3.07.082
1. Добавено е изпращане на Друг тип 1 като Електронен ваучер към картов терминал - България, Молдова
2. Корекция на смятане на общата сума при сумарен метод на печат
3. Оптимизация при смяна на потребителя преди пълно зареждане на програмата
4. Datecs X - Предаване на друг тип плащане 1 към КА като Купон
5. Извличане на данни за динамично превалутиране - myPOS
6. Добавен е нов терминал Castles Vega 3000 и всички други на фирма Asee
7. Добавена е нова везна BTHE TM-A
8. Добавена е нова везна Alex S&E BSN
9. Направено е прилагане на настройката Предупреждение за съхраняване на данните при прехвърляне на сметката към Hotel Pro
10. Оптимизация при прехвърляне на сметката към Hotel Pro - Ресторант
11. Уеднаквяване на речника със Склада
3.07.081
1. Промяна на типа на модела и плащанията при Tremol FP03 V2.
2. Добавен е нов дисплей VFD Fujitsu.
3. Добавена е нова Online-касса (ББВ) - Беларус.
4. Добавена е нова везна Massa-K SL (LAN).
5. Оптимизация за Elicom - повторна заявка, ако везната не е стабилизирана.
6. Корекция при предаване на отстъпки за Datecs DP-25 EU - Унгария.
7. Корекция при предаване на мярка за MercuryOnline, Mecury119, K1F.
8. Направено е повторно потвърждаване на предишната транзакция за myPOS - България.
9. Добавена е нова опция NonFiscalSymbols за Standard Printer A4.
10. Добавено е ново фискално устройство Cy-Net 100 REST API - Кипър.
11. Добавено е ново устройство GreenKassa (Standard).
12. Добавен е нов терминал Saturn1000 - Великобритания.
13. Добавено е ново устройство - RRA VSDC - Руанда.
14. Прерабоен е механизъм на сторно - Руанда.
15. Добавен е нов прозорец за въвеждане на TIN и Purchase Code - Руанда.
16. Корекция на часа в QRCode - Руанда.
17. Смятане на тотала при наличен дизайн - Руанда.
18. Печат на два логотипа в хидъра - Руанда.
19. Промяна на шаблона на дизайна - Руанда.
20. Добавен е нов механизм на калкулация на ДДС 100% - Саудитска Арабия.
21. Предаване на департаменти, отстъпки, ДДС номер към КА - Румъния.
22. Подреждане на списъка с RPT документи.
23. Оптимизация при определяне на ДДС групи по код на стока.
24. Оптимизация при отваряне на чекмедже с ALT+D.
25. Корекция при отказ по време на сканиране на акцизните марки в ресторант - Украйна.
26. Корекция при опресняване на стоки.
27. Корекция при определяне на ДДС на стока с нулева цена във фактура.
28. Оптимизация при разчитане на тегловни и бройни стоки с тегловния баркод без точка.
29. Направена е възможност за разчитане на несъществуващи клиентски карти с избор на универсален клиент.
30. Корекция при изпращане баркод за Kasbi – Беларус.
31. Актуализация на пререквизити за А.Чек.
32. Предаване на данните за плащане с карта към ФУ - Украйна.
33. Направен е нов метод на приспадане на точките - като аванс - Русия.
34. Корекция при комбинирано плащане с карта и аванс (точки) - България.
35. Корекция на формулата за фактура без ДДС – България.
36. Оптимизация при програмиране на везни.
37. Игнориране на кухненски бележки при запис на Сторно.
38. Корекция на думата VАТ за FiscalMemoryEmulator.
39. Добавена е поддръжка на ConstantDictionary.xml, който не се презаписва след преинсталация.
40. Добавен е статус за проверка на връзката към ФУ при запис на операция.
41. Корекция на валидацията на операция - да е преди плащане (нулеви цени, количества, отстъпка, др.).
42. Добавена е поддръжка на маркираната кожа - Русия.
43. Добавена е поддръжка на наливна бира - Русия:
    - Нови настройки за проверка на срока на годност и връзка към Utility Center.
    - Поддръжка на типа на стока Наливна бира.
    - Нов прозорец за избор на крана, ако бирата е закачена към няколко крана - Русия.
    - Нов прозорец за управление на кранове - Русия.
    - Обхождане на рецепти при продажба с цел на търсене на наливната бира.
    - Валидация на срока на годност.
    - Валидация на остатъка.
44. Добавен е запис на въведен ДДС номер при Румъния след печат.
45. Корекция на валидацията в ресторант с визуален стил 1 - не се визуализираше името на стоката в съобщение.
46. Уеднаквяване на речника със Склада.
47. Корекция на калкулацията на тотала при групиране в таблицата - Търговски обект.
3.07.080
1. Добавена е нова опция в права за достъп - Смяна на количеството (да се разрешава смяна на количеството ако е забранено изтриване на реда)
2. Добавен е двоен клик в прозореца за комбинирано плащане за всички типове плащания
3. Оправено е некоректно поведение на падащото меню при влизане в програмата - Ресторант
4. Коригирана е загуба на фокуса при клик в таблицата с поръчки - Ресторант
5. Направена е смяна към групата стоки "Всички" при изписване на алкохола в режима на Ресторант - Русия
6. Добавена е нова страна Унгария
7. Направена е оптимизация при приключване на операция - да се проверяват нулеви цени преди плащане
8. Добавен е нов език - Унгарски
9. Добавена е поддръжка за външна система за лоялност - Киргизия и Казахстан
10. Направена е оптимизация при предаване на количествата към касови апарати - България
11. Направена е забрана за смяна на потребителя при разделяне на поръчки при неактивна опция "Достъп до всички поръчки" - Ресторант
12. Променен е печат на бележката от терминала – да е вътре във фискалния бон – България
13. Добавено е ново устройство Eltrade B3 - България
14. Добавен е нов фискален принтер Datecs DP-05L - България
15. Добавено е получаване на номера и датата на касовия бон - EkassaKG
16. Добавена е изрична проверка на грешките при Z-отчета - Trinity ТИС – Казахстан
17. Добавен е нов платежен терминал Viva Wallet API CY - Кипър
18. Добавен е нов фискален принтер Datecs DP-25 EU - Унгария
3.07.079
1. Промяна на определяне на стоки за Нилсън - България
2. При изключена регистрация по ЗДДС стоките се пращат към групата Б - България
3. Корекция при изчисляване на ДДС стойности при фактура - България
4. Добавен е нов метод за печат / изчисление на отстъпката - Сумарен
5. Добавен е нов метод на приспадане на електронни точки - като отрицателна стока
6. Добавено е предаване на баркода към СКНО - Беларус
7. Корекция при транслитерация на украинските марки
8. Оправен е ъпдейт на SUPTO версии с нов mini-ключ
9. Направен е печат на слипа от банков терминал вътре в бона - Украйна
10. Промяна на версията на библиотеката DeviceManager към 1.3.7
11. Добавена е възможност за определяне на партньора с произволен 6 цифрен код или по номера на телефон/карта чрез заявка към външна система
12. Направено е игнориране на създаване на нов партньор, ако няма успешна идентификация от външна система
13. Добавена е проверка за връзката със системи за лоялност
14. Добавена е нова система за лоялност - UDS Game API
15. Актуализация на ДДС групи за Кения, Малави, Танзания, Зимбабве
16. Направено е изрично нулиране на забележката за операция след печат
17. Tremol - Промяна при командата IsPrinterOk (09) - България
18. Tremol - Оптимизация на драйвера - България
19. Добавен е нов платежен терминал VerifonePAX - Молдова
20. Добавен е нов платежен терминал SBP Gazprombank + QR Terminal - Русия
21. Добавен е нов платежен терминал myPOS – България
22. Добавен е нов драйвер AZ Wizarpos - Азербайджан
23. Добавена е нова система за видеонаблюдение - Trassir
24. Добавени са нови драйвери Datecs/Daisy/Tremol - KE/TZ/MW/ZW
25. Добавен е нов драйвер One Click API v0.3 ekassam - Азербайджан
26. Актуализация на драйвера Mercury Online - Русия
27. Добавено е прилагане на bonusCoefficient за консумация на точките - Максбонус, Русия
28. Добавени са везни Digi RM-5800 (Windows 10)
29. sbrf - добавена настройка Port за терминала - Русия
30. Штрих LAN - коригирано време на отговора на принтера - Русия
31. IKC651 - коригирано име на оператора - Украйна
32. Добавени са параметрите paymentSystem и connectionType - ТИС Trinity, Казахстан
33. Корекция при закръгления - Tevin Ace, Кения
3.07.078
1. Добавена е поддръжка на нов тип хардуерен ключ.
2. Направено е драстично ускоряване при зареждане на картинките.
3. Оправен е GDI Objects Memory Leak при използване на Standard Printer.
4. Направена е поддръжка на няколко банкови терминала.
5. Добавена е нова настройка Режим на плащане за множество терминали.
6. Добавена е възможност за избор на автономен терминал.
7. Проверка на null при четене на данни за невалиден тип на плащане.
8. Корекция при забранено плащане с POS терминала и закръгляване на сумата.
9. Предаване на сумата с отстъпка за плащане към POS терминала - Ресторант.
10. Във визуален стил 3 е скрит бутонът "за вкъщи".
11. Добавена е възможност за управление на бутона "за вкъщи" - Ресторант.
12. Промяна в цветовата гама за бутона "за вкъщи" за да е по-ясно състояние на бутона.
13. Направено е игнориране на графичен стил за избор на стоки в режим ресторант.
14. Оптимизация при бутони за плащане: да се скриват, ако са забранени - Ресторант.
15. Блокирана е възможност за изход по време на плащане с терминал - Казахстан.
16. Корекция при Нилсън - екраниране на специални символи за маркирани стоки.
17. Оправена е фалшива грешка при печат към нефискален принтер и скрипт ASK.
18. Игнориране на невалидни картинки при задерждане на стоки.
19. Добавена е нова страна - Азербайджан.
20. Добавена е нова страна - Сърбия.
21. Добавена е нова страна - Словакия.
22. Добавена е 0 ДДС група - Азербайджан.
23. Възможност за добавяне на забележка (TIN) - Танзания.
24. Направено е попълване на продажна цена при запис на поръчка - Ресторант.
25. Добавена е възможност за въвеждане на номера на Сторно бона за Азербайджан, Киргизстан.
26. Рефакторинг на работа с маркирани стоки.
27. Оправено е позициониране на прозореца за въвеждане на маркирани стоки.
28. Направено е преобразуване на акцизни марки от кирилица към латиница - Украйна.
29. Направено е сетване на номера на смяна при изпращане към УТМ (да е по-голяма от 0) - Русия.
30. Добавена е поддръжка на марки, съдържащи тегло.
31. Количество по подразбиране при стоки с тегловен баркод е равно на 0, ако има избрана в настройки везна.
32. Рефакторинг на проверката за наличие на MySQL ODBC драйвера.
33. Оптимизация при плащане с карта и забранен достъп към Комбинирано плащане.
34. Разрешен е бутон за изтриване на реда при забранен достъп: ще се появява прозореца за смяна на потребителя.
35. Добавени са нови макроси {TurnoverDateFrom} и {TurnoverDateTo} за прилагане на филтрите от Оборота за потребителските справки.
36. Направено е изчисляване на TotalDiscount при нулева цена на стока и партньорска отстъпка.
37. Направено е събиране на плащанията със знак (сторното да е с минус) за FiscalMemoryEmulator.
38. Добавена е нова клавишна комбинация за създаване на партньора с генериране на карта.
39. Визуализация на комбобокса с валута в ресторант - Южна Африка.
40. Добавено е изпращане на имената на стоки при плащане с банков терминал.
41. Добавено е изпращане на валута при плащане с банков терминал - Южна Африка.
42. Оптимизация при работа със системата за отстъпки MaxBonus:
    - Проверка на префикс 232 при MaxBonus.
    - Предаване на идентификатора на касата при MaxBonus.
    - Оптимизация при ненамерен партньор при MaxBonus.
    - Промяна в логиката за работа с клиенти при външни системи за отстъпки.
    - Добавена е възможност за работа съ системата за Полша и Румъния.
    - Изпращане на кода на стока при комуникация с външната система.
    - Намаляване на точки за MaxBonus с коефициент 1 към 10.
    - Добавен е нов скрипт LoyaltySystemFooters.
43. Актуализация на устройствата в DeviceManager:
    - Рефакторинг на структурата на PortMonitor файла за да е по-лек.
    - Променен е начина на плащане на Tremol FP05_V2 според по-стария протокол (апаратът е стар с актуализация).
    - Увеличен таймаут за проверка на марки до 5с Увеличен брой символи на ред по подразбиране до 40 - Атол.
    - AlphaTK проверка смяна и статус на принтера преди печат, корекция закръгляне при плащане.
    - Добавен е File/Incotex TZ - Танзания.
    - Корекция при File/Incotex KE - Кения.
    - Добавен е Verifone V200 T - България.
    - Port игнориране на грешка на ножа.
    - Намалено очакване за изпращане на данни Titan и MG707.
    - Добавен е нефискален принтер Datecs DPP350C.
    - FP-2000 при сторно да не се праща сума.
    - MercuryOnline - ffd120 по подразбиране - Русия.
    - Добавено е ново устройство Datecs BlueCash - България.
    - Novitus PL - принтиране нефискална информация в фискална бележка.
    - Предаване на валута за eSocketPOS.
    - Добавено е ограничение за ДДС група за Port150 FKZ.
    - Добавен е сторно бон за AZ SMART.
    - Добавено е ново устройство Datecs BlueCash - България.
    - Добавен е скрипт SkipSlip за потискане на печат на слипа от банков терминал.
    - Daisy - Добавена е поддръжка на устройствата с протокол V2 - Казахстан.
    - Alpha TK - корекция при печат на алкохол.
    - Aclas/Rongta UDP версия 2 (обновен фирмуър); мащабиране на цена през поле Operator.
    - Добавен е VerifoneVx520 протокол Printec - Кипър.
    - Добавен е VivaWallet - Кипър.
    - Добавен е AlgoFiscal за Кипр.
    - Добавен е ProSklad - Казахстан.
    - Добавена е възможност за плащане към Trinity с мобилен платеж (с тип Ваучер) - Казахстан.
    - Добавен е мобилен платеж към X/Z отчети - Казахстан.
    - Добавен е нов фискален регистратор FP700MX - Сърбия.
    - Промяна на индексите на типовете плащания при TremolM02MD - Молдова.
    - Добавен е нов драйвер Ekassa.kg-ofddev (Standard Printer 42) - Киргизия.
    - Port - Добавен е тип на плащане Мобилен (Ваучер) - Казахстан.
    - ТИС - Добавен е тип на плащане Мобилен (Ваучер) - Казахстан.
    - Корекция при ТИС - ProSklad - Казахстан.
    - Добавен е Datecs WP500KL - Молдова.
    - eFox - оптимизация при печат на нефискални бележки.
    - FP700 lan, FP280 lan - корекция на таймаута - Украйна.
