Microinvest FormScript
Размер: 13 MB
Дата: 18.10.2018
Версия: 4.06.921
безплатен продукт

Настоящият продукт няма да бъде включен в регистъра на НАП за софтуерите за управление на продажби в търговските обекти. Използването му е изцяло отговорност на потребителя.

Вижте защо преминаването към Pro или Sub продуктите вече е необходимост.

Връзка с оператор

За поддръжка на текущи клиенти на продукта, моля свържете се с консултант: 02 9 55 55 15 или 0700 44 700.

 


 

Microinvest FormScript е система за попълване на банкови платежни документи. В програмата са въведени най-често използваните документи като се поддържа стандарта IBAN:

  • Вносна бележка;
  • Нареждане разписка;
  • Бюджетно платежно нареждане;
  • Преводно нареждане за кредитен превод;
  • Преводно нареждане за директен дебит;
  • Стандартно преводно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета;
  • Разширено преводно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета;
  • Пътен лист.

В програмата са изградени функции за обработка на номенклатури и документи. Всяко поле от документа е представено като списък от активни номенклатури с възможности за добавяне, редакция и изтриване на въведените до момента данни. Веднъж съставен документ може да се активира отново, да бъде променян, съхраняван и разпечатан с нови данни. Това позволява автоматизиране на еднотипните операции за фирми и за периоди (осигуровки в началото на месеца, ДДС и др.)

Microinvest FormScript поддържа различни видове принтери и хартии, като е възможно документите да бъдат разпечатани на кирилизиран матричен принтер и непрекъсната хартия, или на лазерен принтер на бял лист А4 или комбинация от посочените параметри.
Поддържат се формуляри с точните им размери, произведени от фирма ФорКом и Унимедия;

Предимство на тази система е, че обработката и създаването на документите е автоматизирано и не отнема време за ръчно попълване на данните.

Важно: Във връзка с промените за "Параграф по ЕБК/Вид данъчно или митническо задължение" в документ "Бюджетно платежно нареждане" е необходимо съответния параграф да се въвежда ръчно, а не да се избира от списъка.

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X