с резултата от архивирането.
4.00.102
1. Въведена е нова технология на зареждане на програмата като системен сървис и визуално приложение.
2. Стартиране на процеса без необходимост от вход на потребителя.
3. Съвместимост с всички версии на Windows 10.
4. Нови функции в инструментите за оптимизация и поправка на базата от данни.
5. Поддръжка на облачно архивиране на данните чрез TLS 2.0.
4.00.101
1.Изцяло преработен визуален интерфейс.
2.Добавен е визуален стил на приложението.
3.Нов Съветник за настройките на архивирането.
4.Въвеждане на автономен сървис за архивиране, дори без логване от потребител в Windows.
5.Поддръжка на архивиране при сървъри, без вход на оператор в системата.
6.Нов, криптиран канал за облачно архивиране.
7.Система за обработка на грешки, която позволява архивирането да продължи, дори ако една база има проблем.
8.Разделяне на визуална и архивираща част на програмата.
9.Нов универсален конфигурационен файл за двете части на програмата (визуална и архивираща).
10.Добавена е поддръжка на най-новите SQL сървъри.
11.Актуализация на правата на достъп в системните папки на програмата.
12.Нов, преработен инсталатор на програмата.
13.Добавени са динамични информационни панели за улеснения на потребителите.
14.Подобрено е бързодействието при архивиране и компресиране на файловете.
15.Системата е мигрирана до .NET Framework 4.7 и са променени минималните изисквания.

4.00.100
1.Отстранен проблем с облачното архивиране.
2.Добавена възможност за създаване на архиви на кирилица.
3.Оптимизация на създаване на архив.
4.00.059
4.00.059
1. Добавена функционалност за облачно архивиране.
2. Възможност за прекратяване на архивирането в момента на неговото извършване.
3. Английски език по подразбиране. При липса на превод на избрания език се показва този на английски.
4. Актуализация на превода на английски език.
5. Запис в лога при изтриването на MS SQL Server базa данни.
6. Коригирано несъответствие - грешка при задаване на максимален брой архиви и сървър с много бази.
7. Коригирано несъответствие - грешка при възстановяване на база от директория без права.
8. Коригирано несъответствие - Невъзможност за възстановяване на база след архивиране на тази база.
9. Коригирано несъответствие - Грешка при възстановяване на база от ".bak" файл на remote MSSQL сървър.
10. Възможност за архивиране при изтекла демо версия и неактуализиран архиватор.
4.00.058
1. Оптимизация на работа с много бази.
2. Визуализиране на английски превод при липса на такъв за избрания език.
3. Отстраняване на грешка при валидация на регистрационен номер за актуализация.
4.00.057
1. Добавена функция "Възстановяване в копие".
2. Автоматино пускане на Microinvest Архи Про при стартиране на операционната система.
3. Оптимизирана е функционалност възстановяване на база.
4. Оптимизирана е функционалност възстановяване на база от Dump файл.
5. Оптимизирана е функционалност изтриване на база.
6. Оптимизация при работа на турски език и работа с MySQL.
7. Оптимизация в раздел "Действия". Добавени са нови съобщения.
4.00.056
1. Усъвършенстване на механизма за изтриване на папка при архивиране.
2. Промяна на местоположението и името на файла за запис на събития - %ProgramData%\Microinvest\Archi Pro\Actions.Log.
3. Добавена възможност за архивиране в cloud (pCloud или др.) на генерираните копия на касови бележки и X/Z отчет в pdf формат.
4. Възможност за избор на режим на възстановяване, като ново копие или върху съществуваща база.
5. В директория за копиране на архивираните файлове, се поставят и архивираните касови бележки.
6. Опресняване на списъка с бази данни в раздел "Инстументи", при смяна на сървъра.
7. Извеждане на съобщение за статус (резултат), при натискане на бутон "Поправка".
8. Разпознаване на бази данни на Хотел Pro. При откриване на такава база се изписва името на продукта.
9. При стартиране на програмата не се извършва качване на файлове в облака и липсва отметка за "Архивиране в pCloud", докато не се въведат валидни име и парола за достъп.
10. Корекции на превод в раздел "Инструменти".
4.00.055
1. Добавен турски език.
2. Добавен немски език.
3. Добавен английски език в регистрационната форма в pCloud.
4. Добавен руски език в регистрационната форма в pCloud.
4.00.054
Архивиране в pCloud
4.00.053
Възможност за автоматично стартиране при следните операционни системи:
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
4.00.050
1.    Автоматично архивиране върху USB flash drive.
2.    Увеличаване размера на основния прозорец на програмата.
4.00.001
1. Добавена възможност за автоматично изчистване на .log файл след архивиране на база.
2. Добавена информацията при архивиране: освен текущия процент, се визуализира и индекс на текуща и общ брой бази данни, които ще се архивират.
3. Добавено автоматично стартиране на архивирането при включване на определени USB дискови устройства.
4. Добавена възможност за извършване на поправка на база данни.
5. Добавена възможност за изтриване на база данни.
6. Добавен дървовиден изглед при избор за възстановяване на архив.
7. Добавена възможност за автоматично архивиране на нови бази данни.
8. Добавено съобщение в случаите, когато не може да се възстанови архив поради разлика във версията на сървъра.
9. Оптимизация на грешките за невалидни конфигурационни данни.
10. Други малки оптимизации, корекции и подобрения.
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X