Microinvest Делта
Размер: 24 MB
Дата: 18.10.2018
Версия: 3.83.926
безплатен продукт

Настоящият продукт няма да бъде включен в регистъра на НАП за софтуерите за управление на продажби в търговските обекти. Използването му е изцяло отговорност на потребителя. За осигуряване на безпроблемна и надежда работа, Microinvest препоръчва преминаването към последно поколение софтуерни системи Microinvest Делта Pro и Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, отговарящи на всички данъчни изисквания.

Вижте защо преминаването към Pro или Sub продуктите вече е необходимост.

Връзка с оператор

За поддръжка на текущи клиенти на продукта, моля свържете се с консултант: 02 9 55 55 15 или 0700 44 700.Microinvest Делта е съвременна, бърза, гъвкава и мощна система за двустранно счетоводство, позволяваща на опитния счетоводител да контролира изцяло ситуацията. С тази система Вие може да работите с неограничен брой фирми, много счетоводни години едновременно за всяка фирма!

Microinvest Делта съдържа всички стандартни счетоводни операции - контиране, работа с валутни сметки и преоценка, амортизационни начисления, индивидуален сметкоплан с аналитични сметки и нива и т.н. Тя дава възможност за създаване на текущи и годишни отчети и баланси, експорт на дневниците по ДДС на дискети за програмата на данъчните служби, работа в мрежа, ограничаване на достъп чрез парола, импорт/експорт на партньори и операции между отделни бази данни, въвеждане на типове документи, запис на често използвани типове контирания, директна редакция на допуснати грешки в операциите, автоматично закриване на неплатени документи. Всички данни могат да бъдат експортирани в MS Word, MS Excel и други Windows приложения. Неограничени са възможностите за редакция, което позволява пълен и цялостен контрол на информацията, въведена в програмата. Системата е уникална със своето бързо действие: приключва счетоводна година в рамките на 15 секунди на произволен компютър. Цялата счетоводна система включва над 50 модула, като печати над 70 справки и автоматично попълва всички счетоводни документи като: Главна Книга, Декларация по ДДС, Експорт ДДС на дискета, Баланс, ОПР, Оборотни ведомости (7 на брой) и други... Microinvest Делта дава възможност за автоматично контиране на транзитните сметки от гр.60 към гр.61, валутните месечни разлики, амортизационните заявки, както и на операциите от Microinvest Invoice, Microinvest Хотел Pro, Microinvest ТРЗ и ЛС, както и от външни складови програми.

Основните предимства на Microinvest Делта са:

 • Малка и компактна програма;
 • Лесна, подредена и удобна за работа;
 • Архивиране и изтриване на период;
 • Високо бързо действие, дори на много слаби компютри;
 • Възможности за редакция на произволни данни в произволен период;
 • Не се нуждае от поддръжка;
 • Съвместимост с всички Windows системи;
 • Работи с всички видове принтери;
 • Конкурентна цена;
 • Бърза актуализация при промяна на нормативното законодателство;
 • Автоматично прехвърляне на дневниците за покупки и продажби върху дискети при осчетоводяване на фактурите за покупки и продажби;
 • Обмен с Microinvest Склад Pro;
 • Обмен с Microinvest Invoice Pro;
 • Много, много, много справки...

Microinvest Делта съставя ГФО на три езика.

* Конвертиране на данни между класическите продукти и продукти от серията Pro изисква последни версии на двата продукта.

Вижте защо преминаването към Pro или Sub продуктите вече е необходимост.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X