Microinvest Order Assistant
Размер: 40 MB
Дата: 09.07.2015
Версия: 3.07.008
безплатен продукт

Microinvest Order Assistant е приложение, което оптимизира работата на готвача в ресторанта, когато той приема и изпълнява поръчките. Голямо удобство в този модул е визуализацията на начина на постъпването и изпълнението на поръчката от келнера.

Възможностите на продуктите са както следва:
1. Извеждане на постъпилите поръчки на монитор, а не на принтер.
2. Работа в режим на реално време.
3. Извеждане точното време на постъпване на поръчката.
4. Извеждане съдържанието на поръчката.
5. Разпределение на поръчките по келнери, както са били приети.
6. Разпределение на поръчките по маси.
7. Система за огласяване на срочността на поръчката.
8. Възможност за преглед на отделните поръчки от техния списък.
9. Възможност за премахване на определена поръчка от общия списък.
10. Запазване на съдържанието на поръчката, след като е била изведена от общия списък.

 Microinvest Order Assistant 1  Microinvest Order Assistant 2 

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X