Няма добавени продукти във вашата пазарна количка.
Продукт Забележка Цена* Валута
НОВО! Онлайн обучение 19.00 EUR

Индивидуално обучение за продукт или продукти по избор на Microinvest.

Основни теми:

 • Oбщо представяне на продукта
 • Основни операции и функции
 • Работа със справки
 • Акценти в новата версия
 • Въпроси и отговори
Софтуерна компютърна профилактика 19.00 EUR

Вашият компютър също има нужда от грижа. Ще се погрижим да го оптимизираме и защитим срещу най-често срещаните вируси!

Месечен абонамент за софтуерен продукт от серия SUB 14.90 EUR

Продуктите, закупени на абонамент (серия SUB), се активират от дата до дата. За начална дата се счита датата, на която е заплатен съответния лиценз.

Разгледайте всичко за условията по закупуване на продукти от серия SUB.

Договор за поддръжка СУПТО 16.68 EUR

Договорът се изисква при попълване на Приложение № 32 към чл. 52, ал. 1, точка 14 от Наредба Н-18.

Договор за облачно архивиране СУПТО с включен абонамент за 12 месеца 50.00 EUR

Изискването за архивиране и съхраняване на данни е записано в Наредба Н-18, Приложение 29, точка 17 от Наредба Н-18.

Дистанционно попълване на Приложение 32 към Наредба Н-18 за деклариране на използван СУПТО 9.90 EUR

Според  Чл. 52з. (1) лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, които използват софтуер за управление на продажбите в търговския обект, са задължени да подадат в 7 дневен срок информация за него по електронен път с квалифициран електронен подпис, съгласно Приложение № 32 от Наредба Н-18.

Microinvest предлага съдействие на своите клиенти при попълване на Приложение 32. Консултант от Microinvest ще въведе всички необходими данни чрез дистанционен достъп до работния компютър на клиента, от където ще бъде попълнена декларацията. След финално потвърждение от страна на клиента, информацията ще бъде официално подадена.

За коректно изпълнение на услугата е необходима предварителна подготовка от страна на клиента, която включва:

 • Заплатена такса.
 • Предварително инсталирана и стартирана програма за Дистанционен сервиз: Изтегли канал 1 или Изтегли канал 2
 • Наличие на валиден квалифициран електронен подпис, поставен в компютъра, от който ще се подава Приложението.
 • Стартиран Интернет браузер и зареден екран към електронната декларация  в Портала за е-услуги на НАП. За целта следвайте следните насоки:
  www.nap.bg -> Вход услуги с електронен подпис. -> Декларации, документи или данни подавани от юридически лица. -> Информация подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер за управление на продажбите в търговските обекти.
 • Подготвени данни, които да предоставите при поискване: ЕИК, фирмен e-mail, код на дейността (избран от този списък), номер на фискално устройство (от Паспорта на ФУ), информация за всички печатащи устройства, които са свързани с компютъра, на който имате инсталиран СУПТО (матрични, мастилено струйни, термо принтери, лазерни принтери и други).
 • Предварително сключен договор за поддръжка с Microinvest. (опция)
Справка за Актуализационни кодове 9.90 EUR

Справка за Актуализационни кодове

Справка за Регистрирани продукти 9.90 EUR

Справка за Регистрирани продукти 

Абонамент за облачно архивиране - 6 месецa 30.00 EUR
Няма описание
Абонамент за облачно архивиране - 12 месецa 50.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение при клиент (за офис София) 39.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение при клиент с фиксиран час (за офис София) 49.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение при клиент (за офиси Бургас, Варна и Велико Търново) 29.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение при клиент с фиксиран час (за офиси Бургас, Варна и Велико Търново) 39.00 EUR
Няма описание
Сервиз и обучение в офиса на Microinvest (за всички офиси) 19.00 EUR
Няма описание
Дистанционен сервиз за продукти на Microinvest 24.90 EUR
Няма описание
Поправка на база данни 39.00 EUR
Няма описание
Пререгистрация на работно място (персонален компютър или лаптоп) 12.90 EUR
Няма описание
Инсталация на SQL Server 39.00 EUR
Няма описание
Конверсия на база от Access към SQL server 29.00 EUR
Няма описание
Прехвърляне на номенклатури от един в друг продукт на Microinvest 29.00 EUR
Няма описание
Прехвърляне на номенклатури и рецепти от Microinvest Коктейл в Microinvest Склад Pro 39.00 EUR
Няма описание
Настройка на права на достъп, номерация по обекти и създаване на ценови правила 29.00 EUR
Няма описание
Възстановяване на забравена парола 19.00 EUR
Няма описание
Изтриване или групиране на период 29.00 EUR
Няма описание
Диагностика и анализ на база данни 29.00 EUR
Няма описание
Изграждане на Репликация на сървър на Microinvest 39.00 EUR
Няма описание
Изграждане на Репликация на сървър на клиент 69.00 EUR
Няма описание
Отстраняване на проблем с Репликация на сървър на Microinvest 29.00 EUR
Няма описание
Отстраняване на проблем с Репликация на сървър на клиент 69.00 EUR
Няма описание
Настройка на мрежа, на интернет, отваряне на порт 29.00 EUR
Няма описание
Инсталация и настройка на продукти на други фирми По договаряне EUR
Няма описание
Диагностика на хардуер и операционна система 49.00 EUR
Няма описание
Проверка и почистване на вируси 49.00 EUR
Няма описание
Преинсталация на Windows 39.00 EUR
Няма описание
Възстановяване на изтрити данни 69.00 EUR
Няма описание
Смяна на собственост на програмни продукти на Microinvest 12.90 EUR
Няма описание
Корекция на модул По договаряне EUR
Няма описание
Разработка на специфичен модул По договаряне EUR
Няма описание
Изработка на документ, справка По договаряне EUR
Няма описание

За бърза и сигурна онлайн поръчка, посетете

нашия онлайн магазин. 

