Microinvest Warehouse Open е професионален складов софтуер, предназначен за широк кръг от потребители – търговски компании, магазини, борси и складове на едро. При изграждането на Microinvest Warehouse Open са използвани съвременни технологии и модерна визия, както и опитът при реализацията на такъв софтуер в България. 
Проектът е некомерсиален и има за цел да подкрепи развитието на Open Source продуктите в България и да подпомогне навлизането на Linux при потребителите.

Microinvest ще осигурява непрекъсната поддръжка и развитие на продукта. Всички предложения за разширяване, допълнения и модификации ще бъдат интегрирани и фирмата ще подпомага професионалното развитие на продукта.
Системата е преминала всички тестове и е напълно работоспособна.

Ние от Microinvest създадохме този продукт с цел подпомагане и навлизане на Linux софтуера при клиентите. За по-добра интеграция и по-лесна реализация този продукт е 100% съвместим с комерсиалните версии на фирмата.

 

 

 

 

 

  Повече информация за продукта!

  Свалете Microinvest Warehouse Open свободно!

 

Подобни продукти:

Онлайн складов софтуер Micro.bg

Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X