3.07.077
1. Интеграция със система за отстъпки в ресторантския режим
2. Интеграция със системата за отстъпки при въвеждане на сторно
3. Добавена е поддръжка на цените без ДДС при комуникация със система за отстъпки
4. Оптимизации при работа без отрицателни количества и прилагане на ценови правила
5. Възстановяване на партньора по подразбиране от Backup.log и Unfinished.log
6. Скриване на Test Devices за Полша
7. Добавена е възможност за Сторно за Кения
8. Добавено е зареждане на HSCode от Каталог1 на стоки за Кения
9. Променен е формат на цени 0,00 за Кения
10. Добавена е възможност за въвеждане на Customer PIN (VAT) за Кения
11. Добавен е механизъм за управление на бутона "За вкъщи"
12. Добавена е възможност за смяна на ДДС към 9% за Кипър
13. Добавена е запис на забележка при Внасяне/Извеждане към касова книга
14. Оптимизация при групиране при активирана опция за автоматично заключване след запис в Ресторант
15. Добавен е запис на OrderCounter при приключване на поръчка към ApplicationLog в Ресторант
16. Съхраняване на отговора от POS терминал към базата данни в ApplicationLog
17. Лог на клавишните комбинации за приключване на операция
18. Корекции в преводите
19. Оптимизация при преоразмеряване на таблицата при активиран страничен панел
20. Оптимизация при преоразмеряване на таблицата при включена клавиатура
21. Добавен е индикатор за прогреса при автоматично производство
22. Актуализация на устройствата в DeviceManager:
    - Титан-Ф - коригирано е закръглението при плащане с карта
    - Корекция и проверка на плащания при Титан-Ф
    - Алфа ТК - коригирани ДДС групи за Русия
    - MercuryOnline1C - адаптиране за ФФД 1.2 за Русия
    - Atol WebAPI - намален таймаут за проверка на резултата
    - Добавено е регистриране на грешки ДТО Атол в лога на програмата
    - Увеличен е броя на ДДС групите за Krypton
    - Добавен е нов драйвер за Нева-03-Ф, коригирани са ДДС групи, страна Русия
    - Добавен е нов драйвер CheckBoxMFast за Украйна
    - Добавен е нов драйвер Excellio FP-280 LAN за Украйна
    - Направен е автоматичен лог на заявките за TBI Buy за България
    - Нов дизайн на бележката при ТИС в Казахстан
    - Подаване на електронни точки като отстъпка при ТИС в Казахстан
    - Добавено е Внасяне/Извеждане при ТИС в Казахстан
    - Добавено е автоматично извеждане при Z отчет при ТИС за Казахстан
    - Направено е изчисляване на НСП при EkassaKGSP40 за Киргизия
    - Корекция на протокола при Shtrih_M_KG_RS за Киргизия
    - Добавен е нов драйвер Tremol G03 за Кения
    - Добавен е нов драйвер ZFPLab за Кения
    - Добавен е нов драйвер Tevin ACE за Кения
    - Добавен е нов драйвер File/Incotex за Кения
    - Добавен е нов Template TIMS Standard 40 за Кения
    - Добавен е нов драйвер за Incotex 300SM KE за Кения
    - Разширен е списък с типовете плащания при Tremol за Румъния
    - Променен е TimeOut за Pintail за Южна Африка
    - Добавен е нов скрипт TotalDiscountNoSuppress - да не се потиска при липса на отстъпката
    - Направена е възможност за печат на ItemMeasure при нефискален бон
    - Изчисляване на ДДС при отстъпка и Retry/Ignore при проблем с банков терминал при ТИС
    - Направена е промяна за Elicom V3 при програмиране на баркода
3.07.076
1. Добавена е възможност за предаване на марки при активен пречек – Ресторант
2. Добавена е възможност за избор на стока по име - Ресторант
3. Добавено е опционално игнориране на шаблона при печат на Оборота
4. Добавена е поддръжка на редакция на банкноти и префикси за карти клиенти
5. Добавен е избор на типа на плащане при начисляване на електронни точки
6. Добавена е възможност за избор на партньора в прозореца за внасяне на аванса
7. Добавена е възможност за сортиране на потребители в прозореца с правата за достъп
8. Добавена е нова опция в правата за достъп - Плащане с карта без ПОС терминал
9. Добавен е нов скрипт ElectronicPointsUsed със стойност на приспаднати електронни точки
10. Добавено е установяване на рецептурния флаг за промоционална стока при добавяне на такава стока с ценови правила
11. Добавен е нов бутон за Дневен отчет за терминала в Контролен панел
12. Добавена е проверка на празна дата при скрипта за ценово правило partnersbirthday
13. Добавен е печат на междинни бележки при потвърждение на поръчки от https://ate.bg
14. Оптимизация при виртуална клавиатура (runtime error 9)
15. Оптимизация при навигация в локатора със стрелки
16. Оптимизация при предаване на сумата към терминала
17. Оптимизация при startup файла и дефиниране на езика след инсталиране на продукта
18. Разширяване на типовете плащания в справката Оборот
19. Разширяване на логирането към дневника на приложение - Търговски обект
20. Направено е изчистване на списъка със справки при инициализация на потребителските справки в Контролен панел
21. Направена е Case insensitive проверка на пътя към базата при WizardMode (Ultra Light)
22. Направено е прихващане на F11 в прозореца за плащане в брой
23. Направено е преоразмеряване на бутона POS при активен списък с валути
24. Промяна за записите за Rollback - ще се пишат само с активиран Portmon
25. Коригирана е грешка при сторно - Ресторант
26. Направено е възстановяване на връзка към базата данни при получаване на списъка с поръчки – Ресторант
27. Добавена е възможност за издаване на касов бон с частично плащане при не-СУПТО – България
28. Промяна в правата за достъп - опцията за промяна на ДДС е изключена по подразбиране – България
29. Актуализация на драйвери за различни устройства:
    - Задаване на езика при инициализация на устройствата в DeviceManager
    - Направена е локализация на бутони при съобщения от DeviceManager.dll
    - Оптимизация на драйвера за везна MassaK R - сменен тип комуникация от UDP към TCP
    - Направена е промяна да не се генерира слип при Bluepad5000
    - Оправен е драйвера на везни Elicom версия 3, при повече от 3000 артикула
    - Добавен е нов драйвер за Datecs BluePad Ext comm.
    - Добавена е нова везна CAS PDS
    - Актуализация на модула за генериране на QRCode - добавена е поддръжка на UTF8
    - Направено е скриване на и ако няма ресто
    - Добавен е нов скрипт - принтира номер на поръчка () в стила на ASCII art на няколко реда
    - Добавен е нов банков терминал Verifone Vx Combo DSK/FIB - създава двойна команда за плащане – България
    - Добавена е нова система за лоялност TBIBuy POS API – България
    - Направена е поддръжка на ФФД 1.2 - Русия
    - Направена е възможност за потискане на печат на бона, ако е подаден email/телефон - Русия
    - Добавена е проверка за успешна инициализация на AddIn.Fptr10 за Атол - Русия
    - Добавен е параметър ndsplus за сетване на ДДС група за всички стоки за касови апарати Pirit, AlphaTK, ВикиПринт - Русия
    - Направено е автоматично определяне ФФД за платформа 5 (Атол) - Русия
    - Оптимизация на драйвера за PrintecPOSApi - преработен за работа с x64 - Русия
    - Добавен нов скрипт - пита дали да се принтира хартиен бон, ако има email или телефон в операцията - Русия
    - Направен е печат на отстъпки като текст - Молдова
    - Направено е предаване на ИИН към касов апарат - Казахстан
    - Добавена е автоматична команда за извеждане при Z-отчет - Казахстан
    - Добавена е заявка за типа на плащане при сторно с карта при ТИС – Казахстан
    - Добавени са устройствата Порт с протокол V2 – Казахстан
    - Добавени са нови скриптове WebKassa_* за печат на данни за ТИС – Казахстан
    - Добавен е нов шаблон - ТИС Standart 40 – Казахстан
    - Разширяване на списъка с устройства с Pay модели - Казахстан
    - Променен е URL за Umico POS API - Азербайджан
    - Добавен е нов драйвер ПРРО А.Чек – Украйна
    - Добавен е нов банков терминал ComboPay (ClassicPay) - Украйна
    - Добавен е нов драйвер Мария LAN - Украйна
    - Добавен е нов КА Exellio FP700 LAN - Украйна
    - Възстановен е драйвер FPDatecsECR (DP-50) за Молдова
    - Добавен е нов шаблон за eKassa - Онлайн Касса Standart 40 - Киргизия
    - Добавена е нова онлайн касса EkassaKGSP40 - Киргизия
    - Добавени са групи E, F, N, T за Incotex - Румъния
    - Добавен е нов банков терминал eKassir SBP + QRCode Display (Mertech) - Русия
    - Добавен е нов банков терминал Verfione P200 - Южна Африка
    - Добавен е нов банков терминал Pintail Pos - Зимбабве
    - Добавен е нов банков терминал Ingenico Desk 5000 - Полша
    - Актуализация на драйвера за Ishyiga VSDC, изпращане на EJData само при NS. NR – Руанда
30. Добавена е поддръжка на маркираните стоки в Ресторант - Русия, Казахстан, Украйна
31. Променена е логика при продажба с електронни точки (да се пращат като отстъпка в субтотала) - Казахстан
32. Добавена е регистрация на C:\sc552\sbrf.dll (при наличие на файла) в инсталатора - Русия
33. Добавен е нов ограничен режим ТИС - Казахстан
34. Добавена е възможност за въвеждане на ИИН в прозореца за забележка - Казахстан
35. Добавен е избор на версията за инсталиране - стандартна или ТИС – Казахстан
36. Добавена е поддръжка на GS символи за маркирани стоки - Казахстан
37. Добавена е група Без ДДС при създаване на нова база в Access – Украйна
38. Добавена е възможност за въвеждане на номера на касов бон за сторно - Украйна
39. Актуализация на потребителските справките - Украйна
40. Оптимизация при въвеждане на телефона в прозореца за забележка - Русия
41. Направено е скриване на бутоните за Тест на устройства - Румъния
42. Добавен е нов скрипт KSAQRCode с печат на данни за ZATCA (FATOORA) - Саудитска Арабия
43. Добавена е страна Нидерландия
44. Добавен е нов език - Холандски
45. Добавено е генериране на уникален номер за операция (UniqueSaleNumber) по MRC - Руанда
46. Направена е визуализация само на фискални операции за Мениджъра на документи - Руанда
47. Направена е визуализация на Проформи в списъка с операции за Мениджъра на документи - Руанда
48. Направена е промяна вместо Counter да се прилага UniqueSaleNumber - Руанда
49. Направено е получаване на съществуващ UniqueSaleNumber - Руанда
3.07.075
1. Добавена е възможност за управление на банкноти - Търговски обект
2. Добавена е възможност за брой бутони за банкноти - Търговски обект
3. Добавена е възможност за приспадане на електронни точки само с карта - Търговски обект
4. Добавена е възможност за управление при ненамерена стока - Търговски обект
5. Добавена е възможност за задаване на датата на раждане при създаване на партньора - Търговски обект
6. Добавена е възможност за дефиниране на режима за групи стоки - Търговски обект
7. Добавена е нов прозорец за предварителен преглед на потребителските справки преди печат
8. Скриване на цифрови бутони при плащане с банкноти - Търговски обект
9. Скриване на цифрови бутони при визуален стил 3 - Търговски обект
10. Оптимизация при отказ в прозореца за фактуриране - Търговски обект
11. Оптимизация в прозореца забележка към операция - Търговски обект
12. Оптимизация при сортиране в локатора - Търговски обект
13. Оптимизация при настройката за Нилсън - Търговски обект
14. Добавено е издаване на служебен бон с данните при Резервация - Ресторант
15. Добавени е в правата за достъп за плащане с "друг тип" - Ресторант
16. Добавена е опцията Печат на междинни бележки при разделяне на поръчки в правата за достъп - Ресторант
17. Добавена е възможност за печат на групиран пречек - Ресторант
18. Добавена е възможност за автоматично задаване на брой гости - Ресторант
19. Добавена е възможност за ограничаване на избор само за свободни маси - Ресторант
20. Добавена е възможност за трансформация на поръчките от служебен потребител (дошли от eMenu)
21. По-подробно следен на действия за отваряне на маса и приключване на поръчка - Ресторант
22. Оптимизация при групиране на стоки при запис - Ресторант
23. Оптимизация на настройката за стоп-листа - да се прилага само за текущи обект – Ресторант
24. Добавена е възможност за автоматично попълване на забележка при трансформация на документа от Мениджъра на документи
25. Добавена е нов вид устройства - Система за отстъпки
26. Добавена е възможност за ограничаване на брой електронни точки от общата сума на операция
27. Добавена е възможност за подреждане на правата за достъп
28. Добавена е възможност за прилагане на правата за достъп към "Анулиране на последна банкова транзакция" в Контролен Панел
29. Добавена е нова система за отстъпки - Umico POS API
30. Добавен е нов Encoding Georgian
31. Добавено е автоматично преименуване на PortMonitor.html след Z-отчета
32. Оптимизация при параметъра CardToSecondFiscal да се зарежда само последно плащане
33. Оптимизация при възстановяване на отложен или авариен бон
34. Оптимизация при печат на скриптовете ItemDiscountPercent, ItemDiscountTotal, ItemDiscountTotalNet
35. Оптимизация при потребителските справки
36. Оптимизация при четене на конфиг файла
37. Оптимизация при ToWords
38. Оптимизация при различни фискални устройства за ФФД 1.2 - Русия
39. Оптимизация при символи % * _ в маркираните стоки - Русия, Казахстан
40. Оптимизация при определяне на маркирани стоки с тип Мляко - Русия
41. Промяна на банкнотите за Казахстан
42. Идентификация на партньор по телефон за Беларус
43. Добавена е възможност за задаване на забележки към операциия - Полша
44. Добавена е възможност за задаване на забележки към операциия - Саудитска Арабия
45. Добавена е поддръжка на маркираните стоки - Украйна
46. Разрешение за продажба на маркирани стоки без марка – Украйна
47. Добавен е нов тип операция - Проформа - Руанда
48. Оптимизация при комуникация с SDC - Руанда
49. Добавена е нова справка - PLU REPORT – Руанда
50. Заключване на авансово плащане – Руанда
51. Промяна в дизайна на шаблони при Руанда
52. При плащане с банка да се издава фискален бон - Руанда
3.07.074
1. Актуализация на списъка с дублиращи се баркодове при опресняване на стоки - преди се изискваше рестарт;
2. Оптимизация при работа с принтсървъра - определяне на типове плащания, внасяне и приспадане на аванса;
3. Оптимизация при определяне на миксирана операция (продажба с моментално сторно);
4. Удължаване на периода за търсене на поръчки до 1 час - Търговски обект;
5. Оптимизация при прилагане на правата за достъп при промяна на цена и отстъпка;
6. Добавени са цифрови бутони в прозореца за комбинирано плащане;
7. Попълване на скриптовете TotalFull и TotalDiscount при използване на фискални устройства - преди се игнорираше;
8. Добавена е проверка за грешен режим на Datecs устройства;
9. Оптимизация при комуникация с Ishyiga SDC - Руанда;
10. Оптимизация при приключване на поръчки в Ресторант - Руанда;
11. Оптимизация при повторен печат на бележки - Руанда;
12. Оптимизация при зареждане на данни в X/Z-отчети - Руанда;
13. Оптимизация при печат на копия на бележки - Руанда;
14. Добавена е възможност за многократен повторен печат на копие на бележки - Руанда;
15. Оптимизация при валидиране на данните при Сторно - Руанда;
16. Промяна в максималната сума на операцията към 10000000000000 - Руанда;
17. Добавена е възможност за издаване на фискален бон без плащане - Руанда;
18. Добавен е нов терминал Kaspi POS - Казахстан;
19. Добавен е нов терминал Printec - Украйна;
20. Добавена е твърда смяна на МРЦ при цигари - Русия;
21. Оптимизация при Сторно на маркирани стоки - е разрешено без въпрос при ниво Администратор и Собственик - Русия;
22. Добавена е нова страна Зимбабве;
23. Добавена е нова страна Намибия.
3.07.073
1. Добавени са терминали Verifone Vx510, 520 и 810 от банка ДСК - България;
2. Добавен е драйвер за Datecs FP2000 LAN (6-байтов протокол) - България;
3. Защита при двоен клик върху бутони в Ресторант;
4. Направено е предаване на плащане с аванса към първи фискален принтер при наличие на повече от един принтер;
5. Оптимизация в опцията за номерация по работните места;
6. Добавено е полето Час на касовата бележка в прозореца за Сторно - България;
7. Добавена е команда за отваряне на чекмедже при КА Daisy след продажба и внасяне/извеждане - България;
8. Оптимизация при печат на служебни бележки от Мениджъра на документи - да се подава тип на плащане и платената сума;
9. Добавен е пряк път към TestDeviceManager;
10. Оптимизация при NOT TRANSLATED - да се зарежда думата на английски, ако не е преведена;
11. Оптимизация при натрупване на електронни точки - тип на плащането да бъде Rewards;
12. Добавена е поддръжка на цигари на стек - Казахстан;
13. Добавен е дубликат на бона към ATOL WEB API(Онлайн) - Русия;
14. Оправено е двойно изскачащо съобщение при маркирани стоки в прозореца за сканиране на Datamatrix - Русия;
15. Оптимизация при комуникация със сървисите на Microinvest;
16. Оптимизация при възстановяване на UnFinished.log;
17. Оптимизация при алтернативен режим и грешно изчисляване на тотала на екрана със съответното Плащане по документа;
18. Оптимизация при плащане с Ваучер (таг 1215) - Русия;
19. Добавено е нулиране на количество при възстановяване на операцията, съдържала маркираните стоки от мениджъра на документи - Русия;
20. Добавено е игнориране на типовете плащания "Други" - Саудитска Арабия;
21. Оптимизация на заявка за извличане на OrderCounter при Access;
22. Добавена е възможност за печат на транзакцията при плащане с карта като скрипт FreeText;
23. Оптимизация при обратно изчисляване на кода на ДДС групата - България, Румъния;
24. Преработен е механизъм за печат на касова бележка при плащане с аванс - Румъния;
25. Оптимизация при печат на фактура със потребителски тип на плащане;
26. Промяна на референциите на MSCOMCTL.ocx към версията 2.2;
27. Добавена е забрана за промяна на име при печат при използване на закръгляване - Русия;
28. Коригирана е заявка за създаване на таблицата EGAISExcise при Access - Русия, Казахстан;
29. Проверка на сумата за извеждане и автоматична команда за извеждане на пари при Z-отчет при КА Порт - Казахстан;
30. Добавена е поддръжка на предаване на маркираните стоки към Microinvest Smart Printer - Русия, Казахстан;
31. Ускоряване на инициализация на скиновете;
32. Ускоряване на работата в прозореца за съобщения (Messagebox);
33. Оптимизация при инициализация на PartnerScripts;
34. Добавен е нов скрипт SDCQRCode - Руанда;
35. Оптимизация при X/Z-отчета – Руанда.
