Няма добавени продукти във вашата пазарна количка.
Продукт Забележка Цена* Валута
Софтуерна застраховка “ФИСКАЛ 2019” 99.00 EUR

Microinvest предлага уникална по рода си ЗАСТРАХОВКА, която ще Ви преведе плавно през предстоящите промени в Наредба H-18, спазвайки всички срокове.

С пакет „ФИСКАЛ 2019“ си гарантирате изрядно работно място със сертифициран в НАП софтуер за управление на продажбите и яснота по всички актуални данъчни теми.

 Пакет ФИСКАЛ 2019

Какво включва Вашата застраховка с пакет "ФИСКАЛ 2019":

 • Анализ на работното място;
 • Всички актуализации до версия, сертифицирана с НАП (за продукти Microinvest Склад ProMicroinvest Склад Pro Light, Microinvest Архиватор Pro, Microinvest Баркод Принтер Pro);
 • Преференциална оферта за покупка на нов модел касов апарат/фискален принтер от Microinvest;
 • Наръчник със систематизирана информация за Наредба H-18;
 • Консултация за приложението на Наредба H-18 при работа със софтуер на Microinvest.

 

Валидност на застраховката: до 31.01.2020 г. включително.


Общи условия:

 • В цената са включени актуализации САМО за продуктите: Microinvest Склад Pro, Microinvest Склад Pro Light, Microinvest Архиватор Pro, Microinvest Баркод Принтер Pro на едно работно място.
Месечен абонамент за софтуерен продукт от серия SUB 14.90 EUR

Продуктите, закупени на абонамент (серия SUB), се активират от дата до дата. За начална дата се счита датата, на която е заплатен съответния лиценз.

Разгледайте всичко за условията по закупуване на продукти от серия SUB.

Договор за поддръжка СУПТО 16.68 EUR

Договорът се изисква при попълване на Приложение № 32 към чл. 52, ал. 1, точка 14 от Наредба Н-18.

Договор за облачно архивиране СУПТО с включен абонамент за 12 месеца 50.00 EUR

Изискването за архивиране и съхраняване на данни е записано в Наредба Н-18, Приложение 29, точка 17 от Наредба Н-18.

Сертификат за съответствие с Наредба Н-18 9.90 EUR

Сертификатът е официален документ, издаван от Microinvest, който клиентите могат да заявят като гаранция за изрядност на своя търговски обекти, използващ СУПТО софтуер. 

Един сертификат се издава за една фирма. Mогат да бъдат издадени допълнителни сертификати за различни обекти.

Всеки сертификат е с уникален сериен номер и е валиден 1 година от датата на издаване. Разпечатания сертификат се получава във формат, удобен за използване от крайните клиенти.

 

Microinvest Сертификат

 

