3.05.709
Последни изменения към 05.04.2012 г.

1. Разширена е материалната книга
2. Добавена е поддръжка на материалните запаси в Материалната книга
3. Добавена е възможност за корекция на Отчета за приходи и 4. Отчета за разходи преди печат
5. Добавени са възможности за елементарни аритметични операции във всички полета за количество и цена
6. Оптимизирано е въвеждането на материали /стоки в Материалната книга
7. Добавено е сортиране по дата на документа във всички книги
8. Добавено е подреждане на регистрационните номера на документите в меню "Операции"
9. Добавени са критерии за сортиране на информацията във всички справки
10. Добавен е филтър за счетоводните книги
11. Добавен е модул за автоматично изчисляване на амортизациите
12. Добавен е модул за обмен на партньори между Microinvest Прима и останалите продукти на Microinvest
13. Добавена е касова книга
14. Актуализирани видове данъчни документи
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X