3.07.072
1. Направен е изцяло нов инсталатор;
2. Направена е вътрешна стабилизация на продукта;
3. Добавен е нов елемент Замяна на стока в правата за достъп в Ресторант;
4. Оптимизация при печат на слипа от терминал;
5. Оптимизация при използване на втори дисплей - в конфиг файла е изнесен номер на втория дисплей;
6. Оптимизация при възстановяване на невалиден unfinished.log (Runtime Error 13 след продажба);
7. Елиминиране на Runtime Error 5 и Runtime Error 381;
8. Оптимизация при Query timeout expired и Runtime Error 91 в Мениджъра на документи;
9. Период за Опростен режим в Мениджъра на документи е твърдо ограничен от вчера до днес;
10. Оптимизация при избора на принтера за печат на фактура;
11. Оптимизация при преоразмеряване на прозореца в Ресторант;
12. Оптимизация при проверка на връзка към базата данни;
13. Оптимизация на превода;
14. Оптимизация при двоен клик върху функционални бутони;
15. Добавена е поддръжка на F1 при програмиране на клавиши;
16. Добавено е нулиране на попълнено поле "Забележка" при режим Ресторант след продажба;
17. При авансово плащане стока "Авансово плащане" взема ДДС групата на "Служебна стока" - България;
18. Добавена е нова страна Ирландия;
19. Добавено е автоматично Сторно към УТМ по време на неуспешен печат - Русия;
20. Подмяна на теста към Нулев бон в Контролен панел - Украйна;
21. Добавен е прозорец за сканиране на Datamatrix - Казахстан;
22. Добавено е транслитериране на Datamatrix-a въведен с кирилица - Русия, Казахстан;
23. Добавено е блокиране на бутона за Сторно - Румъния;
24. Разширяване на списъка с типовете плащания при Datecs - Румъния;
25. Оптимизация при Сторно - Румъния;
26. Направена е интеграция с Ishyiga SDC - Руанда;
27. Оптимизация при визуализацията на X-отчета - Руанда;
28. Добавен е нов терминал Datecs BluePad - България;
29. Добавен е нов терминал Ingenico BPOS1 JSON - Украйна;
30. Добавен е нов фискален принтер Aura 3 Pioneer – Казахстан;
31. Добавен е нов драйвер Ticket Printer за печат на етикети с етикетиращите принтери;
32. Добавена е нова везна Масса-К R;
33. Добавена е нова везна Axis BDU;
34. Оптимизация на драйвера Incotex 1C - Русия;
35. Фискални регистратори Порт - оптимизация при COM-комуникация - Русия;
36. Оптимизация на драйвера ECRT400 - Украйна;
37. Добавени са отчети за MGN707TS - Украйна;
38. Добавен е рестарт на Atol Web Service при OpenDay - Русия;
39. Премахнато е отваряне на деня при запитване на ReceiptID след Z-отчет при КА Atol - Русия;
40. Ограничаване на имената на стоки до 85 символа при програмиране на везните CAS.
3.07.071
1. Добавена е смяна на партньора при фактуриране;
2. Добавена е настройка "Номерация на работното място";
3. Оптимизация при валидацията на наличност в склада - прави се преди запис на операцията и след плащане;
4. Оптимизация при зареждане на данни от Мениджър Документи за сторно;
5. Оптимизация при зареждане на партньори за фактуриране - да се зареждат всички достъпни за избор;
6. Добавена е информация за оборот на партньора по всички обекти в информационния прозорец (F12)
7. Добавена е поддръжка на динамичен процент ДДС за търговия "за вкъщи" - България;
8. Оптимизация при печат на стоки с 9 и 20% ДДС в фискални бележки - България;
9. Оптимизация при Datecs устройства и режим не-СУПТО - Генерира се служебен УНП, ако не е подаден - България;
10. Добавена е поддръжка на Datecs банкови терминали Bluepad - България;
11. Оптимизация при маркирани стоки и проверка на извършени продажби - Русия;
12. Добавена е поддръжка на продажба на млечни продукти - Русия;
13. Добавена е поддръжка на продажба на цигари на стекове - Русия;
14. Промяна в ДДС проценти - Малта;
15. Сменен е основен ДДС процент от 5 към 15% - Саудитска Арабия;
16. Добавен е допълнителен прозорец за сканиране на Datamatrix при избор на акцизни стоки от списъка или с линеен баркод - Русия, Казахстан;
17. Добавено е възстановяване на акцизни идентификатори при смяна на потребителя - Русия;
18. Добавена е поддръжка за търсене на партньори с мобилни номера - Саудитска Арабия;
19. Разширяване на префикси за търсене на партньори с мобилни номера - Украйна;
20. Премахване на настройки и функционала за Национална Лотария и Лотария България;
21. Преработен е механизм за вземането на OrderCounter (да се пише запис към InternalLog);
22. Добавено е по-подробно логиране при прекъсване на връзка с базата данни;
23. Оптимизация при загуба на връзка с базата данни;
24. Оптимизация на SQL заявки за елиминиране на получаване на DeadLock при MSSQL;
25. Оптимизация на връзка с базата данни MSDE;
26. Елиминирана е грешка Runtime Error 5 при бързо натискане F11 при използване на плащане с банков терминал.
3.07.070
1. Оптимизация при двоен клик в прозореца за вход;
2. Добавена е функционалност за създаване на Сторно и Продажба при сваляне на данни от Онлайн каса;
3. Оптимизация при визуален стил 1 - при отрицателно ресто се предава пълна сума към КА;
4. Оптимизация на групирането в Ресторант при опцията "при запис";
5. Уеднаквени са XML-справките за различните езици;
6. Добавена е поддръжка на департаменти за фискални устройства Datecs (протокол Krypton);
7. Разширен е допустимия брой символи за име на стока за различни устройства;
8. Добавено е закръгление към 10 стотинки при плащане в брой като отстъпка или надценка - Украйна;
9. Драйверът за Tremol е преработен и подобрен;
10. Н18 - Проверка за връзка с ФУ при отваряне на Поръчка - Търговски обект;
11. Н18 - Структуриране на служебни бонове;
12. Н18 - Забрана на демо режим;
13. Н18 - Оптимизация на сторно;
14. Н18 - Премахване на прозореца за разплащане при сторно (винаги се разплаща в брой) - Ресторант;
15. Н18 - Премахване на фискални устройства от списъка на кухненски устройства;
16. Н18 - Премахване на принтсървъра от списъка на фискални устройства;
17. Н18 - Нов метод за печат на бележката при частично плащане;
18. Н18 - Нов метод за печат на бележката при приключване към Хотел;
19. Н18 - Нова технология за запис на анулирана продажба;
20. Добавен е печат на бележка при комбинирано плащане в брой и по банка;
21. Оптимизация при печат на фактура;
22. Оптимизация при определяне на типа на плащане при използване на принтсървъра;
23. Добавени са правата за достъп към Сторно;
24. Добавен е префикс 3598 към търсене по телефон на партньор в България;
25. Добавена е визуализация на УНП;
26. Логиката за бутон "Печат" от Мениджъра на документи е променена и подобрена;
27. Оптимизация при определяне на маркирани стоки (при използване на USB скенер) - Русия;
28. Променен и оптимизиран е алгоритъмът за запис и четене на маркираните стоки - пишат се само GTIN+Serial - Русия и Казахстан;
29. Добавена е поддръжка на маркираните стоки - Казахстан;
30. Оптимизация при статус "Наближава край на фискалната памет", фискалното устройство да не спира работа;
31. Оптимизация при разделяне на поръчки - да се записват стоките в дневника на приложението;
32. Оптимизация при работа с дробно количество - Ресторант;
33. Разширен е списъкът с макроси при потребителски справки (ECRID, Operator, UserID, ObjectName, ObjectID);
34. Добавена е идентификация на партньор по телефон за Казахстан;
35. Добавена е възможност за сверяване с банков терминал при пускане на Z-отчет за Русия.
3.07.069
1. Премахване на настройката Фискален междинен бон;
2. Оптимизация на изтриване на маркирания ред – режим Ресторант;
3. Добавен е прозорец за въвеждане на допълнителните параметри за Сторно;
4. Автоматично попълване на известните данни при печат на Сторно;
5. Премахване на дума "фискал*" при печат на касовите бележки през скриптовата система;
6. Включени са всички видове касови апарати в България като самостоятелни драйвери;
7. Създадена е връзка за работа в On-Line режим на касови апарати с дистанционно програмиране и отчитане;
8. Оптимизация при Двойно натискане на Enter в прозореца за вход;
9. Премахване на ЕКЛ отчета при управление на КА;
10. В справката Оборот не се зареждаха операции в периода 23:59:00-23:59:59;
11. Оптимизация в прозореца за вход при затваряне на смяна;
12. Оптимизация на Отложено приключване;
13. Добавена е възможност за печат на сторно бележка в Настройки - Хардуер със задържан клавиш CTRL;
14. Оптимизация на Мениджъра на документи;
15. Оптимизация при отваряне на прозореца за избор на стоки с двоен клик;
16. Добавени са tooltip на бутони в Мениджър на документи;
17. Отбелязване в Registration.txt на USERID от регистрирания продукт;
18. Оптимизация на комуникацията с Microinvest Smart Printer;
19. Оптимизация при работа с POS-терминал;
20. Добавена е възможност за плащане с карта без да минава транзакция през POS-терминал;
21. Разширен е списък с типовете плащания;
22. Оптимизация при работата с нулевия валутен курс;
23. Оптимизация при определяне на маркирани обувки (само със Serial скенери) и предаване на данни към фискални устройства за страна Русия;
24. Добавен е казахски език;
25. Добавена е възможност за вкарване на забележка към операция за страна Румъния;
26. Оптимизация на таблиците в продукта;
27. Оптимизация при продажба на твърд алкохол за страна Русия;
28. Поддръжка за предаване към фискални устройства на тага 1212 за страна Русия;
29. Промяна във функцията InWords за Киргизия;
30. Допълнително ускоряване на целия продукт.
3.07.068
1. Добавени са нови права за достъп "Задаване на процент отстъпка";
2. Добавени са нови права за достъп "Смяна на продажни цени"
3. Добавено е нулиране на състоянието на въведения текст при изчистване на таблицата в Търговски обект;
4. Добавена поддръжка на маркираните стоки - Русия:
- Идентификация и валидация на Датаматрикс при сканиране;
- Проверка на дублиращи се Датаматрикс кодове по време на добавянето на стоки;
- Предаване на GTIN + Serial към фискални устройства;
- Предаване на типа на стоката "Акциз" към фискални устройства за цигари, маркираните с Датаматрикс;
- Запис на продадена акцизната стока в EgaisExcise;
- Поддръжка на Максимална Препоръчителна Цена (МПЦ): МПЦ >= Цена на стока <= 75% от МПЦ;
- Поддръжка на отложено приключване (запис във unfinished.log);
- Поддръжка на запис при изхода от програмата (запис във backup.log);
- Поддръжка на рекламация (сторно) на маркираната стока.
5. Добавено предаването към фискални устройства на следващите данни: ЕГН, Име на клиента, телефон – Русия;
6. Добавено е разпознаване на партньора по Булстат в таблицата - Търговски обект;
7. Добавено еразпознаване на партньора по Булстат в таблицата – Ресторант;
8. Преработен механизъм на записа на операция - първо се издава фискална бележка, след това се извършва запис на операцията;
9. Оптимизирана работата с речника. Общо бързодействие на продукта е ускорено с 15%;
10. Коригирана процедура за проверка на отваряне на акцизната бутилка в Ресторант – Русия;
11. Коригирана заявка в справката Оборот (Не се зареждаха операции в периода 23:59:00-23:59:59);
12. Променена е логиката за Плащане с банков терминал. При вързан банков терминал, бутона ОК е неактивен при условие, че има попълнена сума за плащане с карта;
13. Премахнати са бутони Тест фискални устройства и Тест шаблони при избрана страна Русия. Бутона се появява при стартиране с параметър /TestDevices;
14. Изнесени са настройки за бутоните към конфиг файла – Ресторант;
15. Оптимизация в 94 фискални драйвера;
16. Преработен механизм за печат на бележката с приспадане на аванса - Русия.
3.07.067
1. Забранено частично плащане на рекламацията и оставането на разликата като задължение - Русия.
2. При авансово плащане стока "Авансово плащане" взема ДДС групата на "Служебна стока" - Русия, Румъния.
3. Добавена възможност за проверка на лотариен билет с повече от 14 символа.
4. Забраняване на бутон за рекламация (ALT + F9) в ресторантски режим при работа с партиди.
5. Предаване на УНП при печат на фискален документ в съответствие с Наредба Н-18 - България.
6. Нова структура на предаваните данни към касов апарат в съответствие с Наредба Н-18 - България.
7. Допълнителна обработка на данните към касов апарат в съответствие с Наредба Н-18 - България.
8. Разширена обработка на грешките при предаване на данните към касов апарат в съответствие с Наредба Н-18 - България.
9. Добавена съвместимост с касови апарати - България:
- "Datecs DP-150"
- "Datecs DP-25"
- "Datecs DP-35"
- "Datecs WP-50"
- "Datecs DP-05"
- "Daisy Compact S"
- "Daisy Compact M"
- "Tremol M20"
10. Добавена съвместимост с касови апарати - Румъния:
- "Datecs DP-25 LAN Romania"
- "Datecs DP-25 Serial Romania"
11. Замяна на "WizRetail" с "Microinvest Warehouse Pro" - Румъния.
12. Коригирано несъответствие - при смяна на потребител не се показва изображението от папка "Display" на основния монитор.
13. Коригирано несъответствие - справка "Оборот" принтира грешна сума.
14. Коригирано несъответствие - на най-долния празен ред излиза дублирана стойност при включена настройка "Работа с отстъпки - За целия документ %".
15. Коригирано несъответствие - принтиране на ДДС номер на клиент след изчистване на забележката - Румъния.
16. Коригирано несъответствие - изрязване на мерната единица на стоката при печат с "Tremol M 20" - Румъния.
3.07.066
1. Добавен размер XL на бутони за избор на стоки в Търговски екран.
2. Възможност за избор на ДДС група при внасяне на авансово плащане.
3. Скриване на бутоните за забранените типове плащания в права - Търговски обект.
4. Възможност за издаване на дубликат на фискален бон.
5. Добавено ценово правило за полета "Каталог", "Баркод" и "Описание".
6. Оптимизация на локатора при придвижване с клавиши UP/DOWN.
7. Добавена държава Малави.
8. Изключване на отпаднали(стари) драйвери от DeviceManager.
9. Добавена нова секция за ДДС към справка Оборот.
10. Скриване на функцията "Програмиране на везна" ако таква не е дефинирана.
11. Възможност за задаване на картинки на групи стоки.
12. Оптимизация на печат на фискални устройства при служебен Внос/Извеждане.
13. Коригирано несъответствие - при натискане Enter в количество на стока излиза прозорец за настройки във визуален стил 3.
14. Коригирано несъответствие - въвеждане на грешно количество ако стока не намерена по код.
15. Коригирано несъответствие - грешка при разпознаване на акцизна марка - Ресторант
16. Коригирано несъответствие - грешка при генериране на баркодове в Търговски обект.
17. Коригирано несъответствие - при добавяне на стока в Търговски екран, курсорът прескача ред нагоре, ако има лентата за превъртане(scrollbar).
3.07.065
1. Добавена държава Уганда.
2. Добавена държава Узбекистан.
3. Визуализация на кода на стоката при търсене в прозорец "Информация".
4. Възможност за търсене на партньор по бустат(освен по ДДС номер).
5. Премахване на ограничение за брой символи в прозореца за плащане при избрана държава Узбекистан.
6. Бърза проверка на лотарийни билети в основния прозроец на програмата.
7. Възможност за проверка и изплащане на повече от един билет - Национална лотария.
8. Възможност за обработка на акцизни номера с дължина 150 символа - Русия.
9. Правата на достъп за включване/изключване на печат на касова бележка се прилагат и в прозореца за комбинирано плащане.
10. Идентификация на партньора по телефон - Украйна.
11. Анулиране на продажба се отразява в "Дневник на приложнието".
12. Оптимизация при добавяне на стока с дробно количество.
13. Добавен скрипт ItemMeasure за мерна единица на стоката.
14. Предаване на ДДС номер към касовия апарат - Румъния,
15. Предаване на мерна единица към драйверите за фискалните принтери
16. Коригирано несъответствие - не работи рекламация при включена опция "Проверка за въведена сума"
17. Коригирано несъответствие - грешен партньор при повторен печат на касов бон.
18. Коригирано несъответствие - грешка при проверка на връзка с Access база.
19. Коригирано несъответствие - неправилно групиране на стоки в таблицата в "Търговски обект".
20. Коригирано несъответствие - грешка при комбинирано плащане след авансово плащане
21. Коригирано несъответствие - премахване на съобщението "No eMail found!" от лог файла.
22. Коригирано несъответствие - не се изтрива операция от Мениджъра на документи
23. Коригирано несъответствие - грешно съобщение за невъведена сума при включена опция "Проверка за въведена сума".
3.07.064
1. Увеличaване на контраста в полето за бързо търсене в номенклатури.
2. Възможност за издаване на фактури в ресторантски режим.
3. Промяна в логика на математически оператори "\"(целочислено делене) и "%"(остатък при делене) в ценови правила.
4. Оптимизация на избор на база данни(MS SQL server) в настройки.
5. Премахване на функцията 'Бакшиш' за Финландия.
6. Скриване на количества в прозорец 'Информация' при ниво на достъп 'Оператор'.
7. Добавена държава Нигерия.
8. Опресняване на данните за партньор при печат на фискален/нефискален бон.
9. Анулиране на предварителен бон (пречек).
10. Добавени криптове за принтиране на имена и суми по типове плащания:
    - PaymentCaption[тип на плащане]
    - PaymentSum[тип на плащане]
11. Възможност за изпращане на издадения касов бон по email.
12. Бърз клавиш(клавишна комбинация) за плащане през банков терминал.
13. Списание для общепита (ЕГАИС, Россия).
14. Коригирано несъответствие - грешна работа на обедно меню на втори екран.
15. Коригирано несъответствие - не се принтират бележки при включено автоматично производство и продажба в режим 'Предварителен бон'.
16. Коригирано несъответствие - двойно отваряне на прозореца за избор на стока.
17. Коригирано несъответствие - грешка при създаване на партньор.
18. Коригирано несъответствие - при добавяне на стока по баркод и въвеждане на дробно число не сработва механизма за бройни мерни единици.
3.07.063
1. Разпознаване на тегловни и бройни мерни единици.
2. Автоматичното попълване на настройки за връзка с бази данни при избрани MySQL или MSSQLServer.
3. Възможност за избор на база от списък при направена успешна връзка към MySQL или MSSQLServer.
4. Възможност за задаване права на достъп за всяка секция на 'Контролен панел':
- Отчети на КА
- Оборот
- По оператори
- Потребителски справки
- Синхронизация на онлайн каса
- Неприключени поръчки (ресторант)
5. Добавена възможност за показване/скриване на виртуалната клавитура в следните прозорци:
- Съветник
- Конторлен панел
- Регистрация
- Плащане
- Свободен текст към касова бележка
6. Сортировка на поръчките в ресторант в прав и обратен ред по клиент, оператор(сервитьор), маса.
