Microinvest On-line заявка за еврофинансиране

Безвъзмездно финансиране по програма 

„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурност в малките и средните предприятия”Стартира проект "Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността" и нашият екип Ви предлага пълно съдействие при кандидатстване.
Ще Ви осигурим връзка с доказано компетентен консултант, за да получите максимално финансиране на оптималното решение за Вашия бизнес.
Попълнете формата с данни за вашата компания и ние ще се свържем с вас.

Microinvest On-line заявка за еврофинансиране


За изпращане на заявка за еврофинансиране е необходимо да попълните следните данни:
Име на фирма кандидат:
ЕИК:
КИД:
Телефон:
Имейл:
Лице за контакт:
Година на създаване на фирмата:
Брой персонал:
Оборот за предходна година (в хил. лв.):
Място на стопанска дейност:
Описание на дейността:

Основни параметри на програмата:

Финансиране до 20 000 лева при интензитет 100%  (изцяло безвъзмездна помощ).

Срок за подаване на документите до 19.12.2022 г., като практиката показва, че първите подадени проекти приоритетно получават финансиране.

 Допустими кандидати:

 1. Микро, малки и средни предприятия;
 2. Регистрация на компанията трябва да е преди 31.12.2019 г.
 3. Да има поне един служител;
 4. Нетни приходи от продажби за 2021-ва година – минимум:
  1. Микро предприятия – 41 хил. лева
  2. Малки предприятия – 82 хил лева
  3. Среди предприятия – 123 хил. лева

По настоящата програма за финансиране, Microinvest може да предложи:  

 Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси:

 • Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система) – автоматизирана система за счетоводна дейност, управление на ресурсите и архивиране;
 • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул) – система за управление на доставки и наличности, интегрирана с мобилни приложения;
 • Въвеждане на Модул за управление на производството  – конфигуриране на рецепти, себестойност и различни типове производства;
 • Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система) - Цялостно оборудване с хардуер, софтуер и периферия. Системата е подходяща за Магазин, Ресторант или Хотел;
 • Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система) – Desktop, On-line и мобилна система за анализи;

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност

 Изграждане на система за архивиране на информация – Архивиране, облачен архив, бази на сървър, NAS

За всички групи допустим разход е обучение и внедряване.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X