Няма добавени продукти във вашата пазарна количка.
Продукт Брой Цена* Валута
Microinvest Делта Pro
EUR
Microinvest ТРЗ и ЛС Pro
EUR
Microinvest Склад Pro
Сървър    EUR + EUR
Microinvest Склад Pro Light
EUR
Microinvest Архиватор Pro
EUR
Microinvest Склад Pro Mobile
EUR
Microinvest Склад Pro Web
EUR
Microinvest Хотел Pro
EUR
Microinvest Баркод Принтер Pro
EUR
Microinvest Feedback
EUR
Microinvest Електронен магазин
EUR
Microinvest FastPOS
EUR
Microinvest Restaurant
EUR
Microinvest Waiter Assistant за Android
EUR
Microinvest Order Assistant for Android
EUR
Microinvest DataCollector for Android
EUR
Microinvest Utility Center Plus
EUR
Microinvest Utility Center Base
EUR
Microinvest Invoice Pro Безплатен продукт
Microinvest Entry Pro
EUR
Microinvest Темпомат for Android Безплатен продукт
Microinvest CallMi
EUR
Microinvest Bridge
EUR
Microinvest Склад Pro Phone Manager
EUR
Microinvest Склад Pro Data Collector
EUR
Microinvest Билярд Pro
EUR
Microinvest eMenu Pro
EUR
Microinvest Делта Безплатен продукт
Microinvest ТРЗ и ЛС Безплатен продукт
Microinvest Склад Pro Phone Безплатен продукт
Microinvest Invoice Безплатен продукт
Microinvest FormScript Безплатен продукт
Microinvest Value Безплатен продукт
Microinvest Control Безплатен продукт
Microinvest Прима Безплатен продукт
Microinvest Warehouse Open Безплатен продукт
Microinvest Склад Безплатен продукт
Microinvest Касов сървър Безплатен продукт
Microinvest Организатор Безплатен продукт
Microinvest Static Безплатен продукт
Microinvest Order Assistant Безплатен продукт
Microinvest Utility Center Free Безплатен продукт
Microinvest Serial Driver Безплатен продукт
Microinvest Data Collector Безплатен продукт
Microinvest Валидатор Безплатен продукт
Sendera Безплатен продукт
Fisco Безплатен продукт
Microinvest Smart Printer Безплатен продукт
Microinvest Delivery Pro
EUR
Общи Условия:
 • Цените са без включен ДДС.
 • Цените са в EUR и се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
 • Всяка една от програмите може да се закупи поотделно.
 • От датата на първоначалната инсталация на софтуерен продукт на Microinvest се активира безплатен демо режим, който е с продължителност 30 дни или 60 стартирания (което от двете условия настъпи първо). Лицензирането на софтуера може да стане на веки етап от тестовия периода, както и след изтичането му.
 • Продуктите, закупени на абонамент (серия SUB), се активират от дата до дата. За начална дата се счита датата, на която е заплатен съответния лиценз.
 • Комбинацията между продукти на промоция и заместването им не е валидна за една и съща сделка.
 • На един компютър може да се използва продукт/и само от серия Pro или само от серия SUB. Двата лиценза на една машина са взаимоизключващи се.
 • Преминаването от серия Pro към серия SUB или обратно, става чрез закупуване на нов лиценз за съответния вид лицензиране. Не е възможно връщане към предишен вариант, без да се закупи лиценз за продукта.
 • Абонаментът (серия SUB) може да се използва само на компютъра, на който е активиран първоначално. Прехвърлянето му на друго работно място не е възможно.
 • При загубен код за актуализация, некоректното му въвеждане или използването му за по-стара версия от последната, същият се счита за използван и не може да бъде възстановен.
 • При трикратно неправилно въвеждане на лицензионен код в полето за регистрация на продукт на Microinvest, същото става неактивно и е необходима намеса на представител на фирмата за възстановяване на достъпа до програмата според ценовата листа на фирмата.
 • Всички актуализации се закупуват по единичната цена според броя кодове, които са необходими.
 • Всички кодове ще се пращат единствено по e-mail за самостоятелно активиране.
 • За периода от 15 януари до 15 април (включително) кодът за актуализация се оскъпява с 30% ↑.
 • Версията, която получава клиентът за продукти от серия Pro, е актуалната към деня на покупката.
 • Цената за пререгистрация на продуктите от серия Pro е 9.90 EUR за всеки отделен компютър, независимо от броя на продуктите, които се използват на него. Настоящата тарифа важи за всички клиенти, които използват софтуерно лицензиране и не се прилага при използване на хардуерен лиценз с USB ключ.
 • При загуба на физически USB ключ и/или хардуерно устройство с инсталиран софтуер, се губи и самият лиценз на продуктите. В този случай те се заплащат отново по ценовата листа на Microinvest.
 • При преминаване от софтуерна регистрация към хардуерен лиценз с USB ключ е дължима такса за пререгистрация.
 • Хардуерният ключ позволява работа на няколко компютъра /работни места/, но не едновременно и до необходимост от извършване на първа актуализация на едно от местата. Актуализираната версия не може да се пренася на друго работно място посредством ключа.
 • Таксата за пререгистрация отпада, когато клиентът заплати актуализация на всички продукти на дадения компютър при тази пререгистрация.
 • Лицензионната такса за ползване на сървърна база данни (MySQL, MS SQL) на Microinvest Склад Pro се дължи еднократно от юридическото/физическото лице, закупило един или повече лицензи за складовия софтуер. Лицензионната такса може да бъде променяна в последствие на различна от първоначално заплатената. Ако променената цена надвишава първоначалната такса, същата следва да се доплати от клиента, при непроменена стойност - не се дължи допълнителна такса, а при по-ниска такса - разликата в стойността не се възстановява.
 • Microinvest издава електронни фактури към своите клиенти и партньори.
 • Microinvest препоръчва използване на последните версии на софтуерните продукти, достъпни на сайта на компанията. По този начин се гарантира надеждна работа и използването на всички актуални функции. За да осигури максимална удовлетвореност и защита на данни на своите клиенти, Microinvest не се ангажира с предоставяне на стари версии на програмите.
 • Microinvest не поема разноските за куриерски услуги. Разходите за доставка се поемат от потребителя, след като е посочен точен адрес, контактно лице и телефон за връзка.
 • Продуктите закупени на абонамент (серия SUB) не изискват код за актуализация при инсталиране на новата версия.
 • За правилното функциониране на продуктите закупени на абонамент (серия SUB) е задължителна интернет връзка.

Фирма Microinvest си запазва правото да променя цените без предупреждение!

 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X