Безжична система за повикване от Microinvest

 


Microinvest представя на Вашето внимание модерна система за предоставяне на бързо и качествено обслужване на клиентите в ресторанти, кафенета, пицарии, барове, заведения за бързо хранене и др. Също така системата е подходяща за банки, хотели, медицински центрове.

 

Нейната задача е да позволи оптимална заетост на обслужващия персонал, както и повишаване удовлетвореността на клиентите, които могат да разчитат на прецизно обслужване, без забавяне и в моментите, когато това е необходимо.

 

Системата включва табло с LED дисплей за приемане на сигналите и безжичен бутон за повикване на обслужващия персонал, който може да бъде позициониран на масите в заведението, в кухнята или да бъде закрепен на подходящо място на стена. Всяко натискане на бутона изпраща дистанционно сигнал, визуализиращ се на специално предназначено за целта табло, на което обслужващият персонал може само с един поглед да проследи на коя маса имат нужда от неговото внимание. Практично и лесно, без излишни кабели и сложни настройки, системата може да бъде готова за употреба в рамките на няколко минути.

 

Ние Ви предлагаме изграждане на цялостната система, осигурявайки необходимото оборудване, първоначална настройка и отлична поддръжка. 

 

 

Системата за дистанционно повикване на сервитьорите чрез безжичен бутон и табло за визуализация на повикванията включва:

 

 • Безжичен бутон за повикване 3Logic

Бутонът се отличава със съвременен дизайн, лесна употреба, практически не изисква монтаж, допълните консумативи и поддръжката му е изключително лесна.

Безжичен бутон за повикване 3Logic

 

Цена: 18 EUR за 1 бр.*

*Цената е без ДДС. Отстъпки при по-големи количества. 


Спецификация: 

 • Ка­тего­рия: безжичен предавател
 • Ра­ботна честота: 433 Mhz
 • Ра­ди­ус на дей­ствие: око­ло 100 м. в открито прос­транс­тво
 • Захранване: ал­ка­лна ба­терия 12V тип 23A, срок на действие до 12 месеца 
 • Раз­ме­р: ≈ Ø 60 x 13 мм
 • Ма­тери­ал: плас­тмаса


Свой­ства:

 • Бутон с пиктограмен звънец и функция повикване;
 • Подсветка с червен LED-индикатор, който се включва при натискане на бутона;
 • Обезпечена стабилна връзка с всички приемни станции за повикване iBells;
 • Не изисква инсталация и първоначален монтаж.

 

 • Табло за визуализация на повикванията 3Logic

Дис­плей за визуализиране на клиентските повиквания с вграден антенен модул за усилване на сигнала. Мо­же да се поставя на хоризонтална повърхност или да се монтира на стената. 

Табло за визуализация на повикванията 3Logic

 Цена: 89 EUR за 1 бр.*

*Цената е без ДДС. Отстъпки при по-големи количества.


Спецификация

 • Категория: безжичен радиоприемник
 • Дисплей: визуализация на буквено-цифрови символи от 01 до 99 и ABCDEFHP
 • Звукова индикация: 12 различни мелодии
 • Работна честота: 433 Mhz
 • Радиус на приемане на сигнала: около 100 м. в свободно пространство
 • Захранване: от мрежата чрез адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A
 • Размер: ≈ 240х140х35 мм 


Свой­ства: 

 • Възможност за едновременно показване на до 3 повиквания посредством различни двузначни буквено-цифрови комбинации от символи, като последното повикване се визуализира с по-голям шрифт;
 • В зависимост от персоналните настройки обработените поръчки могат да се изтриват ръчно или автоматично;
 • Предвидена е инсталация на различни мелодии, като първоначалния избор е от 12  възможни;
 • Поддържа стабилна връзка с всички прикачени бутони за повикване;
 • Лесно програмируеми клавиши на централния панел. 

 

 • Часовник – пейджър за получаване на повиквания 3Logic

Часовник – пейджър за получаване на повиквания 3Logic

 Цена: 59 EUR за 1 бр.*

*Цената е без ДДС. Отстъпки при по-големи количества.

 

Свой­ства и спецификация:

 • Директно получаване на сигнала, без необходимост от централа или друг контролен център;
 • Сигнализация със звук или вибрация;
 • Визуализира комбинации от три цифри, и съхранение на информация до 10 номера;
 • Функция за пестене на батерията в режим на изчакване;
 • Размери: 55х45х18 мм. 


Полезни ресурси:

Инструкция за настройка на табло за повикване (.pdf формат)

Инструкция за настройка на часовник - пейджър за повикване (.pdf формат)Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Microinvest Chat 1.0 beta
X