Общи условия/ценова листа:

 • Посочените по-горе цени са без включен ДДС.
 • Цените са в EUR и се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
 • Всяка една от програмите може да се закупи поотделно.
 • От датата на първоначалната инсталация на софтуерен продукт на Microinvest се активира безплатен тестов режим, с достъп до всички функционалности на софтуера. Неговата продължителност е 30 дни или 60 стартирания (което от двете условия настъпи първо). Лицензирането на софтуера може да стане на всеки етап от тестовия период, както и след изтичането му.
 • Продуктите, закупени на абонамент (серия SUB) се активират от дата до дата. За начална дата се счита датата, на която е заплатен съответния лиценз.
 • Комбинацията между продукти на промоция и заместването им не е валидна за една и съща сделка.
 • На един компютър може да се използва продукт/и само от серия Pro или само от серия SUB. Двата лиценза на една машина са взаимоизключващи се.
 • Преминаването от серия Pro към серия SUB, или обратно става чрез закупуване на нов лиценз за съответния вид лицензиране. Не е възможно връщане към предишен вариант, без да се закупи лиценз за продукта.
 • Абонаментът (серия SUB) може да се използва само на компютъра, на който е активиран първоначално. Прехвърлянето му на друго работно място не е възможно.
 • При загубен код за актуализация, некоректното му въвеждане или използването му за по-стара версия от последната, същият се счита за използван и не може да бъде възстановен.
 • При трикратно неправилно въвеждане на лицензионен код в полето за регистрация на продукт на Microinvest, същото става неактивно и е необходима намеса на представител на фирмата за възстановяване на достъпа до програмата според ценовата листа на фирмата.
 • Всички актуализации се закупуват по единичната цена според броя кодове, които са необходими.
 • Всички кодове се изпращат единствено по e-mail за самостоятелно активиране.
 • За периода от 15 януари до 15 април (включително) кодът за актуализация се оскъпява с 30% ↑.
 • Версията, която получава клиентът за продукти от серия Pro, е актуалната към деня на покупката.
 • Цената за пререгистрация на продуктите от серия Pro е 12.90 EUR за всеки отделен компютър, независимо от броя на продуктите, които се използват на него. Настоящата тарифа важи за всички клиенти, които използват софтуерно лицензиране и не се прилага при използване на хардуерен лиценз с USB ключ.
 • При загуба, кражба или унищожаване на физически USB ключ и/или хардуерно устройство с инсталиран софтуер, се губи и самият лиценз на продуктите. В този случай те се заплащат отново по ценовата листа на Microinvest.
 • При преминаване от софтуерна регистрация към хардуерен лиценз с USB ключ е дължима такса за пререгистрация.
 • Хардуерният ключ позволява работа на няколко компютъра /работни места/, но не едновременно и до необходимост от извършване на първа актуализация на едно от местата. Актуализираната версия не може да се пренася на друго работно място посредством ключа.
 • Таксата за пререгистрация отпада, когато клиентът заплати актуализация на всички продукти на дадения компютър при тази пререгистрация.
 • Лицензионната такса за ползване на сървърна база данни (MySQL, MS SQL) на Microinvest Склад Pro се дължи еднократно от юридическото/физическото лице, закупило един или повече лицензи за складовия софтуер. Лицензионната такса може да бъде променяна в последствие на различна от първоначално заплатената. Ако променената цена надвишава първоначалната такса, същата следва да се доплати от клиента, при непроменена стойност - не се дължи допълнителна такса, а при по-ниска такса - разликата в стойността не се възстановява.
 • Microinvest издава електронни фактури към своите клиенти и партньори.
 • Microinvest препоръчва използване на последните версии на софтуерните продукти, достъпни на сайта на компанията. По този начин се гарантира надеждна работа и използването на всички актуални функции. За да осигури максимална удовлетвореност и защита на данни на своите клиенти, Microinvest не се ангажира с предоставяне на стари версии на програмите.
 • Microinvest не поема разноските за куриерски услуги. Разходите за доставка се поемат от потребителя, след като е посочен точен адрес, контактно лице и телефон за връзка.
 • Продуктите закупени на абонамент (серия SUB) не изискват код за актуализация при инсталиране на новата версия.
 • За правилното функциониране на продуктите закупени на абонамент (серия SUB) е задължителна интернет връзка.

Microinvest си запазва правото да променя цените без предупреждение!

 

Facebook LinkedIn
Microinvest Chat 1.0 beta
X