Счетоводна система с нова архитектура, която съчетава три важни фактора за успех във всяка дейност – бързина, удобство, функционалност
Microinvest Делта Pro
Счетоводна система с нова архитектура, която съчетава три важни фактора за успех във всяка дейност – бързина, удобство, функционалност
Версия Дата Цена за 1 раб. място
1.01.073 23.11.2021 149.00 EUR
Новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата
Microinvest ТРЗ и ЛС Pro
Новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата
Версия Дата Цена за 1 раб. място
2.00.042 23.11.2021 149.00 EUR
Безплатен продукт за фактуриране от ново поколение, с който може да се издават фактури, дебитни и кредитни известия, проформа фактури
Microinvest Invoice Pro
Безплатен продукт за фактуриране от ново поколение, с който може да се издават фактури, дебитни и кредитни известия, проформа фактури
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.00.010 16.09.2021 безплатен продукт
Система за електронен обмен, обработка и класификация на всякакъв вид документи. Работи в синхрон с мобилно приложение
Sendera
Система за електронен обмен, обработка и класификация на всякакъв вид документи. Работи в синхрон с мобилно приложение
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3 01.12.2020 безплатен продукт
Безплатен помощник за Вашия Android телефон, който ще се погрижи автоматично да Ви напомня за сроковете на всички данъчни събития
Microinvest Темпомат for Android
Безплатен помощник за Вашия Android телефон, който ще се погрижи автоматично да Ви напомня за сроковете на всички данъчни събития
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.07.001 20.01.2014 безплатен продукт
Гъвкава, бърза и многофирмена система за двустранно счетоводство, поддържаща всички стандартни счетоводни операции
Microinvest Делта
Гъвкава, бърза и многофирмена система за двустранно счетоводство, поддържаща всички стандартни счетоводни операции
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.83.926 18.10.2018 безплатен продукт
Система за поддържане на база данни за личния състав в една фирма, даваща възможност автоматично начисляване на заплатите на персонала
Microinvest ТРЗ и ЛС
Система за поддържане на база данни за личния състав в една фирма, даваща възможност автоматично начисляване на заплатите на персонала
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.77.926 18.10.2018 безплатен продукт
Безплатна програма за фактуриране. В продукта са включени всички необходими атрибути за издаване на различни документи
Microinvest Invoice
Безплатна програма за фактуриране. В продукта са включени всички необходими атрибути за издаване на различни документи
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.03.921 18.10.2018 безплатен продукт
Система за попълване на банкови платежни документи. В програмата са въведени често използвани документи и поддържа стандарта IBAN
Microinvest FormScript
Система за попълване на банкови платежни документи. В програмата са въведени често използвани документи и поддържа стандарта IBAN
Версия Дата Цена за 1 раб. място
4.06.921 18.10.2018 безплатен продукт
Безплатна многофункционална програма за обработка на ДДС дневници. Програмата е многофирмена и може да обслужва неограничен брой фирми
Microinvest Value
Безплатна многофункционална програма за обработка на ДДС дневници. Програмата е многофирмена и може да обслужва неограничен брой фирми
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.02.921 13.06.2017 безплатен продукт
Безплатна многофункционална програма за обработка на дневници на РИОКОЗ, действаща според изискванията на българското законодателство
Microinvest Control
Безплатна многофункционална програма за обработка на дневници на РИОКОЗ, действаща според изискванията на българското законодателство
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.01.921 13.06.2017 безплатен продукт
Многофункционална програма за едностранно счетоводство.  Лесна и удобна за използване, тя спестява време и оперативна работа
Microinvest Прима
Многофункционална програма за едностранно счетоводство. Лесна и удобна за използване, тя спестява време и оперативна работа
Версия Дата Цена за 1 раб. място
3.05.921 18.10.2018 безплатен продукт
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X