7. Визуализация и закръгление на сумите до трети знак след десетичната запетая - Кувейт.
8. добавена кодировка CP850 при печат на касови бележки.
9. Възможност за принтиране на X и Z-отчет - Финландия
10. Регистриране в менюто 'Други' на Склад Pro.
11. Печат на рекламация на първи фискален принтер - Малта
12. Обвързване на автоматично производство с продажбата, в която е направено.
13. Възможност за показване на обедно меню на втори екран.
14. Корекция на преводите на следните езици:
- Англисйки
- Руски
- Украйнски
- Испански
15. Улеснен избор от падащо меню при работа с Touch Screen в следните прозорци:
- Търговски екран
- Ресторант
- Съветник
- Настройки
- Разделяне на поръчки
16. Запис в дневник на приложението при добавяне, редакция, изтриване на стока и партньор.
17. Автоматичен избор на MySQL ODBC connector
18. Възможност за програмиране на Онлайн каса с повече от 10000 артикула.
19. Закръгление на сумата при плащане в брой - Финландия.
20. Формат на касовия бон по подразбиране различен от стандартния - Финландия.
21. Коригирано несъответствие - грешна визуализация на бележка при втори монитор
22. Коригирано несъответствие - загуба на фокус в поле количество при отмяна на комбинирано плащане.
23. Коригирано несъответствие - неточности с групиране на стоки в таблицата при избор на стоката от прозорец.
3.07.062
1. Проверка по ДДС номер в добавяне на партньор
2. Проверка по ДДС номер в полето 'Фирма' в 'Съветник'
3. Уеднаквяване на текста с наименованията на бутоните в Wizard'а
4. Възможност за печат към Microinvest Smart Printer
5. Възможност за програмиране/теглене на количества на/от везна чрез Microinvest Smart Printer.
6. Възможност за управление на клиентски дисплей Microinvest Smart Printer.
7. Добавен шаблон за демо бележка при печат на картинки при стандартен принтер.
8. добавен шаблон за демо бележка при печат на картинки при ESC/POS принтер.
9. Възможност за промяна в изгледа на TouchPad за избор на стока в Търговски обект
    - Промяна в броя на колоните със бутони за стоки
    - Шрифт на бутоните за стоки и групи стоки
    - Промяна на шрифта
    - Позиция на групите - ляво/дясно
10. Добавна функция за плащане чрез терминал при плащане с карта.
11. Добавен функция за Програмиране/Отчитане на онлайн каса - Русия.
12. добавена е режим за групиране на стоките в поръчката на ресторанта в момента на запис.
13. Възможност за печат на описанието на стоката чрез шаблон <ItemDescription> в 'Търговски обект'.
14. Възможност за порверка и изплащане на лотарийни билети 'Национална лотария'.
35. Възможност за порверка и изплащане на лотарийни билети 'Лотария България'.
16. Коригирано несъответствие - Не се визуализира последна снимка от папката Display.
17. Коригирано несъответствие - Грешка при смяна на езика( Немски, Румънски, Сръбски, Гръцки, Азерски, Турски, Полски, Латвийски, Арабски, Финландски или Туркменски) в 'Съветник'.
18. Коригирано несъответствие - При недостиг на сумата за плащане във визуален стил 3 и натискане на 'Esc' таблицата със стоки остава неактивна.
19. Коригирано несъответствие - програмата гърми при избор, на която и да е от опциите от Картов терминал(секция Отчети на КА).
20. Коригирано несъответствие - грешна картинка на руски език в Splash screen в Ресторант и стил Windows 10.
21. Коригирано несъответствие - Не се създава база от 'Съветник' ако тя се използва или потребителя няма права.
22. Коригирано несъответствие - грешка при обработка на параметър Limit, ако на реда има два еднакви скрипта. Например: 11223344556677<LimitL10>7777888899990000<LimitL10>
23. Коригирано несъответствие - Не се прилага "Начисляване на % сервиз" на подгрупите в Лайт 'Ресторант'.
3.07.061
1. Добавена функционалност(Ultra Light) за създаване на нова база данни чрез функцията 'Съветник':    
- Разпознаване на езика и държавата според настройките на Windows
- Възможност за смяна на предложените език и държава.
- При създаване на такава база се създават ДДС групите и валутата за съответната държава.
- Задаване на трима потребители: един собственик и двама оператори.
- Дефиниране на четири броя клиенти, с възможност за задаване на номер на карта и отстъпка.
- Възможност за задаване на 10 бр. групи стоки.
- Въвеждане на име на фирмата.
- дефиниране на стоки с цена, баркод, мерна единица и ДДС група.
- Автоматично добавяне на стоки чрез сканиране на баркод.
2. Възможност за редакция на създадена(от Microinvest Склад Pro Light) база данни.
3. Премахване на съобщението 'Няма връзка с базата данни'. При липса на такава на Splash екрана се показват три бутона: Настройки, Съветник за нова база, Изход.
4. Автоматично задаване на визуалния стил според версията на Windows при първо стартиране на програмата:
- Windows 10 - стил 'Windows 10'
- Windows 8 - стил 'Синьо'
- Windows 8.1 - стил 'Синьо'
- Windows 7 - стил 'Сиво'
- Windows XP - стил 'Сиво'
- други - стил 'Сиво'
5. Установяване на език и държава според настройките на Windows при първо стартиране.
6. Криптиране на настройките за връзка с базата данни в конфигурацонния файл.
7. Въвеждане на парола на управител, собственик или администратор при извършване на рекламация от потребител с ниво на достъп 'Оператор'.
8. Директна препратка към поръчка при избора и от 'Регистър на поръчките' в ресторантски режим.
9. Добавяне на скриптове за име на операцията:
- <OperationCaption> - заглавие на операция според типа бележка, които се печата Рекламация/Продажба
- <SaleCaption> - ако операцията е продажба се печата името на съответния език, в противен случай е празно
- <RefundCaption> - ако операцията е рекламация се печата името на съответния език, в противен случай е празно
10. Оптимизация на сканирането със сериен баркод скенер.
11. Възможност за изпращане на поръчката към Microinvest Hotel Pro.
12. Възможност за разпознаване на клиентски карти по два или повече префикса.
13. Възможност за автоматично добавяне на стока(име, баркод, мярка) чрез сканиране на баркода в прозореца за нова стока.
14. Възможност за попълване на бакшиш - Руанда.
15. Добавена колона за сума на документ(продажба/рекламация) в Мениджър на документи.
16. Запазване на коментара при прехвърляне на стоки от маса към маса в ресторантски режим.
17. Оптимизиране на прогреса(в проценти) при запис на операция.
18. При работа с база данни MS SQL Server параметъра AutoClose се установява във False.
19. Промяна във формата на данните изпращане към ОФД - Русия.
- mailfrom:mailfrom@mailfrom.com;userid:0123456789012;phone:0123456789
или
- mailfrom:mailfrom@mailfrom.com;userid:0123456789012;mailto:mailto@mailto.com
20. Генериране на дневен отчет Kassenbericht - германия.
21. Преименуване на бутони за отчети при държава германия:
- Z-report -> Tagesabschluss
- X-report -> Zwischenabschluss
- ECT -> Kassenzählung
- Print -> ERSTELLEN
22. Въвеждане на копюри при приключване на деня(генериране на Kassenbericht) - германия
23. Задължително нулиране на Delta new в Kassenbericht - Германия
24. Генериране на pdf копие при внасяне и извеждане на пари - Германия.
25. Динамична промяна на шаблона при печат на касова бележка за Германия.
26. Промяна на заглавието на бележката при внасяне на аванс - Германия.
27. Автоматично генериране на PDF копие на бележка - Германия.
28. Печат на копие на последната касова бележка - Германия
29. Коригирани съобщения в инсталатора на програмата.
30. Коригирано несъответствие - не се визуализира масата като свободна след плащане на поръчки в 'Сив' визуален стил.
31. Коригирано несъответствие - проблеми с ценовите правила, при задължения по партньори.
32. Коригирано несъответствие - при недостиг на сумата за плащане и натискане на 'Esc' таблицата със стоки остава неактивна.
33. Коригирано несъответствие - Не се визуализира последна снимка от папката Display.
34. Коригирано несъответствие - неправилен превод в MessageBox при полски, финландски, арабски и туркменски език.
3.07.060
1. Оптимизация на информацията записвана в 'Дневник на приложението'при конфликт в номерацията на документи.
2. Промяна и преименуване на цветовите схеми в списъка за избор в прозореца 'Настройки'.
3. Добавен вграден PDF принтер.
4. Усъвършенстване на началния екран при стартиране на програмата.
5. Добавена е инсталация на продукта на немски език.
6. Забрана за продажба на стоки с нулева доставна цена.
7. Възможност за автоматично генериране на номер клиентска карта.
8. Задължително въвеждане на коментар/причина при внасяне/извеждане на сума при държава Герамния.
9. Възможност за съхраняване на сумата за изплащане като кредит при запис на Реклмация.
10. Добавена държава Universal.
11. Ревизия на немския превод.
12. Ревизия на арабски превод.
13. Актуализация на адреса на Microinvest в 'За програмата'.
14. Задаване на визуален стил според версията на Windows в автоматичния инсталатор.
15. Възможност за изпращане на sms или email при запис на продажба/рекламация - Русия
16. Деактивиране на основната таблица при запис на операцията - Търговски обект.
17. Коригирано несъответствие - не се маркира тескта при въвеждане на сума за плащане в 'Търговски обект' във визуален стил 1.
18. Коригирано несъответствие - изчезване на името на стоката при подмяна на вече добавен в операцията артикул.
19. Коригирано несъответствие - неправилна кодировка при печат на бележки на арабски език.
20. Коригирани несъответствия - грешни напътствия в инсталтора.
3.07.059
1. Оптимизация на изпращането на алкохолна продукция към УТМ.
2. Съхранение и проверка на сканираните PDF417 за месец назад.
3. Премахване на настройката за изпращане на слабоалкохолни напитки към УТМ.
4. Превод на програмата на туркменски език.
5. Добавена държава Туркменистан.
6. Добавена настройка за интеграция с Нилсен.
7. Ревизия на превода на арабски език.
8. Ревизия на превода на финландски език.
9. Добавяне на потвърждение при печат на шаблони за фискален/нефискален принтер.
10. Разширяване на скриптовете за град и адрес
    OwnerCity - град на обекта за регистрация
    OwnerAddressShort - само адрес, които не включва град, на обекта за регистрация
    PartnerCity - град на партньора
    PartnerAddressShort - само адрес, които не включва град, на партньора
11. Разширяване на скриптовете за печат на ДДС стойност на стока в касови бележки:
    ItemVatValue - стойност на ДДС за една бройка
    ItemTotalVatValue - стойност на ДДС за съответното количество
12. Коригирано несъответствие - неправилна кодировка при печат на бележки на арабски език.
13. Коригирано несъответствие - неправилно оразмеряване на бутоните в прозорец 'Блокирани стоки' при малък(<4) брой групи стоки.
14. Коригирано несъответствие - съобщения за грешки, въпроси и информация на английски при избран език латвийски, арабски, финладски или туркменски.
15. Коригирано несъответствие - грешка при прилагане на ценови правилa за добавяне на стока в операция в Ресторант.
16. Показване на статус и % при презареждане на настройки.
17. Променена подредба на цветовите схеми в списъка в прозореца за настройки.
3.07.058
1. Новa цветова схема Windows 10.
2. Възможност за четене на 1D и 2D баркодове чрез COM скенер.
3. Възможност за търсене по клинетска карта в Мениджър на документи.
4. Добавен е режим на цифровата клавиатура - цифри + клавиши F1-F12.
5. Възможност за попълване на бакшиш ЮАР - ресторантски режим.
6. Автоматично опресняване на 'Регистър на поръчките' в търговски обект.
7. Принтиране на бележки по подразбиране с изключен удебелен шрифт(FontBoldOff) включен скрипт на Standart Printer.
8. Добавена държава Саудитска Арабия.
9. Премахване на бакшиш за Саудитска Арабия.
10. Оптимизация на опресняването на информацията в 'Мениджър на документи' при включен сървър за печат.
11. Печат на служебен бон към първият намерен кухненски принтер - България.
12. Забрана за групиране на стоките на екрана при работа с УТМ.
13. Печат на брояч на поръчките (OrderCounter) във фискален бон - Ресторант.
14. Печат на QR кодове при всички стандартни принтери през драйвер (Standard).
15. Печат на QR кодове по протокол в Epson съвместим режим на Generic Epson, Generic TCP, Generic Citizen принтери.
16. Печат на QR кодове по протокол при всички Rongta принтери.
17. Печат на QR кодове по протокол в Star Line Mode при Generic Star принтери.
18. Печат на QR кодове по протокол при всички Star TSP принтери в Epson режим.
19. Печат на EAN-13, EAN-8, Code39 и Code128 баркодове при всички принтери през драйвер (Standard).
20. Печат на EAN-13 и EAN-8 кодове при Datecs и Tremol принтери.
21. Доработени са скриптовете за баркодовете при обработка на дълги кодове от тип Code128.
22. Усъвършенстване на валидацията на КПП при пращане към УТМ.
23. Корекция на алгоритъма за разпознаване на слабо алкохолни напитки - бира и др.
24. Възможност за печат на фискални бележки за рекламация за Финландия.
25. Коригирано несъответствие - Печат нa Z-Отчет на втори фискален принтер, на който се печата УТМ 'слип'.
26. Коригирано несъответствие - При внасяне на авансово плащане записа в Касовата книга е с името на друг клиент, а не на избрания.
27. Коригирано несъответствие - Възможност за продажба с цена=0.00 при прилагане на ценово правило и забранена продажба с нулева цена.
28. Коригирано несъответствие - автоматично теглене на количества от везна, ако тегловния баркод е написан с малки 'w'.
3.07.057
1. Деноминация на валутата в Беларус:
    - Промяна на закръгленията от "000" на "0.00".
    - Актуализация на драйверите за управление на Фискални принтери и касови апарати
2. Възможност за подреждане на поръчките в ресторант по азбучен ред на клиентите.
3. Усъвършенстване на алгоритъма за избор на стока при дублиране на стандартни или тегловни баркодове.
4. Разпознаване/добавяне на стока при директно сканиране на акцизна марка(PDF417) - Русия
5. Проверка за валидност на акцизна марка PDF417 - Русия:
    - Невалиден PDF417 по дължина
    - Въведения PDF417 съвпада по алкохолен код със стоката.
    - Дублиране на PDF417 на ниво прозорец ‚PDF417 ‘.
    - Дублиране на ниво документ(цялата продажба).
6. Възможност за тест на УТМ сървър - Русия. Проверка за:
    - Наличие на връзка с UTM
    - Въведен/Зададен объект за регистрация
    - Въведени ИНН и КПП на объекта за регистрация
    - Валидни ИНН и КПП на объекта за регистрация    
    - Въведен адрес на объекта за регистрация
7. Проверка за валидност на необходимте атрибути(т.5) преди изпращане на алкохолната продукция към УТМ -Русия
8. Добавени скриптове:
    - - печат на нефискален 'слип' само при наличието на алкохолна продукция - Русия
    - - превклюва печата на бележка към нефискален
9. Добавени шаблони за печат КЪм фискални/нефисклани принтери
    - QR EGAIS Style Standard
    - QR EGAIS Slip
    - Стандарт QR Код
    - Стандарт Реклама
    - Стандарт Картина
10. Коригирано несъответсвие - грешно изчисляване на сумма на реда при сканиране на няколко акцизни марки(PDF417).
3.07.056
1. Добвен нов тип устройство в настройките 'УТМ Сървър' - Русия
2. Изпращане на алкохолна продукция към УТМ Сървър - Русия
3. Възможност за печат на QR-кодове при печат на фидкални/нефискални бележки.
4. Корекция на реда за плащане с предварително внесена авансова сума. Премахване на количество и единична цена. Остава само тотал на реда.
5. Възможност за присъединяване на икона към допълнителен(Създаден от потребителя) тип на плащане.
6. Коригирано несъответствие - запис в касовата книга на сума при натрупване на ел. точки от ценови правила.
7. Усъвършенстване на механизма за печат на междинни фискални бележки - Ресторант.
8. Допълване и корекции по превода на финландски език.
9. Промени в печата на касови бележки за принтери Olliveti 2024-L и Proline Ergo speed, поради промяна на ДДС ставката на 24% от 01.06.2016 в Гърция.
10. Добавени скриптове:
    - - Печат на QR-код
    - - номер на смяна
    - - работна станция/Каса
    - - отпечатък на електронния подпис
- - Адрес за преглед на бележката в интернет
    - - QR код на адреса за преглед.
3.07.055
1. Добавени са следните страни:
- Киргизстан
- Оман
- Финландия
2. Добавени са следните езици:
- Финландски
- Арабски
3. Възможност за избор на следните копюри банкноти в режим 'Търговски обект' -> Вариант 2 и държава Киргизстан:    20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000.
4. Възможност за печат Z-отчет по работни места - Южна Африка.
5. Включване на внесени и изведени суми в фискалното устройство в Z-отчет - Южна Африка.
6. Възможност за задаване на време за изчакване при изпълнение на заявка към базaта данни.
7. Оптимизация на изгледа на прозореца за проверка на цени при стоки с дълго име.
8. Разпознаване на ценови баркод от типа: 2800001$$$.$$c.
9. Запис на поръчка при печат на междинна бележка при следните ситуации:
    - забранено изтриване на ред за активния потребител
    - Активния потребител е оператор с активиран ограничен режим на работа
10. Възможност за извършване на X/Z отчет в режим оператор с ограничени права за тези функции, чрез въвеждане на администраторска парола.
