1.05.023
1. Добавено е едно устройство за вход и изход
2. Добавена е възможност за осъществяване на достъп през клавиатурен четец за RFID карти
3. Добавена е възможност за създаване на демо база данни с текущите регионални настройки.
4. Отстранен бъг от библиотеката на Склад Про свързана с идентификацията на оператора извършващ операцията продажба.
5. Активна синхронизация на програмата при вход и изход, позволяваща работа на програмата в режим на верига.
1.05.022
1. Добавен е нов модул "Търговски екран", предоставящ възможност за продажба на стоки
2. Добавена възможност за печат на касови бележки, чрез Microinvest Smart Printer и Device manager
3. Добавена е възможност за създаване на нов парньор
4. Забранено е изтриването на стоките от Microinvest Склад Pro, които са използвани при създаването на абонаментни планове в Microinvest
Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X