Микроинвест притежава следната система, която има регистрация с полезен модел:

 

„СИСТЕМА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА“


Характеристики на системата:

Настоящият полезен модел се отнася до система за езиково обучение на деца, като системата осигурява интерактивно обучение и създава възможност за съвместна комуникация между преподаватели и обучавани.Предимство на създадената система е, че осигурява диалогово обучение, насочено към развиване на четирите езикови умения - слушане, четене, говорене и писане. Освен това, системата осигурява и цялостно въвличане на децата в процеса на обучение.

 

Допълнителни ресурси: 

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X