11. Интреграция на печат на касови бележки през Crystal POS Printer с SDC - Руанда.
12. Усъвършенстване на работата на командния параметър checkconnection.
13. Усъвършенстване на прозореца за комбинирано разплащане при рекламация.
14. Потребителски справки в 'Конторолен панел'.
15. Коригирано несъответствие - изрязване на тоталите в прозореца за преглед на ценовите правила при работа с цени без ДДС.
16. Коригирано несъответствие - Run-time error 400 при активирано автоматично заключване в режим 'Търговски обект'.
17. Коригирано несъответствие - неправилно закръгление на сумите при печат на фискален принтер Казахстан
18. Коригирано несъответствие - неправилно закръгление при прилагане на следното ценово правило:
IF (GGroupQtty AAB >= 3) AND (operation = 2) THEN changecheapestitemspricefromgroup AAB, GGroupQtty AAB \ 3, 0.50
19. Коригирано несъответствие - грешка при въвеждане на количество 0.5 при формат на количеството '0' в ресторански режим и формат на количествата '0'.
3.07.054
1. Възможност за избор на стока при дублиране на стандартни или тегловни баркодове.
2. Усъвършенстване/Актуализация на печата на Z-отчет през Fiscal Memory emulator - Кипър.
3. Печат на касовите бележки на английски вместо - Кипър.
4. Принудително отваряне на чекмедже при печат към DatecsFP550, DatecsFP550DV, DatecsFP550KL.
5. Оптимизация на интефейса при DPI различно от 96.
6. Команден параметър за печат на фактура през фискално устройство без печат на зададените скриптове - PrintDefaultECRInvoice.
7. В режим 'Търговски обект' при работа с визуален стил 1, при недостатъчна сума за плащане рестото се оцветява в червено.
8. Възможност за избор на валута при разплащане - държава Руанда.
9. Връщане на клиент по подразбиране при затварне на програмата без запис на операцията, след смяна чрез карта.
10. Коригирано несъответствие - невъзможност за промяна на количество при забранено "Изтриване на маркирания ред" и въвеждана на голямо число.
11. Коригирано несъответствие - грешно ДДС при печат на Z-отчет – Южна Африка.
12. Печат на Z-Отчет по работни места – Южна Африка.
13. Коригирано несъответствие - при печат на оборот по оператори, се вижда оборота за всички оператори въпреки, че потербителя е ‚Оператор‘ и има достъп само до своите данни.
14. Изчисляване и визуализация на рестото при комбинирано плащане в Търговски обект.
15. Добавяне на настройка "Стоки по обекти". Показване на стоките, чийто цени са различни от 0 за ценовата група, по която работи обекта.
16. Възможност за въвеждане на основание за внасяне/извеждане на пари в/от фискално устройство.
17. Превод на продукта на латвийски език.
18. Добавяне на държава ‚Латвия‘.
19. Добавяне на държава ‚Великобритания‘.
20. Добавени режими на настройкта за печат на фискален бон - Автоматично включено, Автоматично изключено
21. Добавяне на информация при предварителен бон в Дневник на приложението.
22. Възможност за търсене по Getti и Microinvest Club карти в прозорец "Информация".
23. Разпознаване на Getti карти с префикс 0708753.
24. Възможност за проверка на сумата на документа във всички валути дефинирани в програмата.
25. Драйверите на устройства от Datecs, Daisy и Incotex имат защитен механизъм за автоматично аварийно разблокиране на апаратите, ако те са останали в неопределен режим;
26. Коригирано несъответствие - не намира тегловен баркод, ако той е въведен в полето "Баркод 3".
27. Коригирано несъответствие - при селектиране на повече от една стоки от прозореца за избор на стоки, се добавят съответния брой редове, но с една и съща стока.
28. Коригирано несъответствие - при печат на касов бон за рекламация винаги се взема номера на първата/държава Руанда/.
29. Коригирано несъответствие - неправилни стойности при отсъпка за целия документ и използване на скрипта .
30. Коригирано несъответствие - В ресторантски режим при избор на клиент в прозореца за 'Внасяне на авансово плащане' не избира партньора намерен чрез 'Локатор'.
3.07.053
1. Обвързване на стартирането на Fiscal Memory Emulator с права за достъп до X и Z отчети.
2. Актуализация на алгоритъма за приключване на продажби при прилагане на ценово правило за отстъпка на партньор и разплащане с авансова сума.
3. Добавена е възможност за филтриране на групите стоки изпращани към клиентски дисплей.
4. Усъвършенстване на механизма за печат на бонове с авансово плащане - Руанда.
5. Добавяне на регистър на поръчките в режим 'Търговски обект'.
6. Изпращане на текст към Order Assistant в режим на клиентски дисплей.
7. Оптимизация на комуникацията с Order Assistnat по UDP, IM.
8. Възможност за сканиране на клиентска карта в полето за въвждане на сума при внасяне нa авансово плащане.
9. Възможност за директен печат от програмата на X и Z отчети - Руанда    .
10. Добавена справка тип X-отчет в конторлен панел - Руанда
11. Разпознаване и добавяне на клиентски Microinvest club карти.
12. Възможност за избор на действие(Вход в програмата, Начало на смяна, Край на смяна) при вход в програмата.
13. Възможност за избор/въвеждане на причина за изтриване на стока.
14. Статични дата и час при печат на междинна бележка или бележка за клиент - ресторант.
15. Коригирано несъответствие при начисляване на процент сервиз по групи стоки.
16. Коригирано несъответствие - неправилно изчисляване на задължението на партньора при печат на бележки
17. Коригирано несъответствие - не се изтрива информационната лената при пиключване е режим Търговски обект.
3.07.052
1. Усъвършенстване на визуализацията на информационна лента в 'Търговски обект'.
2. Добавен команден параметър NOFPDiscount - изпращане на продажбите към фискален принтер без отстъпка.
3. Усъвършенстване на Fiscal Memory Emulator за Руанда - Z-report
4. Оптимизация на алтернативния метод на изчисление - ресторантски режим.
5. Интеграция с карти Getti.
6. Печат на бон за рекламация при въвеждане на авансова сума с отрицателен знак - Русия.
7. Добавени шаблони за касови бележки - Руанда
- Rwanda Retail
- Rwanda Retail Training
- Rwanda Restaurant
- Rwanda Restaurant Training
8. Коригирано несъответствие при разплащане от 'Мениджър на документи' при работа с MySQL.
9. Възможност за задаване на custom заглавие на продукта.
10. Усъвършенстване на работата с отложени операции.
11. Възможност за задаване на повече от един коментар към стока в ресторантски режим.
12. Добавена функция 'Проверка на цени' в права за достъп
13. Добавени три режима при справка 'Оборот по оператори' в контролен панел.
- 24 часа назад
- за текущия ден от 00:00-23:59
- работно време
14. Коригирано несъответствие при бързо добавяне на стоки с баркод четец в ресторантски режим.
15. Усъвършенстване на превода на испански език.
3.07.051
1. Закръгление на тотала до 0.1.
2. Запомняне на последния избран тип плащане в ‚Авансово плащане‘.
3. Добавен Z-отчет за ОАЕ по аналогия на този за Кения.
4. Добавена е държава Куба.
5. Добавена е държава Замбия.
6. Усъвършенстване на алгоритъма за избор на стока чрез баркод в ресторантски модул.
7. Добавени ценови правила:
- Купуваш три стоки и най-евтината от тях я вземаш с променена цена.
- Купуваш две стоки и най-евтината я вземаш с 50% отстъпка.
8. % обслужване/надценка по групи - Казахстан
9. Доработки по документ 'Chitanta' - Румъния
- Формата на датата трябва да е дд.мм.уууу.
- Полето за сериен номер се взема от registration.note1.
10. Усъвршенстван запис при внасяне на авансово плащане.
11. Печат на документ 'Chitanta' при внасяне на авансово плащане - Румъния.
12. Сертификация на програмата за работа в Рунада.
13. Невъзможност за въвеждане на количество 0 при забранено изтриване на ред.
14. Добавяне на стока с умножаване на количеството по коефициент на трансформация при въвеждане на Баркод 2.
15. Увеличаване на бързодействието при позициониране в прозореца за избор на стока.
16. Работа със стоки с фискирани цени.
17. Коригирано несъответствие - не опресняване на списъка в Мениджър на документи при включен сървър за печат в режим 'Оператор'.
18. Коригирано несъответствие – неопресняване на резултатите при смяна на дата или час в контролен панел.
19. Коригирано несъответствие – затваряне на програмата при избор на стока чрез баркод във визуален стил 2.
20. Коригирано несъответствие – възможност за повторен печат на фискален бон при рекламация – държава Русия.
3.07.050
1. Усъвършенстване на работа с ценовите правила съдържащи израз в условието.
2. Възможност за стартиране на контролен панел с днешна дата.
3. Възможност за работа с COM порт от 1 до 50.
4. Добавена отделена стокова разписка за държава Казахстан.
5. Оптимизация при попълване на данни в скриптовете изискващи информация от базата данни.
6. Възможност за задаване на бакшиш като отделен тип плащане при настройка за държава OAE.
7. Нулиране на скрипта при Z report.
8. Интеграция със Sales Data Contoller (SDC) - Държава Руанда
9. Добавени скриптове:
- OrderCounter - Уникален идентификатор на междинните поръчки
- SDCDate - дата на печат на бележката
- SDCTime - час на бележката
- SDCInternalData - вътрешна информация
- SDCReceiptNumber - номер на бележката генериран от SDC-то
- SDCReceiptSignature - подпис
- SDCID - сериен номер
- SDCMRC - machine registration code
- SDCTIN - tax indetification number
10. Добавен команден параметър InstantQttyCheck за проверка на количества в ресторантски режим.
11. усъвършенстване на прозореца за комбинирано плащане при забранено авансово плащане.
12. Оптимизация на търсене по партньор в 'Мениджър на документи' .
13. Коригирано несъответствие - проверка на сума при комбинирано плащане във визуален стил 1.
14. Коригирано несъответствие - зареждане на всички партньори при търсене независимо от типа им и дали са често използвани.
15. Коригирано несъответствие - приключване при разрешена продажба с нулева цена във визуален стил 3.
3.07.049
1. Проверка за наличност на стока още при добавяне към междинна поръчка с изключена настройка за отрицателни количества.
2. Усъвършенстван механизъм за проверка на дублиране при добавяне на нова резервация.
3. Добавено потвърждение при печат на „Всички без фискалните“ за Русия.
4. Възможност за търсене по 'Партньор' в мениджър на документи.
5. Добавени скриптове:
5.1. DocInfo = Document + Date- печат като баркод (Barcode)
6. Възможност за задаване на произволна подредба на банкноти в Търговски екран от конфигурационния файл.
7. Добавено потвърждение за изтриване на таблицата в ресторантски режим.
8. Търсене по шаблон в Мениджър на документи – NNNNNNDDMMYYC.
9. Възможност за създаване на партньори, които не са често използвани, при въвеждане на номер на карта.
10. Поддръжка на арабска кодова таблица.
11. Добавена Държава OAE.    
12. Справки в Microinvest Fiscal Memory Emulator за OAE.
13. Програмиране на етикети Pricer.
14. Възможност за печат(чрез команден параметър) на чек с една позиция по принтери.
15. Добавено поле в лента на състоянието за номер на ред.
16. Добавено ценово правило за възпроизвеждане на звук.
17. Коригирано несъответствие при натрупване на сума при печат към кухненски принтер.
18. Коригиран превод на румънски в прозорец 'Мениджър на документи'
19. Коригирано несъответствие при визуализиране на сума при използване на виртуална клавиатура.
20. Коригирано несъответствие - запис на грешен партньор при активиран 'Предварителен бон' и разплащане от 'Мениджър на документи'.
21. Коригирано несъответствие - грешка при отваряне на права за достъп и наличен само един потребител.
3.07.048
1. Отразяване на плащанията по банков път и рекламация при изпозлване на Microinvest Virtual ECR.
2. Усъвършенстване на ценовите правила.
3. Работа с ценови групи по обекти в ресторантски режим.
4. Възможност за едновремен печат на Z-отчет на всички дефинирани фискални принтери.
5. Печат на Z-отчет при използване на Microinvest Virtual ECR - държави Кения, Танзания, ЮАР, Руанда.
6. Усъвършенстване на проверката за въведена сума при отстъпка в брой в ресторантски режим.
7. Възможност за 'Разликата остава като задължение' при разплащане от 'Мениджър на документи'.
8. Отразяване на авансово внсените суми в 'Конролен панел->Оборот' и 'Контролен панел->По оператори'.
9. Добавени нови шаблони за фисклани/кухненски принтери.
10. Корекции и допълнения по превода на руски език.
11. Усъвършенстване на механизма на зареждане на нова операция(продажба/рекламация) от мениджър на документи.
12. Коригирано несъответствие - показване на всички партньори при избор на такъв в търговски обект.
13. Коригирано несъответствие при проверка за отстъпка и начисляване на процент сервиз.
14. Коригирано несъответствие - възможност за изтриване на ред с ограничени права в търговски режим(стил 1) при връщане в таблицата с F8.
15. Коригирано несъответствие - неправилно отразяване на рекламациите в 'Контролен панел->Оборот' при плащане различно от 'В брой'.
16. Коригирано несъответствие - грешка при комбинирано плащане в търговски обект.
17. Коригирано несъответствие - скриване на картинки на стоки след използване на опцията "Блокиране на стоки".
3.07.047
1. Интеграция със система за повикване на персонала в ресторантски режим.
2. Добавен нов скин Bordo.
3. Добавени скриптове:
3.1. EAN13 - печата баркод за следващите 12 цифри
3.2. EAN8 - печата баркод за следващите 7 цифри
3.3. Barcode - печата баркод за следващите 12 или 13 цифри
3.4. Barcode39 - печати произволен цифров баркод
3.5. Null - поставя край на стринг
3.6. ToWords - представя числова стойност 'с думи'
4. Добавен параметър за изпращане на тотал към клиентски дисплей - VFDTotalInfo.
5. Възможност за разпознаване на ценови баркод от типа 2700001$$.$$$C.
6. При сканиране на тегловен баркод със стойност на количеството равно на нула (кол.= 0), го добавя с количетсво по подразбиране.
7. Опростяване на интерфейса на 'Мениджър на документи' при активиран ограничен режим на работа.
8. Оптимизация на автоматичното производство в стил 1 на ресторантски режим на MySQL.
9. Възможност за временно блокиране на стоки в режим ресторант - Стоп лист(CTRl+I).
10. Усъвършенстван на механизма за определяне на количество и цена при сканиране на баркод. Възможност за задаване на шаблони в конфигурационния файл.
11. Възможност за прилагане на алтернативен метод на изчисление при работа с фискални принтери Меркурий и Штрих.
12. Добавен параметър за форсирано изпълнение на 'Retry' при управление на фискални/нефискални принтери - ForcedRetry.
13. Запис в дневник на приложението при натискане на някой от бутоните Abort, Retry или Ignore при работа с перфирени устройства.
14. Запазване(не се трият) на резервации при трансформирането им в поръчки - ресторантски режим.
15. Възможност за задаване на отстъпка (процент, сума, клиентска) при активирана настройка за предварителен бон.
16. Добавен полски език.
17. Добавена държава Полша.
18. Добавена справка за оборот по групи стоки в Fiscal memory Emulator ако държавата е Румъния.
19. печат на нефискален бон при внасяне на авансова сума по банков път.
20. Възможност за печат на предварителен бон при забранено междинно приключване на сметка.        
21. Ресто в касова бележка при плащане от 'Мениджър на документи'.
22. Усъвършенстван превод на английски език.
23. Печат на избрания партньор в касова бележка при внасянане на аваснова сума.
24. Възможност за стартиране на виртуална клавиатура при внасяне на авансова сума в ресторантски режим - визуален стил 3.
25. Добавена държава Руанда
26. Позициониране на курсора на последния ред при изтриване на стока.
27. Оптимизиран външен вид на виртуалната клавиатура.
28. Възможност за изпълнение на командни параметри със скрипта при фисклани/нефискални принтери.
29. Коригирано несъответствие при добавяне на авансово плащане чрез ценови правила и активирана настройка за пречек.
30. Коригирано несъответствие при генериране на баркодове. При наличие на баркод с дължина по голяма от избрания стандарт (EAN8 или EAN13) всички стоки са с един и същ баркод.
31. Коригиранo несъответствие при изчисляване на тотал и включена настройка за групиране на стоките в таблицата.
32. Коригирано несъответствие - възможност за печат на две фискални бележки за една и съща продажба от мениджър на документи.
33. Коригирано несъответствие - грешка при зареждане на групи стоки в настройка на кухненски принтер ако такива не са дефинирани.
34. Коригирано несъответствие - възможноист за подмяна на стока ако е забранено изтриване на ред в търговски обект.
35. Коригирано несъответствие - неправилно позициониране на прозорец за идентификация при активирана настройка 'Втори монитор'.
36. Коригирано несъответствие - едновремнно сканиране на тегловен баркод и теглене от електронна везна.
37. Коригирано несъответствие - генериране на грешка в error log при изтрит обект за регистрация и вързан към него потребител.
3.07.046
1. Добавени скриптове:
1.1. Note - печат на забележка към операцията в търговски обект.
1.2. FreeText - печат на свободен текст в бележката.
1.3. Exec - изпълнява файлове или приложения
2. Добавена цифрова клавиатура при идентификация или смяна на потребител в режим търговски обект.
3. Изпращане на данни към клиентски дисплей при теглене на количества от електронна везна.
4. Добавена виртуална клавиатура в мениджър на документи в ресторантски режим.
5. Възможност за търсене чрез функцията „Локатор” при добавяне на нов партньор.
6. Оптимизиране на интерфейса за избор на стока чрез бутони в търговски обект.