Справка за Актуализационни кодове 4.90 EUR

Справка за Актуализационни кодове

Справка за Регистрирани продукти 4.90 EUR

Справка за Регистрирани продукти 

Дистанционен сервиз за продукти на Microinvest от серия SUB 15.00 EUR
Няма описание
Абонамент за облачно архивиране - 6 месецa 30.00 EUR
Няма описание
Абонамент за облачно архивиране - 12 месецa 50.00 EUR
Няма описание
Дистанционен сервиз за продукти на Microinvest от серия Pro 19.00 EUR
Няма описание
Дистанционен сервиз за други продукти 19.00 EUR
Няма описание
Инсталация на SQL Server 19.00 EUR
Няма описание
Конверсия на база от Access към SQL server 15.00 EUR
Няма описание
Прехвърляне на номенклатури от един в друг продукт на Microinvest 19.00 EUR
Няма описание
Прехвърляне на номенклатури и рецепти от Microinvest Коктейл в Microinvest Склад Pro 29.00 EUR
Няма описание
Настройка на права на достъп, номерация по обекти и създаване на ценови правила 19.00 EUR
Няма описание
Възстановяване на забравена парола 19.00 EUR
Няма описание
Изтриване или групиране на период 29.00 EUR
Няма описание
Диагностика и анализ на база данни 19.00 EUR
Няма описание
Изграждане на Репликация на сървър на Microinvest 29.00 EUR
Няма описание
Изграждане на Репликация на сървър на клиент 39.00 EUR
Няма описание
Отстраняване на проблем с Репликация на сървър на Microinvest 19.00 EUR
Няма описание
Отстраняване на проблем с Репликация на сървър на клиент 29.00 EUR
Няма описание
Настройка на мрежа, на интернет, отваряне на порт 19.00 EUR
Няма описание
Инсталация и настройка на продукти на други фирми 29.00 EUR
Няма описание
Обучение за работа с продукти на други фирми 29.00 EUR
Няма описание
Диагностика на хардуер и операционна система 49.00 EUR
Няма описание
Проверка и почистване на вируси 49.00 EUR
Няма описание
Преинсталация на Windows 39.00 EUR
Няма описание
Възстановяване на изтрити данни 69.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение на собствени продукти/PC при клиент 29.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение на собствени продукти/PC при клиент 39.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение на собствени продукти/PC при клиент 19.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение на собствени продукти/PC при клиент 29.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение на собствени продукти/PC при клиент По договаряне EUR
Няма описание
Сервиз на собствени продукти/PC в офиса на Microinvest 15.00 EUR
Няма описание
Поправка на база данни 19.00 EUR
Няма описание
Пререгистрация на работно място (персонален компютър или лаптоп) 9.90 EUR
Няма описание
Смяна на собственост на програмни продукти на Microinvest 9.90 EUR
Няма описание
Корекция на модул По договаряне EUR
Няма описание
Разработка на специфичен модул По договаряне EUR
Няма описание
Изработка на документ, справка По договаряне EUR
Няма описание
ЗАБЕЛЕЖКИ:
 • Цените са без включен ДДС.
 • Цените са в EUR и се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
 • Всяка една от програмите може да се закупи поотделно.
 • Продуктите, закупени на абонамент (серия SUB), се активират от дата до дата. За начална дата се счита датата, на която е заплатен съответния лиценз.
 • При едногодишно предплащане на абонамент (серия SUB) клиентът получава 13 месеца период на използване на софтуера.
 • Комбинацията между продукти на промоция и заместването им не е валидна за една и съща сделка.
 • На един компютър може да се използва продукт/и само от серия Pro или само от серия SUB. Двата лиценза на една машина са взаимоизключващи се.
 • Преминаването от серия Pro към серия SUB или обратно, става чрез закупуване на нов лиценз за съответния вид лицензиране. Не е възможно връщане към предишен вариант, без да се закупи лиценз за продукта.
 • При загубен код за актуализация или некоректното му въвеждане, същият се счита за използван и не може да бъде възстановен.
 • При трикратно неправилно въвеждане на лицензионен код в полето за регистрация на продукт на Microinvest, същото става неактивно и е необходима намеса на представител на фирмата за възстановяване на достъпа до програмата според ценовата листа на фирмата.
 • Пакетната актуализация от серия Pro важи за брой взети актуализационни номера, които могат да се използват за различни продукти и без краен срок. Пример: при заплащане на Microinvest Серия Pro – 3 лиценза могат да бъдат актуализирани:
  • Вариант 1: 3 бр. Microinvest Склад Pro;
  • Вариант 2: 2 бр. Microinvest Делта Pro + 1 бр. Microinvest Склад Pro;
  • Вариант 3: 1 бр. Microinvest Делта Pro + 1 бр. Microinvest Склад Pro + 1 бр. Microinvest Склад Pro Light;
 • За периода от 15 януари до 15 април (включително) всички актуализации се оскъпяват с 30% ↑.
 • Версията, която получава клиентът за продукти от серия Pro, е актуалната към деня на покупката.
 • Цената за пререгистрация на продуктите от серия Pro е 9.90 EUR за всеки отделен компютър, независимо от броя на продуктите, които се използват на него. Настоящата тарифа важи за всички клиенти, които използват софтуерно лицензиране и не се прилага при използване на хардуерен лиценз с USB ключ.
 • При загуба на физически USB ключ и/или хардуерно устройство с инсталиран софтуер, се губи и самият лиценз на продуктите. В този случай те се заплащат отново по ценовата листа на Microinvest.
 • При преминаване от софтуерна регистрация към хардуерен лиценз с USB ключ е дължима такса за пререгистрация.
 • Таксата за пререгистрация отпада, когато клиентът заплати актуализация на всички продукти на дадения компютър при тази пререгистрация.
 • Лицензионната такса за ползване на сървърна база данни (MySQL, MS SQL) на Microinvest Склад Pro се дължи еднократно от юридическото/физическото лице, закупило един или повече лицензи за складовия софтуер. Лицензионната такса може да бъде променяна в последствие на различна от първоначално заплатената. Ако променената цена надвишава първоначалната такса, същата следва да се доплати от клиента, при непроменена стойност - не се дължи допълнителна такса, а при по-ниска такса - разликата в стойността не се възстановява.
 • Microinvest издава електронни фактури към своите клиенти и партньори.
 • Microinvest препоръчва използване на последните версии на софтуерните продукти, достъпни на сайта на компанията. По този начин се гарантира надеждна работа и използването на всички актуални функции. За да осигури максимална удовлетвореност и защита на данни на своите клиенти, Microinvest не се ангажира с предоставяне на стари версии на програмите.
 • Microinvest не поема разноските за куриерски услуги. Разходите за доставка се поемат от потребителя, след като е посочен точен адрес, контактно лице и телефон за връзка.
 • Продуктите закупени на абонамент (серия SUB) не изискват код за актуализация при инсталиране на новата версия.
 • За правилното функциониране на продуктите закупени на абонамент (серия SUB) е задължителна интернет връзка.

Фирма Microinvest си запазва правото да променя цените без предупреждение!

 

Предстоящо откриване!

 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X