1.00.008
• Добавен експорт към ЕСТИ (Единна система за туристическа информация):
✓ Възможност за експорт на CSV файл по зададен шаблон с опция за директен импорт в системата на ЕСТИ.
• Оптимизиране на връзка с фискални устройства – работа с фискални устройства, одобрени от НАП.
• Оптимизиран прозорец „График заетост“:
✓ Оптимизиране на интерфейса;
✓ Добавени нови статуси и цветове;
✓ Добавен статус за Анулиране на резервация;
✓ Добавен статус за Блокиране на стая – от дата до дата и с конкретна причина за блокирането – служебна стая, ремонт и др.
• Оптимизация на модул „Операции“:
✓ Възможност за до - настаняване на гости;
✓ По-ранно напускане;
✓ „Анулиране“ на платени резервации;
✓ „Преместване“ от стая в стая;
✓ Разделяне на дължимите суми по групи – нощувки/услуги;
✓ Добавено „Авансово плащане“ с опция за избор на ДДС група на внесените предплащания.
• Оптимизиране на работа с Туристически пакети - разпределение на пансион по дати и брой хора.
• Добавена опция за настаняване на деца с възрастови групи.
• Оптимизиране на прозорец „Разплащания“ - опция за разплащане на целия престои или на определени услуги и нощувки.
• Добавен модул „Групово настаняване“:
✓ Позволява бърза и лесна резервация на големи групи от гости чрез избор на дати на престои и брой гости;
✓ Програмата автоматично предлага свободните стаи спрямо зададения капацитет на гостите и избраните дати за престои;
✓ Възможност за избор стая за резервиране, различна от автоматично предложените.
• Добавена функционалност за резервация/настаняване с предходни дати.
• Оптимизиране на модул „Партньори“:
✓ Добавяне на опция за маркиране на партньор като туроператор;
✓ Добавяни опции за маркиране на банкови сметки.
• Оптимизиране на модул „Ценови листи“:
✓ Възможност за конфигуриране на гъвкава ценова политика, отстъпки за допълнителни легла, отстъпки за деца или специални клиенти;
✓ Работа с ценови листи по туроператори;
✓ Ценови листи „За стая“ и „За човек“;
✓ Ценови листи по Обекти.
• Оптимизация в модул „Клиенти“:
✓ Добавена опция за създаване на „Атрибут“ към клиент/гост;
✓ Възможност за гъвкаво определяне на ценови политики и отстъпки;
✓ Оптимизиране на броя държави при настаняване на чужденци;
✓ Интеграция с четец на лични документи – автоматично попълване на данните за настаняваните гости посредством тяхното сканиране на устройство.
• Оптимизиране на фискални бонове при печат на авансови плащания в различни ДДС групи.
• Добавен модул „Работни места“.
• Оптимизация на модул „Обекти“:
✓ Опция за добавяне на Туристически данък към обект;
✓ Възможност за заключване на потребители към обект.
• Добавен модул „Инвентар“:
✓ Задаване на инвентар към всяка стая;
✓ Задаване на количества от всяка вещ налични в помещението.
• Оптимизация на модул „Хотелски удобства“:
✓ Добавяне на индивидуални предлагани от хотела услуги;
✓ Конфигуриране на цени на предлаганите услуги.
• Оптимизиране на модул „Документи“:
✓ Опция за издаване на документ посредством прикачване на конкретна стая, която е настанена, резервирана или вече освободена;
✓ Добавен документ „Квитанция“;
✓ Визуализиране на Сума на документа в списъка с издадени документи;
✓ Опция за търсене на документ по дати, име на партньор, тип документ.
• Оптимизация на връзката с Microinvest Склад Pro:
✓ Добавени проверки за свързаност;
✓ Добавена проверка за настанена стая – всички стаи, които все още не са настанени, не са видими в Ресторантски модул и на тях не могат да бъдат изпращани сметки;
✓ Стаята е активна за трансфер на сметка само в режим „Настанен“.
• Оптимизация на модул „Справки“:
✓ Добавени филтри по дати и обект във всички справки;
✓ Експорт в Excel файл на всички справки;
✓ Оптимизация на справка „Регистър настанени туристи“;
✓ Доработена справка „Пансион“ – допълнителна колона за пансион при настаняване/резервация на деца;
✓ „Финансова справка“ – добавени колони за Платена сума, Авансови плащания и дължим Остатък;
✓ Добавен филтър в „Справка документи“ за търсене по партньор, тип документи или начин на плащане;
✓ Добавена справка „Обща справка платени сметки“ – опция за проследяване на плащанията по часове и видове плащания, разпределение по българи и чужденци.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X