7. Възможност за едновременно работа на виртуалната клавиатура и панела за избор на стоки чрез бутони.
8. Възможност за разпознаване на 64-bit Windows.
9. Прилагане на достъпа до всички поръчки при разделяне на поръчките.
10. Печат на нефискален бон на първи кухненски принтер в следните ситуации:
10.1. служебен бон;
10.2. бон с нулева стойност;
10.3. разплащане по банков път;
10.4. всичко остава като задължение;
10.5. 100% разплащане чрез предварително внесена авансова сума.
11. Усъвършенстване на печат на фискален, служебен и предварителен бон.
12. Добавени функционални бутони в ресторантски режим:
12.1. задаване на брой гости;
12.2. теглене на количество от електронна везна;
12.3. проверка на цени ;
12.4. отваряне на чекмедже.
13. Добавен бутони с цифри в прозорец за комбинирано плащане в ресторантски режим.
14. Възможност за избор на партньор по номер на карта, който не е често използван при внасяне на авансово плащане.
15. Опресняване на цените на стоките при включен параметър Autorefresh в ресторантски режим.
16. Усъвършенстване на румънския превод
17. Усъвършенстване механизма за ограничение стойностите на количеството при сканиране на баркод .
18. Печат на гръцка фактура на пос или фискален принтер.
19. Коригирано несъответствие - В таблицата с издадени касови бележки записва тотал без ДДC при печат на фискална фактура.
20. Коригирано несъответствие - не работи клавиш Enter след промяна на количеството.
21. Коригирано несъответствие - изчистване на допълнителни данни след печат на фактура.
22. Коригирано несъответствие - промяна на тотала при задаване на отстъпка.
23. Коригирано несъответствие при печат през сървър за печат с активирана настройка за „Сървър за печат” (кръстосан печат).
24. Коригирано несъответствие при задаване на „Брой гости” и разплащане без да е направено междинно приключване.
25. Коригирано несъответствие при приключване на поръчка с активирани ценови правила и забранено междинно приключване.
03.07.045
1. Междинно приключване при печат на бележка за клиент и включена забрана за изтриване на ред.
2. Закръгление на сумата до 1,10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000
3. Автоматичен избор на партньор при авансово плащане в модул 'Резервации'.
4. Добавен команден параметър - Задължение на партньора.
5. Държава ЮАР (Република Южна Африка).
6. Печат на нефискален бон при избор на приключване 'Остава като задължение' с зададен команден параметър ToKitchenPrinter.
7. Служебен прозорец за промяна на командни параметри.
8. Усъвършенстване на печата на кухненски бележки в режим 'Търговски обект'.
9. Промяна местоположението(пред сумата) на ISO кода на валутата ако държавата е ЮАР.
10. Възможност за плащане с валута различна от основната ако държавата е ЮАР.
11. Команден параметър за печат на касова бележка при плащане по банков път - PrintBankPaymentBon.
12. Добавени скриптове:
- <[Израз]> - закръглява(Форматира) до цяло число
- <[Израз]> - закръглява(Форматира) 0.0
- <[Израз]> - закръглява(Форматира) 0.00
- <[Израз]> - закръглява(Форматира) 0.000
- <[Израз]> - закръглява(Форматира) 0.0000
- <[Израз]> - закръглява(Форматира) 0.00000
- <[Израз]> - закръглява(Форматира) 0.000000
- - брой гости(посетители)
13. Възможност за генериране на EAN8 баркодове - настискане на CTRL.
14. Възможност за резервации на интервал 5 минути в ресторантски режим.
15. Възможност за филтриране по номер(име) на маса в модул резервации.
16. Добавена възможност за извършване печат на касови бележки за рекламация ако държавата е Украйна.
17. Усъвършенстване на механизма за разплащане при рекламация.
18. Оптимизиране на бързодействието в прозореца за 'Оборот по оператори'.
19. Отстъпка в пречек.
20. Ограничен режим в 'Мениджър на документи' при активирана настройка за предварителен бон.
21. Възможност за задаване броя гости(посетители) за всяка поръчка
22. Коригирано несъответствие - възможност за въвеждане на голяма сума при плащане във визуален стил 'Вариант 3'.
23. Коригирано несъответствие при печат на скриптове във фискална бележка.
24. Коригирано несъответствие при печат на стоки във фискален бон с код по-дълъг от 10 символа.
25. Коригирано несъответствие при продажба на стока с отрицателно количество и активирана настройка "Продажба с нулева стоност".
26. Коригирано несъответствие - изтриване на продажба при редакция на резервация.
27. коригирано несъответствие - информация при приключване след прилгане на ценови правила.
28. Коригирано несъответствие - сума тотал след прилагане на ценови правила.
29. Коригирано несъответствие при смяна на количеството с включена забрана за изтриване на ред в режим 'Търговски обект'
30. Коригирано несъответствие - закръгление на сумата до 1,10,100 при печат на стокова разписка към фискален принтер.
03.07.044
1. Добавен параметър за изключване на автоматичното производство - AutoProductionOff.
2. Възможност за търсне по номер на документ с водещи нули в 'Мениджър документи'.
3. Добавена възможност за печат на касова бележка за рекламация при настройка за държава 'Беларус'.
4. Усъвършенстван запис на данни за вход/изход в/от програмата в 'Дневник на приложението'.
5. УсъвършенстваН механизъм за разпознаване на версиите на операционната система (Windows).
6. Добавена функционалност за запис на продажба с нулева стойност.
7. Добавена възможност за разширен набор от събития в 'Дневник на приложението'.
8. Асоцииране на настройката за изтриване на ред с възможноста за подмяната на стока в продажба в режим 'Търговски обект'.
9. Възможност за избор на тип на плащане при рекламация в режим 'Търговски обект'.
10. Подменена картинка(WizRetail) на Splash screen-а при стартиране на програмата при настройка за държава 'Румъния'.
11. Запис на продажна цена в базата данни(PriceOut) на суровини и продукти при автоматично производство .
12. Визуални промени по прозореца за издаване на фарктура при настройка за държава 'Румъния'.
13. Добавена поддръжка на украински език.
14. Добавена функционалност за въвеждане на авансово плащане.
15. Печат на касова бележка за авансово плашане през сървър за печат.
16. Възможност за въвеждане на капаро(авансово плащане) в модул 'Резервации'.
17. Добавена клавишна комбинация за теглене на количества от втора електронна везна.
18. Възможност за избор на обект в прозорец 'Информация' при търсене по стока.
19. Усъвършенстване на ценовото правило за рожден ден при настройка за държава 'Русия'.
20. Подробен запис на разделяне на поръчки в дневник на приложението.
21. Усъвършенстване на механизма за изписване на типове плащане при печат на касови бележки.
22. Добавени скриптове:
- - код на партньора
- - дни за плащане
- - отстъпка на партньора
- - група на партньора
- - код на обекта за регистрация
- - код на потребителя
- - група на потребителя
- - код на потребителя
- - група на потребителя
- - код на обекта
- - група на обекта
- - код на масата
- - група на масата
23. Добавен параметър за активиране на печат на бон с една позиция - OnePositionBON.
24. Добавена функционалност печат на междинни бележки от 'Търговски обект'.
25. Възможност за работа с отстъпка по клиенти в ресторантски режим.
26. Добавен параметър за печат на нефискални бележки само към кухненски принтер - ToKitchenPrinter.
27. Коригирано несъответствие - изтриване на продажба при анулиране на рекламация
28. Коригирано несъответствие при изчисляване на тотал със зададена отстъпка като сума.
29. Коригирано несъответствие при изтриване на последен ред от поръчка в ресторантски режим.
30. Коригирано несъответствие при търсене в локатор на стоки в големи бази.
31. Коригирано несъответствие - печат на незакръглена цена в касов бон при закръгление на сумите различно от 0.00.
32. Коригирано несъответствие - ограничениe на сумата за плащане.
33. Коригирано несъответствие - възможност за печат на Z и X отчети от контроелн панел при включена забрана за тези функции от права за достъп.
34. Коригирано несъответствие - неправилен формат на данните в поле 'Дата' при опросетн режим в 'Мениджър на документи'.
35. Коригирано несъответствие при форматиране на скрипт в касови бележки.
36. Коригирано несъответствие при печат на типове плащане при повторен печат на фискални/нефискални бонове от 'Мениджър на документи'.
37. Коригирано несъответствие при опресняване на поръчките с включена настройка за автоматично заключване.
3.07.043
1. Усъвършенстване на системата за закръгления при държави Беларус, Казахстан, Кения
2. Разширяване функционалноста на прозорец 'Инфомация'.
3. Оптимизирано търсене в падащ списък за езици различни от английски.
4. Възможност за ограничаване на използваните групи партньори (настройка 'Групи -Партньори').
5. Възможност за издаване на фактура в режим 'Ресторант'.
6. Възможност за задаване дизайн на фактури към фискален/нефискален принтер.
7. Възможност за изпращане на фактури към всяко фискално устройство или кухненски принтер.
8. Добавени скриптове:
- - Заглавие на фактурата
- - Фактура оригинал
- - Дата на издаване на фактура
- - Номер на фактура
- - Съставил фактурата
- - Получил фактурата
- - ЕГН на получилият фактурата
- - Място на сделаката
- - Описание на фактурата
- - Основание за издаване на фактурата
- - Повтаря първият символ след скрипта по броя позиции на ред
- - номер на картата на клиента
9. Коригирано несъответствие при закръгления с активиран алтернативен метод на изчисление.
10. Коригирано несъответствие - възможност за стартиране на 'Контролен панел' непосредствено след стартиране на програмата.
11. Коригирано несъответствие - запис на анулирание при добавяне на стока при активирано 'Групиране в таблицата'.
12. Коригирано несъответствие - грешен тотал в прозореца за разплащане при промяна на цена или количество (без Enter) и последващо прикключване с бутон 'Комбинирано плащане'.
3.07.042
1. Ускоряване бързодействието при сканиране на стоки с баркод, започващ с '2'.
2. При отрицателен отговор на параметър не се извършва запис в таблица 'Касови бележки'.
3. Възможност за търсене по код на стоки в прозорец 'Информация'.
4. Усъвършенстване на прозорец с копюрите при недостиг на сума в търговски обект - Клавишни комбинации на бутоните.
5. Преименуване на прозорец 'Видео' в прозорец 'Разширения'.
6. Възможност за задаване на подгрупа при създаване на нов партньор.
7. Възможност за задаване на подгрупа при създаване на нова Стока.
8. Добавено устройство 'Microinvest Virtual ECR' за съхранение на суми по работни места.
9. Внасянето и изнасянето на пари от касовия апарат съхранява информация в 'Касовата книга'.
10. Синхронизиране на UserRealTime с времето на сървъра.
11. При въвеждане на нетегловен баркод в прозорец 'Информация' се извежда само цена на стоката.
12. Опресняване на списъка с партньорите при параметър AutoRefresh.
13. Бутон 'Опресняване' в прозреца за избор на партньор.
14. Усъвършенстване на механизма за автоматично заключване.
15. Възможност за въвеждане на забележка към операция в режим 'Търговски обект'.
16. Възможност за печат на оборота на всички фискални и кухненски принтери.
17. Възможност за работа на програмата само като сървър за печат - параметър Tray.
18. Усъвършенстван механизъм за закръгления на тоталите за Беларус (до 10), Кения и Казахстан (до 1)
19. Актуализиране на копюрите за отделни държави, както следва:
Кения - 10,20,50,100,200,500,1000
Румъния - 1,5,10,50,100,200,500
Малта - 5,10,20,50,100,200,500
Гърция - 5,10,20,50,100,200,500
Кипър - 5,10,20,50,100,200,500
Испания - 5,10,20,50,100,200,500
Австрия - 5,10,20,50,100,200,500
Германия - 5,10,20,50,100,200,500
Молдова - 5,10,20,50,100,200,500
Казахстан - 20,50,100,200,500,1000,2000
Беларус - 100,500,1000,5000,10000,20000,50000
САЩ - 1,2,5,10,20,50,100
Канада - 1,2,5,10,20,50,100
Мексико - 5,10,20,50,100,200,500
Русия - 5,10,50,100,500,1000,5000
Други - 1,2,5,10,20,50,100
20. Забрана за въвеждане на суми при разплащане по-големи от:
1 000 000 000 - Беларус
100 000 000 - Кения, Казахстан
1 000 000 - Други
21. Усъвършенстване на прозорец 'Права на достъп'. Добавена възможност 'Приложи на' и 'Копирай от'.
22. Добавено ценово правило за рожден ден.
23. Усъвършенствана система за работа с коментари в ресторантски режим.
24. Възможност за печат на отстъпки на Атол и Штрих принтери.
25. Добавен нов скрипт при печат на фискални у-ва: - процент ДДС.
26. Печат на рекламация при избор на държава Казастан.
27. Усъвършенстване на печат на касови бележки при печат на два фискални принтера.
28. Възможност за стартиране на виртуална клавиатура в ресторантски режим – прозорец ‘Разширения’.
29. Работа с номерация по обекти при извършване на резервации в ресторантски режим.
30. Възможност за печат на повече от едно копие на стокова разписка при печат на фискален принтер.
31. Възможност за изчисляване на елементарни аритметични изрази при въвеждане на количество и цена.
32. Възможност за опресняване на списъка с поръчките и избраната поръчка в ресторантски режим.
33. Възможност за допълнително задаване на бакшиш от прозорец 'Мениджър на документи' за продажби, платени само с карта - Австрия.
34. Добавена нова държава - Танзания.
35. Коригирано несъответствие при забрана на всички типове плащане и избор на комбинирано плащане.
36. Коригирано несъответствие при добавяне на стока с предварително зададено количество чрез избор с бутон в режим 'Търговски обект'.
37. Коригирано несъответствие при добавяне на стоки в търговски обект и включено групиране на стоки в таблицата.
38. Коригирано несъответствие в ценовите правила при добавяне на стоки като промоция с цена=documentsum*Коефициент.
39. Коригирано несъответствие - при заключване на търговски обект не се изтрива продажбата при следващо влизане на потребител.
40. Коригирано несъответствие при автоматично производство в ресторантски режим.
41. Коригирано несъответствие при активиране за печат на групи по-големи от номер 10 при настройка на кухненски принтер.
42. Коригирано несъответствие - невъзможност за задаване на отстъпка в ресторанстски режим при комбинирано плащане.
43. Увеличаване на демонстрационния период на 150 пускания.
3.07.041
1. Разширяване възможностите за разпознаване на множество формати на тегловен баркод.
2. Добавена настройка за продажба с нулева цена.
3. Печат на процент сервиз в предварителен бон .
4. Възможност за изчисляване на елементарни изрази в скриптовете:
- <[Израз]> - закръглява се до цяло число
- <[Израз]> - закръглява се до 0.00
- <[Израз]> - закръглява се до 0.000
5. Добавена възможност за закръгление на сумата до: Стандартно(0.00), 1, 10, 100, 1000. Използва се в страни като Русия, Беларус, Кения и др.
6. Автоматично допълване, при комбинирано плащане със сума в брой.
7. Задаване на отстъпка на документа като абсолютна стойност.
8. Възможност за задаване на отстъпка като сума и процент при приключване в ресторантски режим.
9. Усъвършенстване на механизма за актуализация на програмата.
10. Добавен параметър за изключване на сортировката по честота на използване в списъка с клиенти - NoPartnersSort.
11. Възможност за разплащане на неразплатени документи в 'Мениджър на документи'.
12. Забрана за промяна параметрите на вече добавени стоки в търговски обект при забранено изтриване на ред и ниво на достъп оператор.
13. Възможност за тест на всички шаблони в прозореца за настройка.
14. Поддръжка на държава Украйна.
15. Коригирано несъответсвие при автоматично теглене на количествата от електоронна везна.
16. Коригирано несъответствие при настройка на печат по групи стоки на кухненски принтер.
17. Коригирано несъответствие - печат на празна бележка на кухненски принтер.
18. Коригирано несъответствие при смяна на партньор с карта, който не е често използаван в ресторантски режим.
19. Коригирано несъответствие при показване на филмчета на втори дисплей.
20. Коригирано несъответствие при запис на операция с включено автоматично производство и десетичен разделител ','.
21. Коригирано несъответствие при запис на операция и автоматично производство с номер, по-голям от 32765.
22. Коригирано несъответствие в справки за оборот при работа с база данни MS Access.
3.07.040
1. Възможност за задаване на повече от 10 групи стоки в ресторантски режим.
2. Поддръжка на държава 'Австрия'.
3. Клавишни комбинации за разплащане чрез бутони с копюри в търговски обект - стил 2.
4. Възможност за приключване на операцията при което всичко остава като задължение.
5. Пълна преработка на режимите за плащане (Прозорец с ръчно попълване, Прозорец с автомтично попълване) в ресторантски режим.
6. Възможност за попълване на бакшиш при плащане в брой и карта - държави Австрия, Германия, Испания.
7. Клавишна комбинация за добавяне на стока към поръчка в ресторански режим.
8. Клавишни комбинации за сортиране по код, име и цена на стоки в ресторантски режим.
9. Печат на междинна бележка, съдържаща всички стоки от поръчката (Австрия).
10. Добавена настройка за предупреждение за съхраняване на данните - ресторантски режим.
11. Смяна на партньор с потвърждение при прочитане на карта.
12. Смяна на оператор с потвърждение при прочитане на карта.
13. Възможност за търсене на поръчка по номер на клиентска или операторска карта.
14. Възможност за автоматично обединяване на всички поръчки на един и същ клиент.
15. Усъвършенстване на прозорец 'Информация'.
16. Добавен е нов скрипт за сума нето на основата, върху която е начислен съответния % ДДС.
3.07.039
1. Усъвършенстване на прозореца за ‘Проверка на цени’. Преименуване в прозорец ‘Информация’.
2. Възможност за разширено търсене в прозорец ‘Информация’ по клиентски номер на карта – показва информация за авансовото плащане и задължението до момента.
3. Възможност за разширено търсене в прозорец ‘Информация’ по номер на карта на оператор – оборот за последните 24 часа.
4. Добавяне на клавишна комбинация за извикване на ‘Информация’ в ресторантски режим.
5. Добавен е нови скрипт за предходна междинна сума в ресторантски режим.
6. Коригирано несъответсвие при програмиране на електронна везна по групи стоки при работа с MS SQL Server.
3.07.038
1. Автоматично производство.
2. При разделяне на поръчки се запазва техния статус от ‘Регистър на поръчки’ в ресторантски режим.
3. Възможност за смяна имената на салоните.
4. Възможност за задаване правото на достъп към всеки салон в ресторантски режим.
5. При печат през Microinvest FP Logger не прави запис в ECRReceipts.
6. Възможност за избор на групи стоки чрез клавишна комбинация в ресторантски режим.
7. Коригирано несъответствие - при активни ценови правила коментарите към поръчките не излизат.
8. Коригирано несъответствие при прилагане на ценови правила, съчетани с авансово плащане.
9. Коригирано несъответствие при програмиране на везна с ограничение по групи.
10. Коригирано несъответствие при печат на имената на стоките в междинна и клиентска бележкa при групиране на стоките при печат.
11. Коригирано несъответствие при генериране на баркодове по големи от 2002147483647.
12. Коригирано несъответствие при печат на при работа с MSDE или MS SQL Server.
03.07.037
1. Добавена нова цветова схема – Лайм.
2. При програмиране на електронна везна се взема предвид ценовата група на обекта.
3. Изпращане на сума към клиентски дисплей при комбинирано плащане.
4. Възможност за задаване дизайн на междинни бележки (кухненски, клиентски).
5. Възможност за задаване дизайн на служебен бон.
6. Добавяне на следните нови скриптове:
6.1. - Обща сума в междинна бележка за клиент.
6.2. - забележка към стока.
6.3. - заглавие на междинна бележка за кухня.
7. Прехвърляне на резервациите при обмен на данни.
8. Виртуална клавиатура при резервации в ресторантски режим.
9. Възможност за работа с няколко различни config файла.
10.Разпознаване на тегловен баркод в ресторантски режим при ръчно въвеждане.
11.Теглене на количества от електронна везна според групите стоки зададени в настройките.
12.Усъвършенстване на руския превод.
13.Усъвършенстване на прозореца за извеждане на кратки съобщения.
14.Проверка за голям списък на несъответствията.
15.Коригирано несъответствие с изтриване име на стоката при натискане на Enter в съответната клетка.
16.Коригиране несъответствие при преминаване на нов ред при работа с Меркурий 150.
17.Коригирано несъответствие при печат през ‘Сървър за печат’ на локалния компютър.
18.Коригирано несъответствие при разчитане на баркодове със символи различни от цифри.
3.07.036
1. Усъвършенстване работата на програмата под Windows 7.
2. Добавен бутон за изтриване на ред в режим ‘Търговски обект’.
3. Добавен бутон за приключване със служебен бон в ‘Търговски обект’.
4. Добавен бутон за ‘Разликата остава като задължение’ в комбинирано плащане в ‘Ресторант’
5. Усъвършенстване на комбинирано плащане.
6. Усъвършенстване на поддръжка на фискални устройства, кухненски принтери, везни и клиентски дисплей.
7. Добавяне на следния нов скрипт:
7.1. - въпрос за печатане на съответната бележка.
8. Прехвърляне на ново добавени стоки и партньори при ‘Прехвърляне на данни’.
9. Добавени нови ценови правила: натрупване на бонус точки, закръгляване на цените, общо количество в операцията
10.Поддръжка на турски език.
11.Поддръжка на държава Турция.
12.Коригирано несъответствие при работа на ценови правила под MySQL.
13.Коригирано несъответствие при автоматично допълване в режим ‘Търговски обект’
14.Коригирано несъответствие при смяна на партньор с карта и изчистване на таблицата
03.07.035
1. Оптимизиране на работата на програмата под Windows 7.
2. Възможност за въвеждане на всички данни при добавяне на нов партньор.
3. Възможност за смяна на партньор при издаване на фактура.
4. Усъвършенстван превод на румънски език.
5. Усъвършенстван обмен на операции в offline режим.
6. Добавени нови скриптове при печат на фискални/нефискални бележки:
6.1. - увеличава шрифта с 1
6.2. - намалява шрифта с 1
6.3. - включва удебелен шрифт
6.4. - изключва удебелен шрифт
6.5. - включва Italic шрифт
6.6. - изключва Italic шрифт
7. Добавена клавишна комбинация за изпращане на сумата до момента към клиентски дисплей.
8. Автоматично теглене на количество от електронна везна
9. Поддръжка на нов тип устройства ‘Картов терминал’
10. Поддръжка на везни DIGI SiS 2000, SiS 2000 CSV, QLoad, Qload CSV
11. Поддръжка на фискален принтер Mercuty MSK 80mm
12. Коригирано несъответствие при работа с втори дисплей - след приключване на филмчето следващото не се зарежда.
13. Коригирано несъответствие при задаване на ‘Happy hour’ в ден от седмицата ‘Неделя’.
14. Коригирано несъответствие при прилагане на ценови правила с добавяне на стока с нулева цена.
03.07.034
1. Добавен команден параметър ‘AutoRefresh’, с който се извършва опресняване на списъка със стоки след всеки запис на операция.
2. Добавен команден параметър ‘Check Connection’, за проверка на връзката към базата данни
3. Добавен команден параметър ‘StopExplorer’, за спиране на процеса Explorer по време на работата на програмата.
4. Поддръжка на испански език.
5. Добавени държави – Испания, Мексико.
6. Печат на фактура на гръцки език
7. Печат на стокова разписка на гръцки език
8. Възможност за изключване (ShutDown) на компютъра при работа в ресторантски режим.
9. Възможност за търсене на партньорите по един или няколко признака - Локатор.
10. Проверка за предотвратяване на едновременно приключване на една и съща поръчка от две работни места
11. Добавена секция 'Списък на несъответствията’ в прозореца 'Помощ’.
12. Оптимизиране работата на програмата при добавяне на стоки в продажбата в търговски екран
13. Възможност за приключване на продажба при която цялата или част от сумата остават като задължение (неплатени)
14. Оптимизиране на работа във визуален стил 3 на Търговски обект.
15. Възможност за промяна и запаметяване широчината на колоните в прозореца за избор на стока.
16. Усъвършенстване на технологията за работа в offline режим.
17. Система за обработка на грешките при фискални принтери.
18. Съкращенията на ДДС групите при печат на фискални/нефискални бележки са на езика валиден за съответната държава.
19. При активирана настройка ‘Фискални междинни бележки’ в ресторантски режим, крайните бележки се изпращат към първия кухненски принтер.
20. Възможност за смяна на оператора чрез сканиране на карта в таблицата с активната поръчка (аналогично на смаяна на партньор) в ресторантски режим.
21. Възможност за показване на отделен ред на сумата, която е получена чрез разплащане чрез ‘Авансово плащане’.
22. Възможност за смяна на партньора на дадена поръчка в ресторантски режим преди да е добавена дори и една стока.
23. Работа с ценови правила 'Съдържание на стока в операцията и 'Съдържание на стока от група в операцията’.
24. Промяна на ‘банкнотите’ във визуален стил 2 в търговски екран – държава ‘Русия’.
25. Поддръжка на везнa Bizerba CS 300.
26. Поддръжка на принери Орион-ФР01К, FP410K, IBM SureMark K
27. Коригирано несъответствие – изписване само на приложените ценови правила.
28. Коригирано несъответствие със смесване на документи при работа с MySQL
29. Коригирано несъответствие при заключване на потребител към обект за регистрация
30. Коригирано несъответствие при проблем с преминаване на нов ред в режим търговски обект
31. Коригирано несъответствие - изтриване на ред в междинна записана поръчка.
32. Коригирано несъответствие при смяна на партньора чрез карта в режим търговски обект и отразяване на неговата отстъпка върху добавените до момента стоки
03.07.033
1. Оптимизация на бързодействието при зареждане на партньори според честотата на използването
2. Възможност за задаване броя на всеки вид устройства от конфигурационния файл
3. Добавени нови скриптове при печат на фискални/нефискални бележки:
3.1. - име на маса, за която е била поръчката.
4. Добавяне на устройство за печат на Crystal документи - фискално/нефискално
5. Възможност за търсене на стоки по един или няколко признака (Локатор)
6. Добавена настройка за 'информация при приключване' (Сума, Ресто, Сума+Ресто) в режим 'Ресторант'.
7. Добавен Generic File printer.
8. Печат на румънски документи.
9. Коригирано несъответствие при резервация на маса с включена номерация по обекти – ресторантски режим
10. Коригирано несъответствие при избор на шаблон на кухненски принтер
11. Коригирано несъответствие при избор на база данни (Access), когато папката за съхранение на базата е скрита.
12. Коригирано несъответствие при забрана на отложено приключване в права на достъп.
03.07.032
1. Интеграция със система за видеонаблюдение.
2. Възможност за управление на контролер за билярд.
3. Възможност за опционално начисляването на процент сервиз.
4. Добавена настройка за 'информация при приключване' (Сума, Ресто, Сума+Ресто) в режим 'Търговски обевкт'.
5. Добавени нови скриптове при печат на фискални/нефискални бележки:
5.1. - единична цена без ДДС(с приложена отстъпка)
5.2. - единична цена на стоката (без приложена отстъпка)
5.3. - единична цена без ДДС (без приложена отстъпка)
5.4. - сума на реда без ДДС (с приложена отстъпка)
5.5. - сума на реда (без приложена отстъпка)
5.6. - сума на реда без ДДС (без приложена отстъпка)
5.7. - отстъпка за конкретната стока в проценти.
5.8. - обща сума на документа без ДДС (с приложена отстъпка
5.9. - заглавие пред сума на документа без ДДС (с приложена отстъпка)
5.10. - сума на документа (без приложена отстъпка)
5.11. - обща сума на документа без ДДС (без приложена отстъпка)
5.12. - сума на отстъпката без ДДС
5.13. - Процент на отстъпката за целия документ
6. Обединяване на секциите Totals и VAT при настройки на устройствата за печат на касови бележки.
7. Възможност за указване на бакшиш при приключване на сметка (само за USA)
8. Добавен е нов encoding CyrToLat(Latin Only) при настройка на фискални/нефискални устройства.
9. Възможност за задаване на предефинирани набори от скриптове (Шаблони).
10. Добавен е бутон ‘Мениджър на документи’ в ресторантски режим.
11. Възможност за указване на кратки клавиши и за типове плащания добавени от потребителите.
12. Възможност за изпращане към клиентски дисплей и запис в 'дневник на приложението' на важни за програмата действия (Вход на оператор, Вход в програмата, Изход от програмата, Изтриване на ред, Анулиране на бележка – Търговски обект, Анулиране на поръчка – Ресторант, X и Z Отчети)
13. Добавен е бутон за проследяване на заснетото от Web камера – Ресторантски режим.
14. Обединяване на секциите Totals и VAT при настройки на касите
15. Коригирано несъответствие - Настройките 'Префикс - клиентски карти' и 'Префикс - операторски карти' не записват префикси от '001' до '099'.
16. Коригирано несъответствие - При избор на стока от лената с бутоните и включено групиране на стоки не изпраща към клиентски дисплей
17. Коригирано несъответствие - Загуба на реквизити при повторен печат на фискален бон от 'Мениджър на документи'.
03.07.031
1. Работа в две електронни везни.
2. Оптимизация на ‘Контролен панел’.
3. Извикване на функцията за програмиране на електронна везна в главния прозорец.
4. Отразяване на последните добавени промени в ценовите правила.
5. Импорт/експорт на база данни от Склад про.
6. Добавени нови скриптове при печат на фискални/нефискални бележки:
6.1. - остатък от авансово плащане за партньор
6.2. - Разлика между текущия тотал и сумата на същите стоки по цена на дребно
6.3. - Разлика в % между текущия тотал и сумата на същите стоки по цена на дребно.
6.4. - общ брой на артикулите (редове) в бележката.
6.5. - обща сума на количеството на артикулите в бележката
7. Възможност за добавяне на стоките по каталожен номер.
8. Коригирано несъответствие със забиване на програмата при избор на стока и включена настройка за автоматично допълване.
9. Коригирано несъответствие при програмиране на електронна везна при наличието на стоки в основната група с тегловни баркодове.
3.06.030
1. Прилагане на ценови правила в ресторантски режим.
2. Възможност за начисляване на % за обслужване.
3. Печат на ДДС анализ в касовата бележка на ПОС принтери.
4. Възможност за задаване номер на карта при създаване на нов партньор.
5. Възможност за избор на предефинирани конфигурации при програмиране на клавишни комбинации.
6. Добавен цифров режим на виртуалната клавиатура.
7. Възможност за задаване на групи стоки при програмиране на електронна везна.
8 Възможност за създаване на собствен изглед на касовите бележки, чрез нови скриптове за дизайн при печат на ПОС принтери.
9. Визуализация на дата в 'Регистър на поръчките'.
10.Нов режим за работа с отстъпки в търговски обект - ‘Отстъпка по партньори’.
11.Оптимизирана система за отложено приключване.
12.Клавишни комбинации за извършване на Z-отчет и X–отчет от основния прозорец.
13.Опростен режим на Мениджър на документи.
14.Настройка ‘Предварителен Бон’ - ресторантски режим.
15.Коригирано несъответствие при продажба/рекламация съдържаща стока със 100% отстъпка в Мениджър на документи.
16.Коригирано несъответствие при плащане чрез въвеждане на сума и липса на забрана на бутона за запис(ОК).
17.Коригирано несъответствие при авансово плащане и запис в касовата книга.
3.06.029
1. Визуален стил 3 в режим „Търговски обект”, преназначен за ниски разделителни способности по-малки от 800x600.
2. Стоки и групи стоки в главния прозорец на търговски обект.
3. Настройка за префикс на клиентски карти.
4. Настройка за префикс на потребителски карти.
5. Прилагане на ценови правила при рекламация.
6. Възможност за извършване на операция рекламация в ресторантски режим.
7. Изтриване на ред с въвеждане на администраторска парола в ресторантски режим.
8. Задаване в права на достъп на възможност за видимост на всички поръчки.
8. Ресто след приключване на операцията.
10. Възможност за показване на картинки вместо филмчета.
11. Оптимизация в бързодействието на бутоните за избор на стоки.
12. Възможност за показване на текст + картинка в бутоните за избор на стока.
13. Възможност за указване на оператор в модул за резервации.
14. Опростен интерфейс на прозорец за създаване на нов партньор в ресторантски режим.
15. Печат на междинни бележки по желание на оператора.
16. Работа с два фискални принтера.
17. Пълна поддръжка на POS терминал FEC.
18. Пълна поддръжка на POS терминал Меркурий 150.
19. Оптимизация в промяна на партньора при смяна на потребител.
20. Оптимизация на сървър за печат.
21. При работа с MySQL и липса на MyODBC да се извежда съобщение.
22. Клавишна комбинация, за директен ShutDown на Windows от програмата.
23. Промяна на максимално допустимото количество на ред от 10000 на 100000.
24. Коригирано несъответствие при забрана за добавяне на нова поръчка и избор на стока в ресторантски режим.
25. Коригирано несъответствие при забрана за избор на стока и натискане на F2 в прозореца.
26. Коригирано несъответствие за името на групата при печат на междинни бележки.
27. Коригирано несъответствие за грешка с печат на footers при фискални принтери.
28. Коригирано несъответствие - забавяне при разпознаване на тегловен баркод.
3.06.027
1. Добавяне на ‘Мениджър на документи’;
2. Добавяне на модул ‘Резервации’;
3. Добавяне на звукова сигнализация в ресторантски модул;
4. Добавяне на банкови полета във фактура за матричен печат;
5. Добавяне на принтер Standard printer 38 в списъка с устройства;
6. Добавяне на бутони за банкноти в прозореца за плащане при недостиг на сумата;
7. Проверка за валидност на руски ИНН при добавяне на нов партньор;
8. Запис в Дневник на приложението при въвеждане на грешна парола;
9. Поддръжка на везни Mettler Toledo TigerP, Mettler Toledo TigerP (LAN), Mettler Toledo TigerP 2 Lines Display, Mettler Toledo TigerP 2 Lines Display (LAN);
10. Добавяне на настройка за визуализация само на често използвани стоки в режим на търговски обект;
11. Възможност за показване на рекламни съобщения на клиентски дисплей;
12. Добавени скриптове , ;
13. Коригирано несъответствие при оразмеряване на бутоните за подгрупи - при максимален брой подгрупи и ниска разделителна способност на екрана, част от подгрупите се скриват;
14. Коригирано несъответствие при добавяне на нова поръчка в Стил 2 и 3 и избран партньор различен от първия в списъка;
15. Коригирано несъответствие при генериране на баркодове - дублиране със съществуващи баркодове;
16. Коригирано несъответствие при печат на бележка за клиент и включен сървър за печат;
17. Коригирано несъответствие при добавяне на стока към поръчка в ресторантски режим - Грешка 381;
18. Коригирано несъответствие при сканиране на стока с баркод, включена настройка за групиране на стоки и изпращане към клиентски дисплей - Грешка 10;
3.06.028
1. Добавена възможност за работа на POS терминал с два екрана;
2. Запомняне на последната избрана група стоки от оператор;
3. Добавена възможност за скриване/показване на бутона ‘Всички’ в настройката ‘Групи-стоки’ - ресторантски режим;
4. Добавена възможност за групиране на стоки в междинна бележка - ресторантски режим;
5. Подреждане на клиентите според честотата им на използване;
6. Оптимизиран интерфейс при работа на екрани с ниска разделителна способност (> 800x600) - търговски обект;
7. Добавена настройка за включване/изключване на групи стоки - търговски обект;
8. Добавен бутон за опресняване списъка на стоките в прозореца за избор на стока - търговски обект;
9. Възможност за избор на стока чрез бутони в търговски обект. Бутон ‘Графичен режим’ в прозореца за избор на стока;
10. Добавена възможност за въвеждане на коментар в резервациите - ресторантски режим;
11. Добавена нова цветова гама – Лилаво;
12. Добавена възможност за разпознаване на тегловни баркодове въведени в полето ‘Баркод 2’ и ‘Баркод 3’;
13. Добавена възможност за разпознаване на тегловни баркодове с произволен префикс;
14. Добавен модул Авансово плащане. Възможност за приспадане от авансово плащане при запис на операция;
15. Добавена възможност за въвеждане на стоки с отрицателно количество и запис на операция ‘Рекламация + Продажба’;
16. Възможност за печат на фискални междинни бележки и нефискални крайни - ресторантски режим;
27. Оптимизиране работата на модул ‘Мениджър на документи’;
18. Коригирано несъответствие - забрана за създаване на нов партньор и нейното отразяване в прозореца за избор на такъв;
19. Коригирано несъответствие - възможност за смяна на настройки преди логване;
20. Коригирано несъответствие - влияние на настройката за преглед преди печат върху фактурирането;
3.06.026
1. Добавени специални символи(, ) в Header и Footer при работа с фискални/нефискални устройства;
2. Добавена функция за задаване на Happyhour;
3. Програмиране на електронна везна Vedia;
4. Усъвършенстване и разширяване на Ценовите правила в Търговски обект;
5. Настройка за алтернативен метод на изчисляване;
6. Проверка за връзка с фискален принтер/касов апарат преди запис на продажба;
7. Възможност за теглене на количества от електронна везна Mettler Toledo 8217;
8. Възможност за избор на всички дефинирани плащания в Склад Pro при фактуриране;
9. Филтриране на активните поръчки според диапазона на обектите в ресторантски режим;
10. Коригирано несъответствие в контролен панел при избор на справка Оборот и работа с MS SQL Server;
11. Ускоряване бързодействието в контролен панел при избор на справка Оборот и работа с MySQL;
12. Добавяне на поддръжка на следните фискални, нефискални устройства:
PosiFlexPP7000, PosiFlexPP5200, PosiFlexPP5600, PosiFlexPP8000, PosiFlexMP300, Tremol FP Aura,
PRIM 08TK, Felix R F, Felix 02K, Felix RK, Felix 3SK, FPrint 02K, FPrint 03K, FPrint 88K, FPrint 5200K,
BIXOLON 01K, Mercury 114.1F, Mercury MS-K, Trium-F, Mercury 140, PayVKP 80K, PayPPU 700K, PayCTS 2000K,
Shtrih FR F, Shtrih Mini FR K, Shtrih Combo FR K, Elves Micro F, Elves Mini FR F, Elves FR K;
13. Възможност за автоматично генериране на код при добавяне на нова стока в търговски обект;
14. Възможност за автоматично генериране на код при добавяне на нов партньор в търговски обект;
3.06.025
1. Коригирано несъответствие в ценови правила в които в условите има група партньори, група стоки, група обекти или група потребители.
2. Коригирано несъответствие в ценови правила при работа със стоки с ID > 32768.
3. Добавени специални символи(, , , , , ... , ) в Header и Footer при работа с фискални/нефискални устройства.
4. Коригирано несъответствие при работа с различен формат на дата в 'Регистър на поръчки'.
5. Поддръжка на 4 тип плащания при печат на касови бележки.
6. Печат на оборот по оператори.
7. Оборот по типове плащания.
8. Коригирано несъответствие при печат на междинни бележки със суми по големи от 4 разряда преди десетичният разделител.
9. Работа с произволен десетичен разделител.
10. Визуализация на заетите маси във визуален стил 3 - модул ресторант.
11. Възможност за въвеждане номер на транзакцията при комбинирано плащане.
12. Изтриване на ред само при въвеждане на администраторска парола.
13. Добавени скриптове (, , , , ) за данни на обекта за регистрация в Header и Footer при работа с фисклани/нефискални устройства.
14. Добавена възможност за Z отчет, X отчет и ЕКЛ с клавишни комбинации в контролен панел.
15. Оптимизиран печат в каскаден режим - сървър за печат.
16. Запис на данни от фискално/нефискално устройство в таблица ECRReceipts.
17. Възможност за смяна на партньора(клиента) с клиентска карта.
18. Коригирано несъответствие - Изход от програмата при включена забрана за изход.
19. Коригирано несъответствие - дълъг коментар към поръчка.
3.04.023
1. Възможност за работа с виртуална клавиатура в режим 'Търговски обект'.
2. Възможност за предифиниране на бутоните за групи стоки в ресторантски режим.
3. Възможност за задаване на 8 реда за Footer и Header при настройка на фискални/нефискални устройства.
4. Работа с буквено-цифрени баркодове.
5. Възможност за разпознаване на стоките по баркод в ресторантски режим.
6. Добавяне на прозорец за комбинирано плащане.
7. Добавяне на визуален стил 'Вариант 2' в режим 'Търговски обект'
8. Възможност за приключване с избор на копюр на банкнота в режим 'Търговски обект'
9. Добавяне на визуален редкатор на масите в ресторантски режим - визуален стил 'Вариант 3'
10. Възможност за избор на маса от схема на заведението в ресторантски режим - визуален стил 'Вариант 3'
11. Добавяне на Стандартен принтер в падащия списък на фискалните и нефискални устройства.
12. Печат на документ за рекламация.
3.04.021
1. Възможност за печат на междинни бележки при разделяне на поръчки - Ресторант
2. Възможност за прехвърляне на поръчка от един на друг оператор - Ресторант
3. Настройка за забрана на приключване на сметки в операторски режим - Ресторант
4. Отпечатване на име на клиент в междинна бележка - Ресторант
5. Печат на междинни и крайни бележки от отдалечено работно място (Сървър за печат) - Ресторант
6. Възможност за работа с дефинирани от потребителите типове плащания.
7. Визуализация на активния обект в лентата за състоянието.
8. Преработка и усъвършенстване на на настройките и работата с фискални принтери, кухненски принтери, клиентски дисплей и електронни везни.
9. Настройка за държавата, в която работи програмата
10. Възможност за работа на румънски език.
11. Настройка за количество по подразбиране при добавяне на стока.
12. Коригиране на несъответствие при изчисляване на ДДС при запис на поръчка - Ресторант
13. Коригиране на несъответствие при печат на междинни бележки при коригиране на количетво на записана вече стока от поръчката - Ресторант
14. Коригиране на несъответствие при печат на междинни бележки при изтриване на стока от поръчката - Ресторант
3.04.022
1. Оптимизране на бързодействието на прозрец за визуализация на маси във визуален стил - вариант 2
2. Добавяне на настройка за типа на кодиране при избор на ел. везна
3. Добавяне на Microinvest сървър за печат в падащаия списък на фискланите и нефискални устройства.
4. Осветяване в червено при добавяне на стока с нулева цена - търговски обект
5. Добавяне на настройка за показване на подсказващ текст - Асистент
6. Възможност за печат на стокова разписка на фискален/нефискален принтер.
7. Печат на справка Оборот по оператори.
8. Запис в дневник на приложението при изтриване на стоки или намалявна на количеството
9. Ускорено добавяне на нова поръчка в ресторански режим.
10. Коригирано несъответствие при печат на междинни бележки в случай на добавяне на стока чрез избор по код и включена настройка за групиране на стоки в таблицата.
11. Предупреждение за загуба на направените промени при смяна на партньор и неприключена продажба.
12. Настройка за метода на плащане в ресторантски режим: клиентът плаща всичко, ръчно попълване на сумата, автоматично попълване на сумата.
13. Оптимизирана работа на търговски обект в режим 640x480.
14. Коригиране несъответствие при работа с клиентски дисплей Datecs.
3.03.020
1. Възможност за регистрация с хардуерен лиценз.
2. Възможност за интернет активация на продукта.
3. Разделяне на сметки в ресторантски режим.
4. Сортиране на стоките в ресторантски режим във визуален стил 'Вариант 2'.
5. Предварително задаване на количетсвото при добавяне на стока в ресторанстки режим.
6. Оптимизация на модула за настройки.
7. Коригиране на несъответствие при запис на междинна поръчка и включена настройка за групиране на стоки.
8. Коригиране на несъответствие при натискане на бутона ENTER в ресторантски режим.
9. Коригиране на несъответствие при добавяне на стока с баркод скенер и включена настройка за групиране на стоки.
10. Коригиране на несъответствие при визуализацията на стоки в ресторантски режим във визуален стил 'Вариант 2'.
3.03.019
1. Работа с партиди.
2. Работа с бази данни с отрицателни количества - неактивно.
3. Възможност за добавяне на нова стока в прозореца за избор на стоки.
4. Прозорец за избор на партньор.
5. Разпознаване на партньор/потребител по номер на карта.
6. Директен печат към фискален принтер Datecs.
7. Директен печат към фискален принтер ISL.
8. Директен печат към фискален принтер Zeka.
9. Директен печат към касов апарат Zeka М.
3.03.018
1. Възможност за показване на рекламни филмчета в режим на парола.
2. Възможност за добавяне на нова стока в режим 'Търговски обект'.
3. Операция 'Рекламация' + настройка за включване/изключване.
4. Печат на руски документи (стокови разписки и фактури).
5. Печат на документи на английски език.
6. Режим 'Асистент'- програмиране и отчитане на касов апарат.
7. Настройка за печат на касова бележка: Винаги; По избор; Никога.
8. Коригирано несъответствие при зареждане на партньори в Ресторантски режим - MySQL.
9. Коригирано несъответствие при търсене в прозореца 'Справка оборот'- MySQL.
3.02.016
1. Коригирано несъответствие при запис на ДДС след добавяне на стоките чрез избор от прозореца.
2. Коригирано несъответствие при печат на ДДС и Сума с ДДС при фактуриране.
3.02.017
1. Добавен е филтър в прозореца за избор на стока
2. Глобално търсене в прозореца за избор на стока - аналог на Локатора в Склад Pro.
3. Усъвършенстване при визуализацията на стоки с дълги имена.
4. Добавена е настройка за комбиниран метод на работа с остъпки.
5. Добавено е тип на плащане в прозореца за задаване параметри на фактурата.
6. Добавена поддръжка на клиентски карти.
3.02.015
1. Възможност за дефиниране на клавишни комбинации от потребителите и работа с програмируеми клавиатури.
2. Възможност за работа с повече от една ДДС група.
3. Лого прозорец с проверка на дефинираните данни при стартиране на програмата.
4. Възможност за работа с база данни Oracle.
5. Забрана за запис на данните при липса на връзка с касовия апарат(при работа с ECR manager).
6. Отложен запис на продажба.
7. Справка за оборот и неприключени сметки.
3.01.011
1. Оптимизиране на работа с голяма номенклатура стоки
2. Добавяне на бутон за изход в ресторантски режим.
3. Коригирано несъответствие при добавяне на стока с Double click или бутона в ресторантски режим.
4. Коригирано несъответствие при печат на първа касова бележка от PocketPC в ресторантски режим.
5. Добавяне на бутон за извикване на прозореца за настройка в ресторантски режим.
6. Идентификация на потребителите чрез RFID карти.
7. Настройка за смяна на интерфейса (Визулния стил) в Ресторантски режим.
7. Нов интерфейс в Ресторантски режим.
7.1. Избор на стоки чрез бутони
7.2. Избор на маса чрез бутони
8. Интерфейс за въвеждане на сума при плащане в Ресторантски режим.
9. Коригирано несъответствие при номерация на фактура при работа с MySQL.
3.01.012
1. Коригирано несъответствие при комбинирано плащане и запис в касовата книга.
2. Режим на автоматично заключване при междинно приключване.
3. Бутон за печат на междинна бележка за клиент.
3.01.013
1. Идентификация на потребителите по номер на карта
2. Коригирано несъответствие при печат на касови и междинни белажки при работа с касови апарати Меркурий.
3. Коригирано несъответствие при изчисляване на тотал при печат на матричен принтер и работа с цени без ДДС.
4. Настройка за задаване на отстъпка за целия документ.
5. Търговска отстъпка за целия документ.
6. Групиране на стоките в таблицата + настройка.
3.01.010
1. Коригирано несъответствие при работи с повече от 65536 арткули.
2. Коригирано несъответствие при натискане на ENTER в таблицата със стоките в търговски режим.
3. Коригирано несъответствие при работа с отстъпки и визуализацията им в информационната лента.
03.01.009
1. Коригирано несъответствие в ценовите групи при печат на межд. бележки от PocketPC.
2. Коригирано несъответствие при работа с MySQL инсталиран под FREEBSD или Linux.
3. Коригирано несъответствие при печат на нефискална бележка.
4. Добавено е печат на име на оператор при приключване в ресторантски режим.
5. Добавено е печат на име на обект(Маса) при приключване в ресторантски режим.
6. Добавен е алтернативен режим на печат на междинните бележки.
7. Добавен е бутон за приключване (запис) при плащане по сметка в ресторантски режим.
8. Добавен е бутон за приключване (запис) при плащане по карта в ресторантски режим.
9. Добавен е бутон за приключване (запис) и печат на нефискален бон в ресторантски режим.
10. Коригирано несъответствие при визуализация на числови колони в таблиците.
11. Преоразмеряване на бутоните за избор на група стоки според броят им.
12. Запис на извършените продажби в ресторантски режим в избрания обект при липса на обект с код 100.
03.01.008
1. Добавена е настройка за работа с отстъпки без промяна на продажната цена.
2. Добавена е настройка за работа с отстъпки с промяна на продажната цена.
3. Групиране на стоки в касовата бележка + настройка.
4. Теглене на количества от електронна везна.
5. Работа с клиентски дисплей в ресторантски режим.
6. Показване/Скриване на партньори в ресторантски режим според нивото на достъп на активния потребител.
7. Запис на активния обект(Маса) при приключване в ресторантски режим.
8. Печат на междинни и касови бележки с 'Меркурий MS-K' в ресторантски режим.
03.01.007
1. Пренасяне на нов ред при дълги имена на стоките в фактура и стокова разписка;
2. Скриване на полето за ДДС в документите за нерегистрирани по ДДС партньор;
3. Премахнати ДДС сметки във фактурите;
4. Коригирано несъответствие при печат на касов бон на стоки с код 98 и 99 в ресторантски режим;
5. Коригирано несъответствие при сканиране на баркод при включена настройка за автоматично допълване.
03.01.006
1. Промени в модул Фактуриране, съобразени с новостите за 2007 година;
1.1. Добавено е поле ДДС номер.
1.2. Добавено е поле Дата на данъчно събитие.
1.3. Добавено е поле Основание на сделката.
1.4. Добавен е печат на процент ДДС върху фактурата.
1.5. Данъчна фактура е заменена с Фактура.
1.6. Опростена фактура е заменена с Фактура.
1.7. Добавен е номератор, който позволява номериране от 0000000001 на фактурите.
2. Бутон за автоматично генериране на баркодове.
3. Настройка за работа в ограничен режим в Ресторантски режим.
4. диспечер на печат на междинни и касови бележки от PocketPC в Ресторантски режим.
5. Бутон за стартиране на 'Меркурий MS-K' в специален режим
6. Бутон за стартиране на 'Меркурий MS-K' в режим 'Инспектор'.
3.00.005
1. Добавена настройка за работа със локален сървър (репликация);
2. Сигнализация за нулеви количества преди запис (Total-a започва да мига в червено);
3. Променен интрефейс на всички форми в програмата;
4. В помощната система е добавена Tаb за бутоните;
5. В помощната система е добавена Tаb за конфигуриране на ресторантския модул;
6. В ресторантски режим към всяка група стоки могат да се показват до 9 подгрупи – динамично попълване на имената;
7. При работа с Microinvest Касов сървър при междинно приключване стоките в група над 5 се изпращат към принтер с лог. номер 5;
8. Ценови групи по партньори и възможност Управителя, Собственика и други да използват специални или нулеви цени.
03.00.004
1. Добавен е Ресторантски режим на работа.
1.1. Пълна функционалност при работа с Touch Screen
1.2. Възможност за работа с неограничен брой маси
1.3. Възможност за работа с неограничен брой оператори
1.4. Възможност за работа с неограничен брой стоки
1.5. Работа с 9 групи стоки
1.6. Работа в ограничен режим
1.7. Връзка с FPServer Pro
1.8. Добавяне на нова поръчка
1.9. Междинно приключване
1.10. Повторен печат на последната междинна бележка (по Оператори)
2. Изцяло променен (усъвършенстван) интерфейс на Мicroinvest Склад Pro - Търговски обект.
3. Добавена е настройка за запис на комбинирано разплащане при POS
4. Добавена е настройка за заключване на програмата след всеки запис на продажба.
5. Добавен е бутон за приключване (запис) при плащане в брой.
6. Добавен е бутон за приключване (запис) при плащане по сметка.
7. Добавен е бутон за приключване (запис) при плащане по карта.
8. Възможност за издаване на фактури.
9. Възможност за добавяне на нов партньор.
10. Лента с избрания артикул над таблицата със стоките.
11. В настройка е добавен бутон за тест на връзката с касов апарат Меркурий.
12. Бутон за стартиране на 'Меркурий MS-K'.
13. Коригирано несъответствие при печат на отстъпки на матричен принтер.
14. Система за запазване на данните при неочакван изход от системата
Microinvest Chat 1.0 beta